Odfiltrowywanie danych z witryny lub aplikacji

Gdy przesyłasz działania z witryny i z aplikacji do jednej usługi, są one raportowane razem, o ile ich nie przefiltrujesz.

Wszystkie dane wysyłane do usługi pojawiają się automatycznie w każdym widoku, chyba że utworzysz i zastosujesz filtr usuwający część informacji. Oznacza to, że jeśli zbierasz i wysyłasz do jednej usługi dane o działaniach i w witrynie, i aplikacji mobilnej, informacje te pojawiają się wspólnie w raportach. Wszystkie dane z witryny i aplikacji występują w każdym widoku skojarzonym z tą usługą, o ile nie dodasz filtru widoku, by oddzielać część informacji.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie widoku zawierającego tylko dane z aplikacji (odfiltrowywanie działań w witrynie)

Po utworzeniu tego filtru w widoku raportu będą pojawiać się tylko dane z aplikacji.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij kartę Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi i widoku.
  Jeśli w danej usłudze masz tylko jeden widok, zalecamy utworzenie nowego widoku, z którego będziesz odfiltrowywać dane.
 3. W kolumnie WIDOK kliknij Filtry.
 4. Kliknij +Nowy filtr (oraz w razie potrzeby wybierz Utwórz nowy filtr).
 5. Wypełnij pole Nazwa filtru.
  Użyj łatwo zrozumiałej nazwy, np. „tylko dane z aplikacji” czy też „usuwanie działań w witrynie”, która jednoznacznie określa przeznaczenie filtru.
 6. Wybierz Typ filtru: Niestandardowe i Uwzględnij
 7. W menu Pole filtru wybierz Aplikacja?.
 8. Poniżej Pola filtru wybierz TAK.
 9. Kliknij Zapisz.

Tworzenie widoku zawierającego tylko dane z witryny (odfiltrowywanie działań w aplikacji)

Po utworzeniu tego filtru w widoku raportu będą pojawiać się tylko dane z witryny.

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Wybierz kolejno konto, usługę i widok.
  Jeśli w danej usłudze masz tylko jeden widok, zalecamy utworzenie nowego widoku, z którego będziesz odfiltrowywać dane.
 3. Kliknij +Nowy filtr (oraz w razie potrzeby wybierz Utwórz nowy filtr).
 4. Wypełnij pole Nazwa filtru.
  Użyj łatwo zrozumiałej nazwy, np. „tylko dane z witryny” czy też „usuwanie działań w aplikacji”, która jednoznacznie określa przeznaczenie filtru.
 5. Wybierz Typ filtru: Niestandardowe i Uwzględnij.
 6. W menu Pole filtru wybierz Aplikacja?.
 7. Poniżej Pola filtru wybierz NIE.
 8. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?