Bu makale Universal Analytics hakkındadır. Yeni nesil Google Analytics'i kullanıyorsanız bu yardım merkezinin Google Analytics 4 özellikleri bölümüne bakın.

Geliştirilmiş E-ticaret raporları

Geliştirilmiş E-ticaret, size çok sayıda analiz ve işlem içeren raporlar sunar. Aşağıda, bir görünüm için Geliştirilmiş E-ticaret özelliğini etkinleştirdiğinizde görebileceğiniz raporlardan bazıları verilmiştir.

Bu makalede ele alınan konular:

Ön Koşullar

 1. Mülkü ec.js değeriyle etiketleme
 2. Bir görünümde Geliştirilmiş E-ticaret özelliğini etkinleştirme

Geliştirilmiş E-ticaret raporlarını inceleme

Geliştirilmiş E-ticaret raporlarına erişmek için:
 1. Analytics hesabınızda oturum açın.
 2. Görünüme gidin.
 3. Raporlar'ı açın.
 4. Dönüşümler > E-ticaret'i seçin.

Sunulan Veriler

Genel Bakış raporu, işletmenizin genel durumunu görmenize olanak tanır ve ilgili metriklerden oluşan üç kategori sunar:

Gelir ve Dönüşüm Oranı

 • Gelir (e-ticaret işlemlerinden elde edilen toplam gelir, vergi ve gönderim bedeli dahil olabilir)
 • E-ticaret Dönüşüm Oranı (işlem sayısının oturum sayısına oranı, yüzde cinsinden ifade edilir)

İşlem Sayısı

 • İşlem Sayısı (sitenizde tamamlanan işlemlerin toplam sayısı)
 • Ortalama Sipariş Değeri (her siparişin ortalama değeri)
 • Ortalama Miktar (işlem başına satılan ürünlerin ortalama miktarı)

Pazarlama

Dahili tanıtımlar için gösterim sayısı.

Aşağıdakiler için toplam işlem sayısı, toplam gelir ve ortalama sipariş değeri:

 • Kampanyalar
 • Sipariş Kuponu Kodu
 • Kurumsal Bağlantı

Toplu metriklerin yanı sıra, tek tek ürünlere, ürün kategorisine ve ürün markasına göre ayrı Gelir metriklerini görebilirsiniz.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için raporun üst kısmındaki grafiği kullanın.

E-ticarete Genel Bakış

Genel Bakış raporları aşağıdakilerin özetini sağlar:

 • Gelir
 • E-ticaret Dönüşüm Oranı
 • İşlem Sayısı
 • Ortalama Sipariş Değeri
 • Pazarlama (Kampanyalar, Dahili Tanıtımlar, Sipariş Kuponu Kodu, Satış Ortaklığı)
 • En Çok Satanlar (Ürüne, Kategoriye ve Markaya göre)

Alışveriş Davranışı Analizi

Alışveriş Davranışı Analizi raporu, satın alma dönüşüm hunisinin her bir aşamasını içeren oturumların sayısını, kaç oturumun bir adımdan sonrakine geçtiğini ve her aşamada kaç kullanıcının dönüşüm hunisini terk ettiğini görmenizi sağlar. Dönüşüm hunisi belirli bir adımda terk ettiği gösterilen (adımın altındaki kırmızı okla belirtilir) kullanıcılar, aynı oturum sırasında dönüşüm hunisinin sonraki adımlarını tamamlamamıştır. Kullanıcılar herhangi bir aşamada dönüşüm hunisine tekrar girebilir (bu, adımın üstündeki ayrı bir mavi çubukla gösterilir). Örneğin, bir kullanıcı bir oturumda alışveriş sepetine ürün ekler, sonraki bir oturumda da satın alma işlemini tamamlamak için tekrar dönerse, dönüşüm hunisi görselleştirmede kullanıcının Ödeme adımında dönüşüm hunisine tekrar girdiği gösterilir.

Kullanıcılarınızın ürün görüntülemeden işleme kadar alışveriş deneyimlerini değerlendirebilirsiniz.

Analytics, dönüşüm hunisi adımlarını etiketlemenize göre belirler. Alışveriş dönüşüm hunisini etiketlemeye ilişkin daha fazla bilgi edinin.

Satın alma dönüşüm huninizin güçlü ve zayıf noktalarını belirlemek için dönüşüm hunisi görselleştirmeyi kullanın. Analiz örnekleri için satın alma dönüşüm hunisi performansı bölümünü inceleyin.

Görselleştirme özelliğini, dönüşüm hunisinden geçen oturumların sayısını görselleştirmenin yanı sıra, oturumlarınızdan segmentler (örneğin, ürün görüntülemeleri içeren oturumların sayısı veya ödemede dönüşüm hunisinden ayrılan oturumların sayısı) oluşturmak için kullanabilirsiniz. Segment oluşturmak için dönüşüm hunisi adımını veya "terk etme" okunu tıklamanız yeterlidir. Dönüşüm hunisinden segmentler oluşturmaya ilişkin daha fazla bilgi edinin.

Dönüşüm hunisinin yanı sıra bir tablo; bir dizi boyutu ve metriği genel olarak oturumlar veya kullanıcıların satın alma dönüşüm hunisini terk ettiği oturumlar bağlamında değerlendirmenize olanak tanır.

Geliştirilmiş E-ticaret alışveriş aşaması boyutlarının dönüşüm hunisi adımlı metrikleri eşleştirme yöntemi
Alışveriş aşaması boyutu Dönüşüm hunisi adımlı metrikler
ALL_VISITS Tüm Oturumlar
NO_SHOPPING_ACTIVITY Alışveriş Etkinliği Yok
İsabetle gönderilen bir ayrıntı, ekleme, ödeme veya satın alma işlemi olmadan ilk adım terk edildi
PRODUCT_VIEW Ürün Görüntüleme İçeren Oturumlar
İsabetle gönderilen en az 1 ayrıntı işlemi
NO_CART_ADDITION Alışveriş Sepetine Ekleme Yok
En az 1 ayrıntı işlemi var ancak isabetle gönderilen sepete ekleme, ödeme veya satın alma işlemi yok
ADD_TO_CART Alışveriş Sepetine Ekleme Yapılan Oturumlar
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Alışveriş Sepetine Ekleme Yapılan Oturumlar (üst dilim)
Dönüşüm hunisine bu adımda girildi, isabetle gönderilen ayrıntı işlemi yok
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Alışveriş Sepetine Ekleme Yapılan Oturumlar (alt dilim)
İsabetle gönderilen en az 1 ayrıntı işlemi var, önceki ve geçerli adımı kapsar
CART_ABANDONMENT Alışveriş Sepetini Terk Etme
En az 1 ekleme işlemi var ancak isabetle gönderilen ödeme veya satın alma işlemi yok
CHECKOUT Ödeme Yapılan Oturumlar
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Ödeme Yapılan Oturumlar (üst dilim)
Dönüşüm hunisine bu adımda girildi, isabetle gönderilen ekleme işlemi yok
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Ödeme Yapılan Oturumlar (alt dilim)
İsabetle gönderilen en az 1 ekleme işlemi var, önceki ve geçerli adımı kapsar
CHECKOUT_ABANDONMENT Ödeme Sürecinde Ayrılma
En az 1 ödeme işlemi var ancak isabetle gönderilen satın alma işlemi yok
TRANSACTION İşlem Yapılan Oturumlar
İsabetle gönderilen en az bir satın alma işlemi var
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT İşlem Yapılan Oturumlar (üst dilim)
Dönüşüm hunisine bu adımdan girildi ve isabetle gönderilen ödeme işlemi yok

Ödeme Davranışı Analizi

Ödeme Davranışı Analizi raporu, kullanıcılarınızın ödeme sürecinizde ne kadar başarılı bir şekilde ilerlediğini görmenize olanak tanır. Ödeme dönüşüm hunisinin görselleştirilmesi kaç kullanıcının bir adımdan sonrakine geçtiğini, her adımda kaç tanesinin işlemi terk ettiğini ve kaç tanesinin işlem gerçekleştirdiğini gösterir.

Analytics, dönüşüm hunisi adımlarını etiketlemenize göre belirler. Ödeme dönüşüm hunisini etiketlemeye ilişkin daha fazla bilgi edinin.

Ödeme dönüşüm huninizin güçlü ve zayıf noktalarını belirlemek için dönüşüm hunisi görselleştirmeyi kullanın. Analiz örnekleri için Ödeme dönüşüm hunisinin performansı bölümünü inceleyin.

Görselleştirme özelliğini, dönüşüm hunisinden geçen oturumların sayısını görselleştirmenin yanı sıra, bu oturumlardan segmentler (örneğin, 1. Adımı içeren oturumlar, kullanıcının 1. Adımdan 2. Adıma geçtiği oturumlar veya son adımda dönüşüm hunisini terk ettiği oturumlar) oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bir segment oluşturmak için bir dönüşüm hunisi adımını, geçişi, "terk etme" okunu veya sağlanan bir adımdaki girişi (bir adımda en üstte bulunan çubuk) tıklamanız yeterlidir. Dönüşüm hunisinden segmentler oluşturmaya ilişkin daha fazla bilgi edinin.

Dönüşüm hunisinin yanı sıra bir tablo da, çeşitli boyutları ve metrikleri genel olarak oturumlar veya kullanıcıların ödeme dönüşüm hunisini terk ettiği oturumlar bağlamında değerlendirmenize olanak tanır.

Geliştirilmiş E-ticaret ödeme davranışı boyutlarının dönüşüm hunisi adımlı metrikleri eşleştirme yöntemi
Ödeme davranışı boyutu Dönüşüm hunisi adımlı metrikler
CHECKOUT_1 1. Ödeme Adımı, ör. Faturalandırma
İsabetle gönderildi: Adım = 1 içeren en az 1 ödeme işlemi veya adımı belirtilmemiş en az 1 ödeme işlemi var
CHECKOUT_1_ABANDONMENT 1. Ödeme Adımının terk edilmesi, ör. Faturalandırma Esnasında Ayrılma
İsabetle gönderildi: adımı belirtilmemiş veya 1. Adım ile belirtilmiş en az 1 ödeme işlemi var ancak sonrasında ödeme veya satın alma adımı yok
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT 2. Ödeme Adımı (üst dilim), ör. Shipping
Dönüşüm hunisine bu adımda girildi ve isabetle gönderilen Adım = 1 ile belirtilmiş bir ödeme işlemi yok
CHECKOUT_2 2. Ödeme Adımı (alt dilim), ör. Gönderim
İsabetle gönderilen en az 1 ödeme işlemi var, önceki ve geçerli adımı kapsar
CHECKOUT_2_ABANDONMENT 2. Ödeme Adımının terk edilmesi, ör. Gönderim Aşamasında Ayrılma
İsabetle gönderildi: en az 1 ödeme işlemi Adım = 2 veya adımı belirtilmemiş en az 1 ödeme işlemi var
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT 3. Ödeme Adımı (üst dilim), ör. Ödeme
Dönüşüm hunisine bu adımda girildi ve isabetle gönderilen Adım = 2 ile belirtilmiş ödeme işlemi yok
CHECKOUT_3 3. Ödeme Adımı (alt dilim), ör. Ödeme
İsabetle gönderilen en az 1 ödeme işlemi var, önceki ve geçerli adımı kapsar
CHECKOUT_3_ABANDONMENT 3. Ödeme Adımının terk edilmesi, ör. Ödeme Aşamasında Ayrılma
İsabetle gönderildi: en az 1 ödeme işlemi Adım = 3 veya adımı belirtilmemiş en az 1 ödeme işlemi var
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT 4. Ödeme Adımı (üst dilim), ör. İnceleme
Dönüşüm hunisine bu adımda girildi ve isabetle gönderilen Adım = 3 ile belirtilmiş ödeme işlemi yok
CHECKOUT_4 4. Ödeme Adımı (alt dilim), ör. İnceleme
İsabetle gönderilen en az 1 ödeme işlemi var, önceki ve geçerli adımı kapsar
CHECKOUT_4_ABANDONMENT 4. Ödeme Adımının terk edilmesi, ör. İnceleme Aşamasında Ayrılma
İsabetle gönderildi: en az 1 ödeme işlemi Adım = 4 veya adımı belirtilmemiş en az 1 ödeme işlemi var
TRANSACTION İşlem Yapılan Oturumlar
İsabetle gönderilen en az bir satın alma işlemi var
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT İşlem Yapılan Oturumlar (üst dilim)
Dönüşüm hunisine bu adımdan girildi ve isabetle gönderilen Adım = 4 ile belirtilmiş ödeme işlemi yok

Alışveriş Davranışı ve Ödeme Davranışı dönüşüm hunileri

Bu bölümde, Alışveriş Davranışı ve Ödeme Davranışı raporlarının, dönüşüm hunisindeki sayfalar üzerinden geri döngü gerçekleştiren, dönüşüm hunisindeki sayfaları atlayan ve dönüşüm hunisindeki sırayı takip etmeyen kullanıcıları nasıl ele aldığı açıklanmaktadır.

Örneklerde üç sayfalık bir dönüşüm hunisi kullanılmaktadır: Sayfa A > Sayfa B > Sayfa C

Geri döngü

Sayfa A > Sayfa B > Sayfa C > Sayfa B > Sayfa C

Sayfa C'den Sayfa B'ye geri dönen kullanıcı, dönüşüm hunisindeki sıraya göre devam edip sonuç olarak Sayfa B ve C'yi birkaç kez açmıştır.

Raporlar, kullanıcının, bu tek oturum sırasında herhangi bir sayfayı atlamaması nedeniyle dönüşüm hunisini baştan sona geçtiğini gösterir.

Dönüşüm hunisi, her sayfanın açıldığı oturum sayısını gösterdiğinden, bir kullanıcı her sayfa için yalnızca bir kez sayılır.

Sayfaları atlama

Sayfa A > Sayfa C

Kullanıcı Sayfa B'yi hiç açmamıştır.

Rapor, kullanıcının Sayfa B'yi atladığını gösteriyor.

Dönüşüm hunisindeki sırayı takip etmeme

Sayfa B > Sayfa A > Sayfa C

Raporlar, kullanıcının, tek bir oturum sırasında 3 sayfanın her birini açması nedeniyle dönüşüm hunisini baştan sona geçtiğini gösterir. Kullanıcının sayfaları hangi sırada açtığı önemli değildir.

Ürün Performansı

Ara ve değiştir filtreleri standart veya özel ürün düzeyinde boyutlarda desteklenmemektedir.

Ürün Performansı raporu, ürünlerinizin performansını iki farklı bakış açısına göre değerlendirmenize olanak tanır:

 • Özet: Gelir, fiyat ve miktar açısından ürün performansı. Alışveriş Davranışı metriklerinden ikisini içerir.
 • Alışveriş Davranışı: Kullanıcıların ürünlerinizle etkileşimi (ör. ürünlerinizi ve ayrıntılarını görüntüleme, alışveriş sepetlerine ürün ekleme ve çıkarmak ödeme işlemini tamamlama) açısından ürün performansı.

Özet görünümü aşağıdaki metrikleri içerir:

 • Satış Performansı
  • Ürün Geliri (ayrı ayrı ürün satışlarından elde edilen gelir)
  • Benzersiz Satın Almalar
  • Miktar (satılan birim sayısı)
  • Ortalama Fiyat (ürün başı ortalama gelir)
  • Ortalama Miktar
  • Ürün Geri Ödeme Tutarı (geri ödeme olarak kullanıcılara iade edilen tutar)
 • Alışveriş Davranışı
  • Alışveriş Sepeti/Ayrıntı Sayfasını Görüntüleme Oranı (ürün detayı görüntüleme sayısı başına eklenen ürün sayısı)
  • Satın Alma/Ayrıntı Sayfasını Görüntüleme Oranı (ürün detayı görüntüleme sayısı başına satın alınan ürün sayısı)

Alışveriş Davranışı görünümü aşağıdaki metrikleri içerir:

 • Satış Performansı
  • Ürün Listesi Görüntülemeleri
  • Ürün Ayrıntısı Görüntüleme Sayısı
  • Ürün Ekleme Sayısı (alışveriş sepetlerine)
  • Ürün Çıkarma Sayısı (alışveriş sepetlerinden)
  • Ürün Ödeme Sayısı
  • Benzersiz Satın Almalar
 • Alışveriş Davranışı
  • Alışveriş Sepeti/Ayrıntı Sayfasını Görüntüleme Oranı (ürün detayı görüntüleme sayısı başına eklenen ürün sayısı)
  • Satın Alma/Ayrıntı Sayfasını Görüntüleme Oranı (ürün detayı görüntüleme sayısı başına satın alınan ürün sayısı)

Kullanılabilen birincil boyutlar Ürün, Ürün SKU'su, Ürün Kategorisi, Ürün Markası ve Alışveriş Aşamasıdır.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için raporun üst kısmındaki grafiği kullanın.

Satış Performansı

Satış Performansı raporu, satışları iki birincil boyuttan birine göre değerlendirmenizi sağlar:

 • İşlem (tarih, saat, işlem kimliği)
 • Tarih (tarihe göre kümülatif işlem verileri)

Satış Performansı Raporu aşağıdaki metrikleri içerir:

 • Gelir (E-ticaret işlemlerinden elde edilen toplam gelir. Uygulamanıza bağlı olarak vergi ve gönderim bedeli de buna dahil olabilir.)
 • Vergi (e-ticaret işlemleri için toplam vergi tutarı)
 • Gönderim Bedeli (e-ticaret işlemleri için toplam gönderim bedeli)
 • Geri Ödeme Tutarı (Bir işlem için geri ödenen para tutarı)
 • Miktar (e-ticaret işlemlerinde satılan ürün sayısı)

Ürün Listesi Performansı

Ürün Listeleri, ec.js etiketlemenize göre, sitenizdeki ürünlerin mantıklı bir gruplamasını temsil eder. Bunları, aşağıdakileri temsil etmeleri için kullanabilirsiniz:

 • Katalog sayfaları
 • Çapraz satış blokları
 • Ek satış blokları
 • İlgili ürün blokları
 • Arama sonuçları sayfaları

Ürün Listesi Performansı raporu, sitenizdeki ürün listelerinin aşağıdaki metriklere göre nasıl performans gösterdiğini anlamanızı sağlar:

 • Ürün Listesi Görüntülemeleri (ürün listesinde göründüklerinde, ürünlerin kullanıcılar tarafından görüntülenme sayısı)
 • Ürün Listesi Tıklamaları (ürün listesinde göründüklerinde, ürünlerin kullanıcılar tarafından tıklanma sayısı)
 • Ürün Listesi TO'su (kullanıcıların ürünleri görüntülemek için ürün listesini tıklama oranı (tıklama sayısının listenin görüntülenme sayısına bölünmesiyle elde edilir))

Kullanılabilen birincil boyutlar Ürün Listesi Adı, Ürün Listesi Konumu, Ürün ve Ürün SKU'sudur.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için grafiği kullanın.

Dahili Promosyon

Dahili Tanıtım raporlaması ile Dahili Tanıtım Tıklamaları ve Görünümlerini ilişkilendirme yalnızca Gelişmiş E-ticaret kitaplığı ve isabet türleri ile uyumludur.

Dahili tanıtımlar, sitenizin bir bölümünde sitenizin başka bir bölümünü tanıtmak için gösterdiğiniz banner gibi öğelerdir.

Dahili Tanıtım raporu, dahili tanıtımlarınızın aşağıdaki metrikler açısından nasıl performans gösterdiğini anlamanızı sağlar:

 • Dahili Tanıtım Görüntülemeleri (kullanıcıların dahili tanıtımları görüntüleme sayısı)
 • Dahili Tanıtım Tıklamaları (kullanıcıların dahili tanıtımları tıklama sayısı)
 • Dahili Tanıtım TO'su (kullanıcıların dahili tanıtımları tıklama oranı (görüntüleme sayısı/tıklama sayısı))

Dahili Tanıtım Adı, birincil boyuttur.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için grafiği kullanın.

İşlemlerin ilişkilendirilme biçimi

Dahili Tanıtım raporu, işlemleri dahili tanıtım tıklamasıyla veya dahili tanıtım görünümüyle ilişkilendirir.

Bir e-ticaret oturumundaki her isabet şunlara sahip olabilir:

 • 0 veya 1 dahili tanıtım tıklaması
 • 0 veya daha fazla dahili tanıtım görünümü

Dahili tanıtım tıklamasıyla ilişkilendirme

İsabet, tek bir dahili tanıtım tıklaması içeriyorsa bu dahili tanıtım, işlemle ilişkilendirilir.

Bir oturum birden çok dahili tanıtım tıklaması içeriyorsa son tıklanan dahili tanıtım, işlemle ilişkilendirilir.

İsabet sıfır dahili tanıtımı tıklaması içeriyor ancak söz konusunu kullanıcının daha önceki isabetleri bir dahili tanıtım tıklaması içeriyorsa önceki tıklamaya ilişkin dahili tanıtım işlemle ilişkilendirilir.

Dahili tanıtım görünümüyle ilişkilendirme

Yukarıdaki koşullardan hiçbiri geçerli değilse ve bir isabet bir veya birden fazla dahili tanıtım görünümü içeriyorsa oturumun içerdiği tüm tanıtım görünümleri işlemle ilişkilendirilir.

Sipariş Kuponu

Sipariş Kuponu raporu, aşağıdaki metrikler açısından sipariş düzeyindeki kuponlarınızın nasıl performans gösterdiğini anlamanızı sağlar:

 • Gelir (E-ticaret işlemlerinden elde edilen toplam gelir. Uygulamanıza bağlı olarak vergi ve gönderim bedeli de buna dahil olabilir.)
 • İşlemler (sitenizde tamamlanan satın alma işlemlerinin toplam sayısı)
 • Ortalama Değer (e-ticaret işlemlerinin ortalama değeri)

Sipariş Kuponu Kodu, birincil boyuttur.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için grafiği kullanın.

Ürün Kuponu

Ürün Kuponu raporu, aşağıdaki metrikler açısından ürün düzeyindeki kuponlarınızın nasıl performans gösterdiğini anlamanızı sağlar:

 • Gelir (E-ticaret işlemlerinden elde edilen toplam gelir. Uygulamanıza bağlı olarak vergi ve gönderim bedeli de buna dahil olabilir.)
 • Benzersiz Satın Alma Sayısı (belirli bir ürünün (veya ürün grubunun) toplamda kaç defa bir işlemin parçası olduğunu gösteren sayı)
 • Satın Alma İşlemi Başına Ürün Geliri (satın alma işlemi başına ortalama ürün geliri)

Ürün Kupon Kodu, birincil boyuttur.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için grafiği kullanın.

Satış Ortağı Kodu

Satış Ortağı Kodu raporu, aşağıdaki metrikler açısından satış ortaklarınızın sitelerinin e-ticaret performansınıza nasıl katkıda bulunduğunu görmenizi sağlar.

 • Gelir (E-ticaret işlemlerinden elde edilen toplam gelir. Uygulamanıza bağlı olarak vergi ve gönderim bedeli de buna dahil olabilir.)
 • İşlemler (sitenizde tamamlanan satın alma işlemlerinin toplam sayısı)
 • Ortalama Sipariş Değeri (e-ticaret işlemlerinin ortalama değeri)

Satış Ortaklığı, birincil boyuttur.

Kullanmakta olduğunuz tarih aralığına ait iki E-ticaret metriğini karşılaştırmak için grafiği kullanın.

Alışveriş ve satın alma davranışını, ekonomik performansı ve ürün satışı çabalarınızı analiz etmek için bu raporları kullanmaya ilişkin daha fazla bilgi edinin

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false