Segment

Podmnožina relací či uživatelů sdílejících společné atributy. Segmenty umožňují izolovat a analyzovat skupiny návštěv nebo uživatelů za účelem lepší analýzy.

Segmentace umožňuje izolovat a analyzovat podmnožiny údajů. Například segmentací podle marketingového kanálu můžete zjistit, který kanál má zásluhu na růstu nákupů. Podrobnější pohled na segmenty údajů vám pomůže zjistit příčiny změn v souhrnných datech.

Související zdroje