Cíl

Konfigurační nastavení, které umožňuje sledovat užitečné akce (konverze), ke kterým dochází na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.

Cíle umožňují měřit, jak vaše webové stránky nebo aplikace plní vaše plánované záměry. Pomocí jednotlivých stanovených cílů lze sledovat samostatné akce, například transakce s určitou minimální částkou nákupu nebo dobu strávenou na určité obrazovce. Pokaždé, když uživatel splní nějaký cíl, v účtu Analytics se zaznamená konverze.

Související zdroje