Filtres de dades web o de l'aplicació

Si envieu peticions de fitxer web i de l'aplicació a una propietat, s'inclouran al mateix informe, tret que les filtreu.

Les dades que envieu a una propietat apareixen automàticament a totes les visualitzacions, tret que creeu i apliqueu un filtre que suprimeixi part de les dades. Això significa que si recopileu i envieu visites des d'un lloc web i des d'una aplicació per a mòbils a una propietat, les visites web i de l'aplicació s'inclouen juntes a l'informe. Totes les dades web i de l'aplicació es mostren en totes les visualitzacions associades amb la propietat fins que no afegiu un filtre de visualització per separar les dades.

Contingut d'aquest article:

Crear una visualització només per a les dades de l'aplicació (es filtren les peticions de fitxer web)

Després de crear aquest filtre, només es mostren les dades de l'aplicació en aquesta visualització d'informes.

 1. Inicieu la sessió a Google Analytics..
 2. Feu clic a Administrador i aneu al compte, a la propietat i a la visualització que vulgueu.
  Si només teniu una visualització a la propietat, heu de crear una altra visualització i filtrar-ne les dades.
 3. A la columna MOSTRA, feu clic a Filtres.
 4. Feu clic a + Filtre nou (i, si cal, seleccioneu Crea un filtre nou).
 5. Afegiu un Nom del filtre.
  Feu servir un nom entenedor, com ara "només dades de l'aplicació" o "treu les peticions de fitxer web" perquè quedi ben clar per a què serveix el filtre.
 6. Seleccioneu Tipus de filtre: Personalitza i Inclou.
 7. Al menú Camp de filtre, seleccioneu Aplicació?.
 8. A sota de Camp de filtre, seleccioneu .
 9. Feu clic a Desa.

Crear una visualització només per a les dades web (es filtren les peticions de fitxer de l'aplicació)

Després de crear aquest filtre, només es mostraran les dades web en aquesta visualització d'informes.

 1. Inicieu la sessió al compte d'Analytics.
 2. Aneu al compte, a la propietat i a la visualització que vulgueu.
  Si només teniu una visualització a la propietat, heu de crear una altra visualització i filtrar-ne les dades.
 3. Feu clic a + Filtre nou (i, si cal, seleccioneu Crea un filtre nou).
 4. Afegiu un Nom del filtre.
  Feu servir un nom entenedor, com ara "només dades web" o "treu les peticions de fitxer de l'aplicació" perquè quedi ben clar per a què serveix el filtre.
 5. Seleccioneu Tipus de filtre: Personalitza i Inclou.
 6. Al menú Camp de filtre, seleccioneu Aplicació?.
 7. A sota de Camp de filtre, seleccioneu NO.
 8. Feu clic a Desa.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?