Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Universal Analytics

Το Universal Analytics είναι η πιο πρόσφατη τεχνολογία συλλογής δεδομένων για το Analytics. Χρησιμοποιεί τον κώδικα παρακολούθησης analytics.js για ιστότοπους, ένα SDK για εφαρμογές για κινητά και το Πρωτόκολλο μέτρησης για άλλες ψηφιακές συσκευές.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false