Denne artikel omhandler Universal Analytics-ejendomme, hvor databehandlingen ophører den 1. juli 2023 (for Analytics 360-ejendommes vedkommende sker det den 1. oktober 2023). Begynd at bruge en Google Analytics 4-ejendom, hvis du ikke allerede gør det.

Rapporter til Udvidet e-handel

Udvidet e-handel giver dig en række indsigtsfulde og handlingsrettede rapporter. Herunder vises nogle af de rapporter, du har til rådighed, når du aktiverer Udvidet e-handel for en visning.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Forudsætninger

 1. Tag din ejendom med ec.js
 2. Aktivér Udvidet e-handel for en visning

Se rapporter til Udvidet e-handel

Sådan får du adgang til rapporter til Udvidet e-handel:
 1. Log ind på din Analytics-konto.
 2. Gå til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Vælg Konverteringer > E-handel.

Tilgængelige data

Rapporten Oversigt giver dig mulighed for at se den samlede status for din virksomhed og viser tre kategorier af relaterede metrics:

Indtjening og konverteringsrate

 • Omsætning (den samlede omsætning fra dine e-handelstransaktioner (kan omfatte afgifter og leveringsgebyrer))
 • Konverteringsrate for e-handel (forhold mellem antallet af transaktioner og antallet af sessioner, udtrykt i procent)

Transaktioner

 • Transaktioner (det samlede antal gennemførte transaktioner på dit website)
 • Gennemsnitlig ordreværdi (den gennemsnitlige værdi af hver ordre)
 • Gennemsnitlig mængde (det gennemsnitlige antal solgte produkter pr. transaktion)

Markedsføring

Antallet af eksponeringer for interne promoveringer

Det samlede antal transaktioner, den samlede indtjening og den gennemsnitlige ordreværdi for:

 • Kampagner
 • Ordrekuponkode
 • Affiliering

Ud over de samlede variabler kan du også se diskrete variabler for indtjening efter individuelt produkt, produktkategori og produktbrand.

Brug grafen øverst i rapporten til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

E-handelsoversigt

Oversigtsrapporterne giver dig en oversigt over følgende:

 • Omsætning
 • Konverteringsrate for e-handel
 • Transaktioner
 • Gennemsnitlig ordreværdi
 • Marketing (Kampagner, Interne promoveringer, Ordrekuponkode, Affiliering)
 • Topsælgere (efter Produkt, Kategori og Brand)

Analyse af shoppingadfærd

Rapporten Analyse af shoppingadfærd giver dig mulighed for at se det antal sessioner, der indeholdt hvert enkelt trin i din købstragt, hvor mange sessioner der fortsatte fra ét trin til et andet, og hvor mange brugere der forlod tragten på hvert enkelt trin. De steder, hvor tragten angiver, at brugerne forlader den (vises med en rød pil nederst i et trin), betyder det, at brugerne ikke fuldførte yderligere trin i tragten i den samme session. Brugere kan gå ind i tragten igen på et vilkårligt trin (angives af den separate blå linje øverst i et trin) – hvis en bruger f.eks. lagde en vare i kurven i én session og derefter kom tilbage for at foretage købet i en efterfølgende session, tæller tragtvisualiseringen det, som om brugeren går ind i tragten igen på betalingstrinnet.

Du kan evaluere dine brugeres shoppingoplevelse fra produkteksponering til transaktion.

Analytics definerer tragttrinnene baseret på din tagging. Få flere oplysninger om tagging af din shoppingtragt.

Brug tragtvisualiseringen til at identificere styrker og svagheder i din købstragt. Se Evaluer købstragteffektiviteten for at se analyseeksempler.

Ud over at kunne visualisere antallet af sessioner, der bevægede sig gennem tragten, kan du bruge visualiseringen til at oprette segmenter af dine sessioner – f.eks. antallet af sessioner, der omfattede produktvisninger, eller antallet af sessioner, hvor brugerne forlod tragten i forbindelse med betalingen. Du skal blot klikke på et tragttrin eller en pil til forladelse af kurven for at oprette et segment. Få flere oplysninger om oprettelse af segmenter fra din tragt.

Ud over tragten giver tabellen dig mulighed for at evaluere antallet af dimensioner og metrics i forbindelse med sessioner generelt eller i forbindelse med sessioner, hvor brugerne forlod købstragten.

Sådan knyttes dimensioner til shoppingtrin for Udvidet e-handel til metrics for tragttrin
Dimension til shoppingtrin Metrics for tragttrin
ALL_VISITS Alle sessioner
NO_SHOPPING_ACTIVITY Ingen shoppingaktivitet
Første trin er afsluttet uden detalje-, tilføjelses-, kasse- eller købshandling sendt med hit
PRODUCT_VIEW Sessioner med produktvisninger
Mindst 1 detaljehandling sendt med hit
NO_CART_ADDITION Ingen varer lagt i kurven
Mindst 1 detaljehandling, men ingen tilføjelses-, kasse- eller købshandling sendt med hit
ADD_TO_CART Sessioner med "Læg i kurven"
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Sessioner med "Læg i kurven" (øverste udsnit)
I tragt i dette trin, men ingen detaljehandling sendt med hit
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Sessioner med "Læg i kurven" (nederste udsnit)
Mindst 1 detaljehandling sendt med hit, omfatter tidligere og nuværende trin
CART_ABANDONMENT Forladt kurv
Mindst 1 tilføjelseshandling, men ingen kasse- eller købshandling sendt med hit
KASSE Sessioner, hvor der fortsættes til kassen
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Sessioner, hvor der fortsættes til kassen (øverste udsnit)
I tragt i dette trin, men ingen tilføjelseshandling sendt med hit
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Sessioner, hvor der ikke fortsættes til kassen (nederste udsnit)
Mindst 1 tilføjelseshandling sendt med hit, omfatter tidligere og nuværende trin
CHECKOUT_ABANDONMENT Køb afbrudt ved kassen
Mindst 1 kassehandling, men ingen købshandling sendt med hit
TRANSACTION Sessioner med transaktioner
Mindst én købshandling sendt med hit
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sessioner med transaktioner (øverste udsnit)
I tragt i dette trin, men ingen kassehandling sendt med hit

Analyse af betalingsadfærd

Rapporten Analyse af betalingsadfærd giver dig mulighed for at se, hvor effektivt dine brugere bevægede sig gennem betalingsprocessen. Tragtvisualiseringen for betaling illustrerer, hvor mange brugere der bevægede sig fra ét trin til det næste, og hvor mange brugere der forlod tragten på hvert trin.

Analytics definerer tragttrinnene baseret på din tagging. Få flere oplysninger om tagging af din betalingstragt.

Brug tragtvisualiseringen til at identificere styrker og svagheder i din betalingstragt. Se Betalingstragteffektitet for at se analyseeksempler.

Ud over at kunne visualisere antallet af sessioner, der bevægede sig gennem tragten, kan du bruge visualiseringen til at oprette segmenter af disse sessioner – f.eks. sessioner, der omfattede trin 1, sessioner, der omfattede brugeres overflytninger fra trin 1 til trin 2, eller sessioner, der forlod tragten på sidste trin. Du skal blot klikke på et tragttrin, en overflytning eller en pil til forladelse af tragten eller indgangen på et givent trin (den øverste søjle i et trin) for at oprette et segment. Få flere oplysninger om oprettelse af segmenter fra din tragt.

Ud over tragten giver tabellen dig mulighed for at evaluere antallet af dimensioner og variabler i forbindelse med generelle sessioner eller sessioner, hvor brugerne forlod betalingstragten.

Sådan knyttes dimensioner til kasseadfærd for Udvidet e-handel til metrics for tragttrin
Dimension for betalingsadfærd Metrics for tragttrin
CHECKOUT_1 Kassetrin 1, f.eks. Fakturering
Sendt med hit: Mindst 1 kassehandling med Trin = 1 eller mindst 1 kassehandling uden angivet trin
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Afbrydelse af kassetrin 1, f.eks. Faktureringsfrafald
Sendt med hit: Mindst 1 kassehandling uden angivet trin eller med Trin 1 angivet, men ingen efterfølgende kasse- eller købstrin
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Kassetrin 2 (øverste udsnit), f.eks. Forsendelse
I tragt i dette trin, ingen kassehandling med Trin = 1 sendt med hit
CHECKOUT_2 Kassetrin 2 (nederste udsnit), f.eks. Forsendelse
Mindst 1 kassehandling sendt med hit, omfatter tidligere og nuværende trin
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Afbrydelse af kassetrin 2, f.eks. Forsendelsesfrafald
Sendt med hit: mindst 1 kassehandling med Trin = 2, men ingen efterfølgende kasse- eller købstrin
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Kassehandling 3 (øverste udsnit), f.eks. Betaling
I tragt i dette trin men ingen kassehandling med Trin = 2 sendt med hit
CHECKOUT_3 Kassetrin 3 (nederste udsnit), f.eks. Betaling
Mindst 1 kassehandling sendt med hit, omfatter tidligere og nuværende trin
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Afbrydelse af kassetrin 3, f.eks. Betalingsfrafald
Sendt med hit: Mindst 1 kassehandling med Trin = 3, men ingen efterfølgende kasse- eller købstrin
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Kassetrin 4 (øverste udsnit), f.eks. Gennemgang
I tragt i dette trin, men ingen kassehandling med Trin = 3 sendt med hit
CHECKOUT_4 Kassetrin 4 (nederste udsnit), f.eks. Gennemgang
Mindst 1 kassehandling sendt med hit, omfatter tidligere og nuværende trin
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Afbrydelse af kassetrin 4, f.eks. Gennemgangsfrafald
Sendt med hit: Mindst 1 kassehandling med Trin = 4, men ingen efterfølgende kasse- eller købstrin
TRANSACTION Sessioner med transaktioner
Mindst én købshandling sendt med hit
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sessioner med transaktioner (øverste udsnit)
I tragt i dette trin, men ingen betalingshandling med Trin = 4 sendt med hit

Tragtene Shoppingadfærd og Betalingsadfærd

I dette afsnit forklares det, hvordan den situation, at brugere går tilbage til tidligere sete sider i en tragt, springer sider i en tragt over eller ikke følger tragtens trin i rækkefølge, håndteres i rapporterne Shoppingadfærd og Betalingsadfærd.

I eksemplerne bruges der en tragt med tre sider: Side A > side B > side C.

Brugeren går tilbage

Side A > side B > side C > side B > side C

Brugeren er gået tilbage fra side C til side B og har derefter fulgt tragtens trin i rækkefølge. Side B og C er derfor blevet åbnet flere gange.

Af rapporterne fremgår det, at brugeren har fuldført trinnene i tragten fra start til slut, da vedkommende ikke har sprunget sider over i den aktuelle session.

En bruger tælles kun én gang for hver side, da tragten illustrerer, hvor mange sessioner hver side er blevet åbnet i.

Brugeren springer sider over

Side A > side C

Brugeren har aldrig åbnet side B.

Rapporten viser, at brugeren sprang side B over.

Brugeren følger ikke tragtens trin i rækkefølge

Side B > side A > side C

Af rapporterne fremgår det, at brugeren har fuldført trinnene i tragten fra start til slut, da vedkommende har åbnet alle 3 sider i samme session. Det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge brugeren har åbnet siderne i.

Produkteffektivitet

Filtre til søg og erstat understøttes ikke for hverken standarddimensioner eller dimensioner på tilpasset produktniveau.

I rapporten Produkteffektivitet kan du se, hvordan dine produkter klarede sig fra to forskellige synsvinkler:

 • Oversigt: Produkteffektivitet i form af indtjening, pris og mængde. Medtager to af variablerne for shoppingadfærd.
 • Shoppingadfærd: Produkteffektivitet i form af brugerengagement med dine produkter (f.eks. visning af produkter og oplysninger, tilføjelse og fjernelse af produkter fra indkøbsvogne og færdiggørelse af betalingsprocesser).

Dataudvalget Oversigt indeholder følgende variabler:

 • Salgseffektivitet
  • Produktomsætning (omsætning fra salg af individuelle produkter)
  • Unikke køb
  • Mængde (antal solgte enheder)
  • Gennemsnitspris (gennemsnitlig indtjening pr. produkt)
  • Gennemsnitlig mængde
  • Produkttilbageførselsbeløb (beløb returneret til brugerne i form af tilbageførsler)
 • Shoppingadfærd
  • Forholdet mellem vare i kurven og visning af oplysninger (antal produkter tilføjet pr. antal visninger af produktoplysninger)
  • Forholdet mellem køb og visning af oplysninger (antallet af produkter købt pr. antal visninger af produktoplysninger)

Dataudvalget Shoppingadfærd omfatter følgende variabler:

 • Salgseffektivitet
  • Produktlistevisninger
  • Produktdetaljevisninger
  • Antal gange, produktet blev lagt i kurven
  • Antal gange, produktet blev fjernet fra kurven
  • Antal købte produkter
  • Unikke køb
 • Shoppingadfærd
  • Forholdet mellem vare i kurven og visning af oplysninger (antal produkter tilføjet pr. antal visninger af produktoplysninger)
  • Forholdet mellem køb og visning af oplysninger (antallet af produkter købt pr. antal visninger af produktoplysninger)

De tilgængelige primære dimensioner er Produkt, Produktlagerføringskode, Produktkategori, Produktvaremærke og Shoppingtrin.

Brug grafen øverst i rapporten til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

Salgseffektivitet

Rapporten Salgseffektivitet giver dig mulighed for at evaluere salget efter en af disse to primære dimensioner:

 • Transaktion (dato, klokkeslæt, transaktions-id)
 • Dato (den samlede mængde transaktionsdata efter dato)

Rapporten Salgseffektivitet omfatter følgende variabler:

 • Indtjening (samlet indtjening fra e-handelstransaktioner – alt efter din implementering kan dette indeholde afgifter og leveringsgebyr)
 • Afgifter (de samlede afgifter for e-handelstransaktioner)
 • Leveringsgebyr (det samlede leveringsgebyr for e-handelstransaktioner)
 • Tilbageførselsbeløb (det tilbageførte valutabeløb for en transaktion)
 • Mængde (antal solgte enheder i e-handelstransaktioner)

Produktlisteeffektivitet

Produktlister er en logisk gruppering af produkter på dit website og bygger på din ec.js-tagging. Du kan bruge dem til at repræsentere følgende:

 • Katalogsider
 • Krydssalgsblokke
 • Opsalgsblokke
 • Blokke med relaterede produkter
 • Sider med søgeresultater

Rapporten Produktlisteeffektivitet giver dig mulighed for at se, hvordan produktlisterne på dit website klarede sig inden for rammerne af følgende metrics:

 • Produktlistevisninger (antal gange, brugerne så produkterne, da de blev vist på produktlisten)
 • Produktlisteklik (antal gange, brugerne klikkede på produkterne, da de blev vist på produktlisten)
 • Produktliste-CTR (den frekvens, hvormed brugerne klikkede på produktlisten for at se produkterne (antal klik divideret med antal gange, listen blev vist))

De tilgængelige primære dimensioner er Produktlistenavn, Produktlisteposition, Produkt og Produktlagerføringskode.

Brug grafen til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

Intern promovering

Rapportering af interne promoveringer og tilskrivning til klik på og visninger af interne promoveringer er kun kompatibelt med biblioteket og hittyperne for udvidet e-handel.

Interne promoveringer medtager ting såsom bannere, som du viser ét sted på dit website for at annoncere for et andet sted på websitet.

Rapporten Intern promovering giver dig mulighed for at se, hvordan dine interne promoveringer klarede sig inden for rammerne af følgende variabler:

 • Visninger af interne promoveringer (antal gange, brugerne så interne promoveringer)
 • Klik på interne promoveringer (antal gange, brugerne klikkede på interne promoveringer
 • CTR for intern promovering (den frekvens, hvormed brugerne klikker på interne promoveringer (visninger divideret med klik))

Navn på intern promovering er den primære dimension.

Brug grafen til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

Sådan tildeles transaktioner

Rapporten Intern promovering tildeler transaktioner til enten klik til intern promovering eller visning til intern promovering.

Hvert hit i en e-handelssession kan have:

 • 0 eller 1 klik til intern promovering
 • 0 eller flere visninger til intern promovering

Tilskrivning af klik til intern promovering

Hvis et hit indeholder et enkelt klik til intern promovering, vil transaktionen blive tilskrevet den pågældende interne promovering.

Hvis en session indeholder flere klik til intern promovering, vil transaktionen blive tilskrevet den interne promovering fra det sidste klik.

Hvis et hit indeholder nul klik til intern promovering, men en af brugerens tidligere hit indeholder et klik til intern promovering, vil transaktionen blive tilskrevet den interne promovering fra det tidligere klik.

Visningstilskrivning til intern promovering

Hvis ingen af betingelserne ovenfor gælder, men et hit indeholder en eller flere visninger til intern promovering, vil transaktionen blive tilskrevet alle visninger til intern promovering i sessionen.

Ordrekupon

Rapporten Ordrekupon giver dig mulighed for at se, hvordan kuponerne på ordreniveau klarede sig inden for rammerne af følgende metrics:

 • Indtjening (samlet indtjening fra e-handelstransaktioner – alt efter din implementering kan dette indeholde afgifter og leveringsgebyr)
 • Transaktioner (det samlede antal gennemførte køb på dit website)
 • Gennemsnitlig værdi (den gennemsnitlige værdi af e-handelstransaktioner)

Ordrekuponkode er den primære dimension.

Brug grafen til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

Produktkupon

Rapporten Produktkupon giver dig mulighed for at se, hvordan kuponerne på produktniveau klarede sig inden for rammerne af følgende metrics:

 • Indtjening (samlet indtjening fra e-handelstransaktioner – alt efter din implementering kan dette indeholde afgifter og leveringsgebyr)
 • Unikke køb (det samlede antal gange, hvor et bestemt produkt (eller en gruppe af produkter) indgik i en transaktion)
 • Produktindtjening pr. køb (gennemsnitlig produktindtjening pr. køb)

Produktkuponkode er den primære dimension.

Brug grafen til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

Kode for affilieret

Rapporten Kode for affilieret giver dig mulighed for at se, hvordan dine affilierede websites har bidraget til din e-handelseffektivitet inden for rammerne af følgende metrics:

 • Indtjening (samlet indtjening fra e-handelstransaktioner – alt efter din implementering kan dette indeholde afgifter og leveringsgebyr)
 • Transaktioner (det samlede antal gennemførte køb på dit website)
 • Gennemsnitlig ordreværdi (den gennemsnitlige værdi af e-handelstransaktioner)

Affiliering er den primære dimension.

Brug grafen til at sammenligne to af de e-handels-metrics i det datointerval, du bruger.

Få flere oplysninger om, hvordan du bruger disse rapporter til at analysere shopping- og købsadfærd, økonomiske resultater og dine merchandisingtiltag

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false