Služba

Vnořená komponenta účtu Analytics určující, které údaje se uspořádají a uloží společně. Zdroje označené stejným ID služby se shromažďují a ukládají společně. Jednu službu lze využívat k měření jednoho webu či mobilní aplikace, nebo jako souhrnné zobrazení údajů z více webů či mobilních aplikací.

Související zdroje