Varumärkeskanaler och allmänna kanaler

Klassificera dina betalda sökfrågor bättre

Skapa varumärkeskanaler och allmänna betalda sökkanaler i Analytics för att separat analysera resultatet för varumärkessökord och allmänna betalda sökord, eftersom de kan ha resultatstatistik som skiljer sig åt väsentligt.

Varumärkessökord brukar ha Allmänna sökord brukar ha:
Höga klickfrekvenser Låga klickfrekvenser
Låg kostnad per klick Hög kostnad per klick
Ett stort antal senaste klick-konverteringar Ett stort antal assisterade konverteringar

Använd Varumärkeskanaler och allmänna betalda sökkanaler om du vill få en bättre förståelse för hur dina varumärkesbaserade och allmänna sökord fungerar tillsammans för att öka antalet konverteringar.

Kom igång så här: Genomför de tre huvudsakliga installationskomponenterna för varje vy (profil) där du vill använda denna funktion.

1. Identifiera och ange dina varumärkesbegrepp

Använd avsnittet hantera varumärkesbegrepp på sidan Administration när du vill skriva in sökord som används för att hitta ditt företag eller dina produkter, inklusive varumärkesskyddade begrepp. Analytics använder listan med angivna sökord för att analysera alla betalda sökfrågor. Om sökfrågan i sig inte är tillgänglig tittar Analytics på det betalda sökordet istället.

Alla sökfrågor/sökord som innehåller en eller flera av dina aktiva varumärkesbegrepp får etiketten Varumärke och tas med i kanalen Varumärkesbaserad betald sökning som du skapar i nästa avsnitt. På samma sätt får alla sökfrågor/sökord som inte innehåller några aktiva varumärkesbegrepp etiketten Allmänt och tas med i kanalen Allmän betald sökning som du skapar i nästa avsnitt.

Kom ihåg detta när du tänker på vilka begrepp du ska ta med:

 • Lägg till felstavningar av ditt varumärke.
  Exempel: För google lägger du till felstavningar som gogole eller googel.
 • Lägg inte till varianter med stora bokstäver eftersom sökorden inte är skiftlägeskänsliga.
  Exempel: Google och google räknas som dubbletter.
 • Lägg inte till pluralformer eftersom funktionen använder innehåller-matchning. Det innebär att om ett varumärkesbegrepp förekommer i en sökfråga någonstans – även i ett annat ord – så får sökfrågan etiketten Varumärke.
  Exempel: admob matchar både admob och google admob.

Följ dessa anvisningar för varje vy där du vill använda varumärkeskanaler och kanaler för allmän betald sökning.

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till den aktuella vyn.
 3. Klicka på Kanalinställningar och sedan på hantera varumärkesbegrepp.
 4. Granska avsnittet Föreslagna varumärkesbegrepp. Klicka på Lägg till om du vill lägga till ett förslag i listan Aktiva varumärkesbegrepp, eller klicka på X om du vill ta bort förslaget permanent.
 5. I textrutan Skriv in varumärkesbegrepp skriver eller klistrar du in ytterligare begrepp som beskriver ditt varumärke och klickar sedan på knappen Lägg till varumärkesbegrepp för att lägga till dessa begrepp i listan Aktiva varumärkesbegrepp.
 6. Klicka på Spara.
2. Skapa nya kanaler i standardkanalgruppering

När de lagt till varumärkesbegrepp uppmanas de flesta användare att låta Analytics skapa två nya kanaler i standardkanalgrupperingen. Följ popup-anvisningarna för att bli klar med att skapa kanaler för betald sökning för varumärke och allmän betald sökning.

De ändringar du gör i en vys standardkanalgruppering är synliga för alla som använder vyn.

Om du tidigare har ändrat standardkanalen för betald sökning kan du uppdatera standardkanalgrupperingen manuellt så att den innehåller två nya kanaler: betald sökning för varumärke och allmän betald sökning.

Så här skapar du kanalerna betald sökning för varumärke och allmän betald sökning manuellt:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till den aktuella vyn.
 3. Klicka på Kanalinställningar och sedan på Kanalgruppering.
 4. I tabellen klickar du på Standardkanalgruppering.
 5. Under Kanaldefinitioner klickar du på Definiera en ny kanal och skapa en kanal för Betald sökning för varumärke:
  1. Välj Systemdefinierad kanal i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Betald sökning i den andra rullgardinsmenyn.
  2. Klicka på knappen OCH.
  3. Välj Frågetyp i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Varumärke i den andra rullgardinsmenyn.
  4. Klicka på Klart.
 6. Under Kanaldefinitioner klickar du på Definiera en ny kanal och skapar en kanal för Allmän betald sökning:
  1. Välj Systemdefinierad kanal i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Betald sökning i den andra rullgardinsmenyn.
  2. Klicka på knappen OCH.
  3. Välj Frågetyp i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Allmänt i den andra rullgardinsmenyn.
  4. Klicka på Klart.
 7. (Valfritt) Byt namn på standardkanalen för Betald sökning till Betald sökning (okänd) genom att klicka på redigeringsikonen bredvid kanalen. Den här kanalen innehåller betald söktrafik som inte har någon sökfråga eller något sökord som kan klassificeras, t.ex. (not set)-sökfrågor.

Viktigt: Reglerna utvärderas i ordningsföljd för varje besök, så se till att kanalerna Betald sökning för varumärke och Allmän betald sökning är placerade ovanför standardkanalen Betald sökning i listan med Kanaldefinitioner.

Det tar upp till 24 timmar innan informationen visas i rapporterna Förvärv under de nya kanalnamnen.

3. Skapa nya kanaler i MCF-kanalgrupperingen

Om du använder Flerkanalstratt behöver du även skapa en anpassad MCF-kanalgruppering som innehåller två nya kanaler: Betald sökning för varumärke och Allmän betald sökning.

Bara du kan se de ändringar du gör i MCF-kanalgrupperingen, men du kan enkelt dela en mall med andra användare.

Du kan skapa en anpassad MCF-kanalgruppering med den delade mallen eller genom att manuellt ändra en kopia av MCF-kanalgrupperingen.

Alternativ 1: Använd den delade mallen när du skapar nya kanaler

Besök följande webbadress om du vill skapa en ny anpassad kanalgruppering i en av dina vyer: https://www.google.com/analytics/web/template?uid=yjJyuJIrTy-Jc3RQJq7TIQ

Välj den vy där du vill att de nya kanalerna ska visas. Du kan öppna den delade länken flera gånger om du vill tillämpa den på flera vyer.

Alternativ 2: Skapa nya kanaler manuellt

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Öppna Rapporter.
 3. Öppna rapporten Flerkanalstratt > Assisterade konverteringar (eller de flesta andra MCF-rapporter).
 4. Från rullgardinsmenyn Kanalgrupperingar ovanför rapporttabellen (bredvid de primära dimensionsalternativen) väljer du Kopiera mall för MCF-kanalgruppering.
 5. Skriv in ett namn för den nya grupperingen, till exempel Standardkanaler med varumärken och allmän.
 6. Klicka på Definiera en ny kanal och skapa en kanal för Betald sökning för varumärke:
  1. Välj Systemdefinierad kanal i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Betald sökning i den andra rullgardinsmenyn.
  2. Klicka på knappen OCH.
  3. Välj Frågetyp i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Varumärke i den andra rullgardinsmenyn.
  4. Klicka på Klart.
 7. Klicka på Definiera en ny kanal och skapa en kanal för Allmän betald sökning:
  1. Välj Systemdefinierad kanal i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Betald sökning i den andra rullgardinsmenyn.
  2. Klicka på knappen OCH.
  3. Välj Frågetyp i den första rullgardinsmenyn och välj sedan Allmänt i den andra rullgardinsmenyn.
  4. Klicka på Klart.
 8. (Valfritt) Byt namn på standardkanalen för Betald sökning till Betald sökning (okänd) genom att klicka på redigeringsikonen bredvid kanalen. Klicka på Klart. Denna kanal innehåller betald söktrafik dom inte har någon sökfråga eller något sökord som kan klassificeras, t.ex. sökfrågor med (inte angivet).
 9. Klicka på Spara.

Viktigt: Reglerna utvärderas i ordningsföljd för varje besök, så se till att kanalerna Betald sökning för varumärke och Allmän betald sökning är placerade ovanför standardkanalen Betald sökning i listan med Kanaldefinitioner.

Det tar upp till 24 timmar innan informationen visas i Flerkanalstratt-rapporterna under de nya kanalnamnen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?