Merkevarekanaler og generiske kanaler

Klassifiser de betalte søkene dine på en bedre måte

Ved å konfigurere kanalene Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk i Analytics kan du analysere resultatene for merkevaresøkeordene og de generiske søkeordene dine separat. Dette er nyttig fordi disse søkeordgruppene ofte har svært forskjellige resultatberegninger.

Merkevaresøkeord har som regel: Generiske søkeord har som regel:
høy klikkfrekvens (CTR) lav klikkfrekvens (CTR)
lav kostnad per klikk (CPC) høy kostnad per klikk (CPC)
et høyt antall siste klikk-konverteringer et høyt antall assisterte konverteringer

Bruk kanalene Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk for å få en mer presis forståelse av hvordan merkevaresøkeordene og de generiske søkeordene kan føre til flere konverteringer når de brukes samtidig.

Slik kommer du i gang: Fullfør de tre hovedtrinnene i konfigureringsprosessen for hvert datautvalg (hver profil) der du vil bruke denne funksjonen.

1. Identifiser og oppgi merkevaretermene dine

Oppgi termene som skal brukes for å finne selskapet eller produktene dine, inkludert varemerkebeskyttede termer, i Administrer merkevaretermer-delen på Administrator-siden. Analytics bruker denne termlisten til å analysere alle betalte søk. Hvis søket i seg selv ikke er tilgjengelig, ser Analytics i stedet på det betalte søkeordet ditt.

Hvis du har søk eller søkeord som inneholder én eller flere av de aktive merkevaretermene dine, blir disse merket med Merkevare, og de blir tatt med i Betalt merkevaresøk-kanalen du skal konfigurere i den neste delen. Tilsvarende blir alle søk eller søkeord som ikke inneholder noen aktive merkevaretermer, merket med Generisk, og de blir tatt med i Generisk betalt søk-kanalen du skal konfigurere i den neste delen.

Legg deg følgende på minnet når du vurderer hvilke termer du skal ta med:

 • Legg til feilstavelser av merkevarenavnet ditt.
  Eksempel: For google kunne du ha lagt til feilstavelser som gogole eller googel.
 • Ikke legg til varianter der du varierer bruken av små og store bokstaver, da termene ikke skiller mellom disse.
  Eksempel: Google og google blir ansett som like oppføringer.
 • Ikke ta med termer i flertall, da denne funksjonen bruker contains (inneholder)-matching. Dette betyr at dersom en merkevareterm finnes et hvilket som helst sted i et søk – selv som del av et lengre ord – blir søket merket med Merkevare.
  Eksempel: admob gir treff i både admob og google admob.

Følg denne veiledningen for hver rapporteringsvisning der du vil bruke merkevarekanalen og den generiske kanalen for betalte søk.

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Kanalinnstillinger, og så på Administrer merkevaretermer.
 4. Les gjennom Foreslåtte merkevaretermer-delen. Klikk på Legg til for å legge til et forslag i listen over aktive merkevaretermer, eller på X for å fjerne forslaget helt og holdent.
 5. I Oppgi merkevaretermer-tekstfeltet må du skrive eller lime inn andre termer som beskriver merkevaren din, og deretter må du klikke på Legg til merkevaretermer-knappen for å legge til disse termene i listen over aktive merkevaretermer.
 6. Klikk på Lagre-knappen.
2. Opprett nye kanaler i standardkanalgrupperingen

Når en bruker har lagt til merkevaretermer, blir vedkommende som regel bedt om å gi Analytics tillatelse til å opprette to nye kanaler i standardkanalgrupperingen. Du fullfører opprettingen av kanalene Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk ved å følge instruksjonene som vises i forgrunnsvinduet.

Hvis du endrer noe i standardkanalgrupperingen for et datautvalg, blir endringene synlige for alle brukerne av dette datautvalget.

Hvis du tidligere har endret noe i standardkanalen for betalte søk, kan du manuelt oppdatere standardkanalgrupperingen din slik at den inkluderer to nye kanaler: Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk.

Slik kan du manuelt opprette kanalene Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Kanalinnstillinger og deretter på Kanalgruppering.
 4. Klikk på Standard kanalgruppering i tabellen.
 5. Under Kanaldefinisjoner klikker du på Definer en ny kanal, og så oppretter du en Betalt merkevaresøk-kanal:
  1. Velg Systemdefinert kanal i den første rullegardinmenyen, og velg så Betalt søk i den andre.
  2. Klikk på OG-knappen.
  3. Velg Søketype i den første rullegardinmenyen, og velg så Merkevare i den andre.
  4. Klikk på Ferdig.
 6. Under Kanaldefinisjoner klikker du på Definer en ny kanal, og så oppretter du en Generisk betalt søk-kanal:
  1. Velg Systemdefinert kanal i den første rullegardinmenyen, og velg så Betalt søk i den andre.
  2. Klikk på OG-knappen.
  3. Velg Søketype i den første rullegardinmenyen, og velg så Generisk i den andre.
  4. Klikk på Ferdig.
 7. (Valgfritt:) Du kan gi standardkanalen Betalt søk navnet Betalt søk (ukjent) ved å klikke på redigeringsikonet ved siden av den. Denne kanalen inneholder betalt søketrafikk som ikke har noen søk eller søkeord som skal klassifiseres, for eksempel (not set)-søk.

Viktig: Reglene blir evaluert i rekkefølge for hver økt, så sørg for at de nye kanalene Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk ligger over standardkanalen Betalt søk i Kanaldefinisjoner-listen.

Det kan ta inntil 24 timer før data vises med de nye kanalnavnene i Brukeranskaffelse-rapportene dine.

3. Opprett nye kanaler i kanalgrupperingen for multikanalstrakter

Hvis du bruker multikanalstrakter, må du også opprette en tilpasset kanalgruppering for multikanalstrakter. Den skal inneholde to nye kanaler: Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk.

Hvis du endrer noe i kanalgrupperingen for multikanalstrakter, blir disse endringene bare synlige for deg. Det er imidlertid enkelt å dele en mal med andre brukere.

Du kan opprette en tilpasset kanalgruppering for multikanalstrakter ved å bruke den delte malen eller ved å endre en kopi av kanalgrupperingen for multikanalstrakter manuelt.

Alternativ 1: Opprett nye kanaler ved å bruke den delte malen

Gå til den følgende nettadressen for å opprette en ny tilpasset kanalgruppering i et av datautvalgene dine: https://www.google.com/analytics/web/template?uid=yjJyuJIrTy-Jc3RQJq7TIQ

Velg det datautvalget der du vil at de nye kanalene skal vises. Du kan åpne den delte linken flere ganger om du vil bruke den i flere datautvalg.

Alternativ 2: Opprett nye kanaler manuelt

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Åpne Rapporter.
 3. Åpne Multikanalstrakter > Assisterte konverteringer-rapporten (eller en av de fleste andre rapportene om multikanalstrakter).
 4. Velg Kopiér kanalgrupperingsmalen for multikanalstrakter fra Kanalgrupperinger-rullegardinmenyen ovenfor rapporttabellen (ved siden av alternativene for hoveddimensjoner).
 5. Navngi den nye grupperingen. Du kan for eksempel kalle den Standardkanaler med merkevaresøk og generiske søk.
 6. Klikk på Definer en ny kanal, og opprett en Betalt merkevaresøk-kanal:
  1. Velg Systemdefinert kanal i den første rullegardinmenyen, og velg så Betalt søk i den andre.
  2. Klikk på OG-knappen.
  3. Velg Søketype i den første rullegardinmenyen, og velg så Merkevare i den andre.
  4. Klikk på Ferdig.
 7. Klikk på Definer en ny kanal, og opprett en Generisk betalt søk-kanal:
  1. Velg Systemdefinert kanal i den første rullegardinmenyen, og velg så Betalt søk i den andre.
  2. Klikk på OG-knappen.
  3. Velg Søketype i den første rullegardinmenyen, og velg så Generisk i den andre.
  4. Klikk på Ferdig.
 8. (Valgfritt:) Du kan gi standardkanalen Betalt søk navnet Betalt søk (ukjent) ved å klikke på redigeringsikonet ved siden av den. Klikk på Ferdig. Denne kanalen inneholder betalt søketrafikk som ikke har noen søk eller søkeord som skal klassifisere, som f.eks (not set) (ikke angitt)-søk.
 9. Klikk på Lagre-knappen.

Viktig: Reglene blir evaluert i rekkefølge for hver økt, så sørg for at de nye kanalene Betalt merkevaresøk og Generisk betalt søk ligger over standardkanalen Betalt søk i Kanaldefinisjoner-listen.

Det kan ta inntil 24 timer før data vises med de nye kanalnavnene i Multikanalstrakter-rapportene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?