Сесия

Периодът от време, през който потребителят е активен на сайта или приложението Ви. По подразбиране, ако потребител не е активен в продължение на 30 минути или повече, всяка бъдеща активност се приписва на нова сесия. Потребителите, които напуснат сайта Ви и се върнат в рамките на 30 минути, се отчитат като част от първоначалната сесия.

<

Свързани ресурси