Geoptimaliseerde e-commercerapporten

Geoptimaliseerde e-commerce biedt u een aantal verhelderende en actiegerichte rapporten. Hieronder volgen enkele rapporten die u tot uw beschikking heeft wanneer u geoptimaliseerde e-commerce inschakelt voor een dataweergave.

In dit artikel:

Vereisten

 1. Uw property taggen met ec.js
 2. Geoptimaliseerde e-commerce inschakelen voor een weergave

Geoptimaliseerde e-commercerapporten bekijken

Open rapporten voor geoptimaliseerde e-commerce als volgt:
 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Navigeer naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Selecteer Conversies > E-commerce.

Beschikbare gegevens

Het rapport Overzicht toont de algemene stand van zaken van uw bedrijfsactiviteiten en biedt drie categorieën met gerelateerde statistieken:

Opbrengst en conversieratio

 • Opbrengst (de totale opbrengst van e-commercetransacties, mogelijk inclusief btw en verzendkosten)
 • Conversieratio van e-commerce (het percentage van alle sessies dat tot een e-commercetransactie heeft geleid)

Transacties

 • Transacties (het totale aantal voltooide transacties op uw site)
 • Gemiddelde bestelwaarde (de gemiddelde waarde van elke bestelling)
 • Gemiddelde hoeveelheid (de gemiddelde hoeveelheid verkochte producten per transactie)

Marketing

Het aantal vertoningen voor interne promoties.

Het totale aantal transacties, de totale opbrengst en de gemiddelde bestelwaarde voor:

 • Campagnes
 • Kortingsboncodes voor bestelling
 • Partners

Naast verzamelstatistieken kunt u ook opbrengststatistieken weergeven per afzonderlijk product, afzonderlijke productcategorie en afzonderlijk productmerk.

Gebruik het diagram bovenaan het rapport om voor de periode die u hanteert twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

E-commerceoverzicht

De overzichtsrapporten geven u een samenvatting van het volgende:

 • Opbrengst
 • E-commerce conversiepercentage
 • Transacties
 • Gemiddelde bestelwaarde
 • Marketing (campagnes, interne promoties, kortingscode voor bestelling, partner)
 • Topverkopers (per product, categorie en merk)

Winkelgedrag-analyse

Het rapport Winkelgedrag-analyse toont het aantal sessies dat elke fase van uw aankooptrechter bevatte, het aantal sessies waarin van de ene stap naar de volgende is gegaan, en het aantal sessies waarin de trechter in elke fase werd verlaten. Als de trechter verlating aangeeft (een rode pijl aan de onderkant van een stap), hebben deze gebruikers binnen dezelfde sessie geen extra stappen in de trechter afgerond. Gebruikers kunnen de trechter opnieuw betreden (aangegeven door de afzonderlijke blauwe balk aan de bovenkant van een stap). Als een gebruiker bijvoorbeeld in de ene sessie iets aan zijn winkelwagentje heeft toegevoegd en in de volgende sessie is teruggekeerd om de aankoop af te ronden, wordt deze gebruiker in de trechtervisualisatie beschouwd als een gebruiker die is teruggekeerd bij de stap 'Betaling'.

U kunt de winkelervaring van uw gebruikers evalueren van productvertoning tot transactie.

Analytics bepaalt de trechterstappen op basis van uw tagging. Meer informatie over het taggen van uw winkeltrechter.

Gebruik de trechterweergave om sterke en zwakke punten in uw aankooptrechter te identificeren. Zie Aankooptrechterprestaties evalueren voor analysevoorbeelden.

U kunt de weergave van het aantal sessies dat door uw trechter is gegaan, ook gebruiken om segmenten van uw sessies te maken, bijvoorbeeld het aantal sessies dat productweergaven bevatte, of het aantal sessies dat de trechter in de betalingsfase heeft verlaten. Als u een segment wilt maken, klikt u op een trechterstap of verlatingspijl. Meer informatie over het maken van segmenten vanuit uw trechter.

Aan de hand van de tabel kunt u ook een aantal dimensies en statistieken evalueren in de context van sessies in het algemeen, of in de context van sessies waarin gebruikers de aankooptrechter hebben verlaten.

Hoe winkelfasedimensies van geoptimaliseerde e-commerce overeenkomen met trechterstapstatistieken
Winkelfasedimensie Trechterstapstatistiek
ALL_VISITS Alle sessies
NO_SHOPPING_ACTIVITY Geen winkelactiviteit
Verliet eerste stap zonder dat een detail-, toevoegings-, betalings- of aankoopactie met de hit werd verzonden
PRODUCT_VIEW Sessies met productweergaven
Ten minste één detailactie verzonden met de hit
NO_CART_ADDITION Geen toevoeging aan winkelwagentje
Ten minste één detailactie, maar geen toevoegings-, betalings-, of aankoopactie verzonden met de hit
ADD_TO_CART Sessies met toevoeging aan winkelwagentje
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Sessies met toevoeging aan winkelwagentje (hoogste segment)
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen detailactie verzonden met de hit
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Sessies met toevoeging aan winkelwagentje (laagste segment)
Ten minste één detailactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap
CART_ABANDONMENT Winkelwagentje verlaten
Ten minste één toevoegingsactie, maar geen betalings- of aankoopactie verzonden met de hit
CHECKOUT Sessies met betaling
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Sessies met betaling (hoogste segment)
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen toevoegingsactie verzonden met de hit
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Sessies met betaling (laagste segment)
Ten minste één toevoegingsactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap
CHECKOUT_ABANDONMENT Betaling verlaten
Ten minste één betalingsactie, maar geen aankoopactie verzonden met de hit
TRANSACTION Sessies met transacties
Ten minste één aankoopactie verzonden met de hit
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sessies met transacties (hoogste segment)
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen betalingsactie verzonden met de hit
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Sessies met transacties (laagste segment)
Ten minste één betalingsactie en één aankoopactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap

Analyse van betaalgedrag

Het rapport 'Analyse van betaalgedrag' laat zien hoe succesvol uw gebruikers het betalingsproces hebben doorlopen. De weergave van de betaaltrechter illustreert hoeveel gebruikers van de ene stap naar de volgende zijn gegaan en hoeveel gebruikers het proces bij elke stap hebben verlaten.

Analytics bepaalt de trechterstappen op basis van uw tagging. Meer informatie over het taggen van uw betalingstrechter.

Gebruik de trechterweergave om sterke en zwakke punten in uw betalingstrechter te identificeren. Zie Betalingstrechterprestaties voor analysevoorbeelden.

U kunt de weergave van het aantal sessies door uw trechter ook gebruiken om segmenten van uw sessies te maken, bijvoorbeeld sessies die stap 1 bevatten, sessies die de overgang van stap 1 naar stap 2 bevatten, of sessies waarin de trechter bij de laatste stap is verlaten. Als u een segment wilt maken, klikt u op een trechterstap, overgang, verlatingspijl of op het instappunt (de bovenste balk in een stap). Meer informatie over het maken van segmenten vanuit uw trechter.

Aan de hand van de tabel kunt u ook een aantal dimensies en statistieken evalueren in de context van sessies in het algemeen of sessies waarin gebruikers de betalingstrechter hebben verlaten.

Hoe betaalgedragdimensies van geoptimaliseerde e-commerce overeenkomen met trechterstapstatistieken
Betaalgedragdimensie Trechterstapstatistiek
CHECKOUT_1 Betaling stap 1, bijvoorbeeld, Facturering
Verzonden met de hit: minstens één betalingsactie met Step = 1 of ten minste één betalingsactie waarbij geen stap is opgegeven
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Betaling stap 1 verlaten, bijvoorbeeld, Facturering verlaten
Verzonden met de hit: ten minste één betalingsactie waarbij geen enkele stap is opgegeven of waarbij Step = 1 is opgegeven, maar geen verdere betalings- of aankoopstappen
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Betaling stap 2 (hoogste segment), bijvoorbeeld Verzending
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen betalingsactie met Step = 1 verzonden met de hit
CHECKOUT_2 Betaling stap 2 (laagste segment), bijvoorbeeld Verzending
Ten minste één betalingsactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Betaling stap 2 verlaten, bijvoorbeeld Verzending verlaten
Verzonden met de hit: ten minste één betalingsactie met Step = 2, maar geen volgende betalings- of aankoopstappen
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Betaling stap 3 (hoogste segment), bijvoorbeeld Betaling
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen betalingsactie met Step = 2 verzonden met de hit
CHECKOUT_3 Betaling stap 3 (laagste segment), bijvoorbeeld Betaling
Ten minste één betalingsactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Betaling stap 3 verlaten, bijvoorbeeld Betaling verlaten
Verzonden met de hit: ten minste één betalingsactie met Step = 3, maar geen volgende betalings- of aankoopstappen
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Betaling stap 4 (hoogste segment), bijvoorbeeld, Recensie
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen betalingsactie met Step = 4 verzonden met de hit
CHECKOUT_4 Betaling stap 4 (laagste segment), bijvoorbeeld Recensie
Ten minste één betalingsactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Betaling stap 4 verlaten, bijvoorbeeld Recensie verlaten
Verzonden met de hit: ten minste één betalingsactie met Step = 4, maar geen volgende betalings- of aankoopstappen
TRANSACTION Sessies met transacties
Ten minste één aankoopactie verzonden met de hit
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sessies met transacties (hoogste segment)
Kwam de trechter binnen bij deze stap, geen betalingsactie met Step = 4 verzonden met de hit
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Sessies met transacties (laagste segment)
Ten minste één betalingsactie en één aankoopactie verzonden met de hit, inclusief eerdere en huidige stap

Trechters voor winkelgedrag en betaalgedrag

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe de rapporten Winkelgedrag en Betaalgedrag omgaan met gebruikers die terugkeren naar pagina's in een trechter, gebruikers die pagina's in een trechter overslaan en gebruikers die de volgorde van de trechter niet aanhouden.

In de voorbeelden wordt gebruikgemaakt van een trechter met drie pagina's: pagina A > pagina B > pagina C.

Terugkeren

Pagina A > pagina B > pagina C > pagina B > pagina C

De gebruiker is van pagina C teruggekeerd naar pagina B en heeft daarna weer de volgorde van de trechter aangehouden. De gebruiker heeft pagina B en C dus meerdere keren geopend.

In de rapporten wordt aangegeven dat de gebruiker de trechter van begin tot eind heeft doorlopen, aangezien de gebruiker tijdens deze sessie geen pagina's heeft overgeslagen.

Een gebruiker wordt slechts één keer geteld voor elke pagina, omdat de trechter het aantal sessies aangeeft waarin elke pagina werd geopend.

Pagina's overslaan

Pagina A > pagina C

De gebruiker heeft pagina B nooit geopend.

In de rapporten wordt aangegeven dat de gebruiker de trechter heeft verlaten bij pagina A en de trechter weer is binnengegaan bij pagina C.

De volgorde van de trechter niet aanhouden

Pagina B > pagina A > pagina C

In de rapporten wordt aangegeven dat de gebruiker de trechter van begin tot eind heeft doorlopen, omdat de gebruiker alle drie de pagina's gedurende één sessie heeft geopend. Het maakt niet uit in welke volgorde de gebruiker de pagina's heeft geopend.

Productprestaties

Filters Zoeken en vervangen worden niet ondersteund voor standaarddimensies of aangepaste productniveaudimensies.

Het rapport Productprestaties laat vanuit twee verschillende invalshoeken zien hoe uw producten hebben gepresteerd:

 • Overzicht: De productprestaties in termen van opbrengst, prijs en hoeveelheid. Dit rapport bevat ook twee van de winkelgedragstatistieken.
 • Winkelgedrag: De productprestaties in termen van betrokkenheid van gebruikers bij uw producten (bijv. het bekijken van producten en details, het toevoegen van producten aan en verwijderen uit winkelwagentjes of het afronden van betalingen).

De weergave Overzicht bevat de volgende statistieken:

 • Verkoopprestaties
  • Productopbrengst (de opbrengst van de verkoop van individuele producten)
  • Unieke aankopen
  • Hoeveelheid (het aantal verkochte eenheden)
  • Gemiddelde prijs (de gemiddelde opbrengst per product)
  • Gemiddelde hoeveelheid
  • Bedrag van productteruggave (het bedrag dat aan gebruikers is terugbetaald)
 • Winkelgedrag
  • Verhouding winkelwagentje/detailweergaven (het aantal toegevoegde producten in relatie tot het aantal weergaven van productdetails)
  • Verhouding kopen/detailweergaven (het aantal gekochte producten in relatie tot het aantal weergaven van productdetails)

De weergave Winkelgedrag bevat de volgende statistieken:

 • Verkoopprestaties
  • Weergaven in productlijst
  • Weergaven van productdetails
  • Producttoevoegingen (aan winkelwagentjes)
  • Productverwijderingen (uit winkelwagentjes)
  • Productbetalingen
  • Unieke aankopen
 • Winkelgedrag
  • Verhouding winkelwagentje/detailweergaven (het aantal toegevoegde producten in relatie tot het aantal weergaven van productdetails)
  • Verhouding kopen/detailweergaven (het aantal gekochte producten in relatie tot het aantal weergaven van productdetails)

De beschikbare primaire dimensies zijn Product, Product-SKU, Productcategorie, Productmerk en Winkelfase.

Gebruik het diagram bovenaan het rapport om voor de periode die u hanteert twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

Verkoopprestaties

Met het rapport Verkoopprestaties kunt u uw verkopen evalueren met behulp van de volgende twee primaire dimensies:

 • Transactie (datum, tijd, transactie-ID)
 • Datum (de cumulatieve transactiegegevens per datum)

Het rapport Verkoopprestaties bevat de volgende statistieken:

 • Opbrengst (de totale opbrengst uit e-commercetransacties, afhankelijk van uw implementatie inclusief of exclusief btw en verzendkosten)
 • Belasting (de totale belasting voor e-commercetransacties)
 • Verzending (de totale verzendkosten voor e-commercetransacties)
 • Bedrag van teruggave (het terugbetaalde valutabedrag voor een transactie)
 • Hoeveelheid (het aantal verkochte eenheden bij e-commercetransacties)

Productlijstprestaties

Productlijsten zorgen voor een logische groepering van producten op uw site op basis van uw ec.js-tagging. U kunt productlijsten gebruiken om het volgende weer te geven:

 • Cataloguspagina's
 • Cross-sellblokken
 • Up-sellblokken
 • Blokken met gerelateerde producten
 • Pagina's met zoekresultaten

Het rapport Productlijstprestaties laat op basis van de volgende statistieken zien hoe de productlijsten op uw site hebben gepresteerd:

 • Weergaven in productlijst (het aantal keren dat gebruikers een product hebben bekeken toen het in de productlijst werd weergegeven)
 • Klikken op productlijst (het aantal keren dat gebruikers op een product hebben geklikt toen het in de productlijst werd weergegeven)
 • CTR van productlijst (de snelheid waarmee gebruikers op de productlijst hebben geklikt om een product te bekijken (het aantal klikken/het aantal keren dat de lijst werd weergegeven))

De beschikbare primaire dimensies zijn 'Naam van productenlijst', 'Positie van productenlijst', 'Product' en 'Product-SKU'.

Gebruik het diagram om voor de periode die u hanteert, twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

Interne promotie

Interne promotierapportage en toewijzing aan klikken op en weergaven van interne promotie werken alleen met de Geoptimaliseerde e-commercebibliotheek en typen hits.

Interne promoties zijn zaken als banners die u weergeeft op één gedeelte van uw site om te adverteren voor een ander gedeelte van uw site.

Het rapport 'Interne promotie' laat aan de hand van de volgende statistieken zien hoe uw interne promoties hebben gepresteerd:

 • Weergaven van interne promotie (het aantal keren dat gebruikers interne promoties hebben bekeken)
 • Klikken op interne promotie (het aantal keren dat gebruikers op interne promoties hebben geklikt)
 • CTR van interne promotie (de snelheid waarmee gebruikers op interne promoties hebben geklikt (weergaven/klikken))

De primaire dimensie is 'Naam van interne promotie'.

Gebruik het diagram om voor de periode die u hanteert, twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

Hoe transacties worden toegewezen

Het rapport 'Interne promotie' wijst transacties toe aan een klik op interne promotie of aan een weergave van interne promotie.

Elke hit in een e-commerce-sessie kan het volgende bevatten:

 • Nul klikken of één klik op interne promotie
 • Nul of meer weergaven van interne promotie

Toewijzing van klikken op interne promotie

Als een hit een enkele klik op interne promotie bevat, wordt de transactie toegeschreven aan de betreffende interne promotie.

Als een hit meerdere klikken op interne promotie bevat, wordt de transactie toegeschreven aan de interne promotie waar het laatst op is geklikt.

Als een hit nul klikken op interne promotie bevat, maar één van de eerdere hits van die gebruiker wel een klik op interne promotie bevat, wordt de transactie toegeschreven aan de interne promotie van de vorige klik.

Toewijzing van weergave interne promotie

Als geen van de bovenstaande voorwaarden waar is, maar een hit één of meer weergaven van interne promotie bevat, wordt de transactie toegeschreven aan alle promotieweergaven van de sessie.

Kortingsbon voor bestelling

Het rapport 'Kortingsbon voor bestelling' laat aan de hand van de volgende statistieken zien hoe uw kortingsbonnen op bestelniveau hebben gepresteerd:

 • Opbrengst (de totale opbrengst uit e-commercetransacties, afhankelijk van uw implementatie inclusief of exclusief btw en verzendkosten)
 • Transacties (het totale aantal voltooide aankopen op uw site)
 • Gemiddelde waarde (de gemiddelde waarde van e-commercetransacties)

De primaire dimensie is 'Kortingsboncode voor bestelling'.

Gebruik het diagram om voor de periode die u hanteert, twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

Kortingsbon voor product

Het rapport 'Kortingsbon voor product' laat aan de hand van de volgende statistieken zien hoe uw kortingsbonnen op productniveau hebben gepresteerd:

 • Opbrengst (de totale opbrengst uit e-commercetransacties, afhankelijk van uw implementatie inclusief of exclusief btw en verzendkosten)
 • Unieke aankopen (het totale aantal keren dat een bepaald product (of set producten) deel uitmaakte van een transactie)
 • Productopbrengst per aankoop (de gemiddeld productopbrengst per aankoop)

De primaire dimensie is 'Kortingsboncode voor product'.

Gebruik het diagram om voor de periode die u hanteert, twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

Partnercode

Het rapport Partnercode laat aan de hand van de volgende statistieken zien hoe uw partnersites hebben bijgedragen aan uw e-commerceprestaties:

 • Opbrengst (de totale opbrengst uit e-commercetransacties, afhankelijk van uw implementatie inclusief of exclusief btw en verzendkosten)
 • Transacties (het totale aantal voltooide aankopen op uw site)
 • Gemiddelde bestelwaarde (de gemiddelde waarde van e-commercetransacties)

De primaire dimensie is 'Partner'.

Gebruik het diagram om voor de periode die u hanteert, twee e-commercestatistieken met elkaar te vergelijken.

Meer informatie over hoe u deze rapporten kunt gebruiken om het winkel- en aankoopgedrag, de economische prestaties en uw merchandising-activiteiten te analyseren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?