Universal Analytics

Το Universal Analytics είναι η πιο πρόσφατη τεχνολογία συλλογής δεδομένων για το Analytics. Χρησιμοποιεί τον κώδικα παρακολούθησης analytics.js για ιστότοπους, ένα SDK για εφαρμογές για κινητά και το Πρωτόκολλο μέτρησης για άλλες ψηφιακές συσκευές.

Σχετικοί πόροι