Ця стаття присвячена Universal Analytics. Якщо ви використовуєте наступне покоління служби Google Analytics, див. розділ Ресурси Google Analytics 4 у цьому довідковому центрі.

Про групування каналів

Дізнайтеся, як служба Analytics класифікує трафік.

Групування каналів – це групування джерел трафіку на основі правил. У звітах Analytics можна переглядати дані, упорядковані відповідно до групування каналів за умовчанням (групування найпоширеніших джерел трафіку, як-от пошукова реклама чи результати прямого пошуку). Завдяки цьому можна швидко переглядати ефективність кожного з каналів трафіку.

Зміст

Огляд групування каналів

Канали в групуванні каналів за умовчанням відповідають потребам більшості користувачів Analytics. Якщо ж у вас особливі вимоги до аналізу й ви хочете позначати трафік іншими способами, можна:

 • створити спеціальне групування каналів (на рівні користувача);
 • створити нове групування каналів (на рівні представлення даних);
 • змінити групування каналів за умовчанням (на рівні представлення даних).

Створивши спеціальне групування каналів на рівні користувача або нове групування каналів у представленні даних, можна:

 • одразу вибрати його у звітах;
 • застосувати його до даних за попередні періоди, які класифікуватимуться за визначеннями нових каналів;
 • змінити спосіб відображення даних у звітах, не змінюючи самі дані.

Якщо змінити групування каналів за умовчанням для представлення даних, ви:

 • назавжди зміните вихідні дані для нових сеансів, змінивши спосіб позначення вхідного трафіку службою Analytics. Після зміни групування каналів за умовчанням усі сеанси позначатимуться згідно з оновленими визначеннями каналів;
 • не зможете застосувати нові визначення каналів до вже наявних даних, тому групування каналів трафіку за попередній період не зміниться.

Як створити спеціальне групування каналів

Спеціальне групування каналів бачитиме лише користувач, який створив його. Щоб створити спеціальне групування каналів:

 1. Увійдіть у Google Analytics.
 2. Натисніть Адміністратор і перейдіть до представлення даних, у якому потрібно створити спеціальне групування каналів.
 3. У меню ПЕРСОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ Й ЗАСОБИ АНАЛІЗУ натисніть Спеціальне групування каналів.
 4. Натисніть +Нове групування каналів.
 5. Введіть назву нового групування каналів.
 6. Натисніть +Визначити новий канал.
 7. Введіть назву нового каналу.
 8. Укажіть правила для нового каналу. У правилах не враховується регістр.
  • У першому спадному меню виберіть параметр.
  • У другому спадному меню виберіть оператор.
  • У текстовому полі введіть потрібне значення. Наприклад, "Джерело містить plus.google.com".
  • Якщо потрібно, додайте інструкції І й АБО, а потім натисніть кнопку Готово.
 9. Додайте й визначте інші канали.
 10. Перетягніть канали, щоб розташувати їх у такому порядку, у якому вони застосовуватимуться.
 11. Натисніть кнопку Зберегти.

Можна створити не більше ніж 100 спеціальних групувань каналів на користувача.

Як створити групування каналів для представлення даних

Ви можете створити нове групування каналів для представлення даних. Воно відразу відобразиться у ваших звітах.

 1. Увійдіть у Google Analytics.
 2. Натисніть Адміністратор і перейдіть до представлення даних, у якому потрібно створити нове групування каналів.
 3. Натисніть Налаштування каналу.
 4. Натисніть Групування каналів.
 5. Натисніть +Нове групування каналів.
 6. Введіть назву нового групування каналів.
 7. Натисніть +Визначити новий канал.
 8. Введіть назву нового каналу.
 9. Укажіть правила для нового каналу. У правилах не враховується регістр.
  • У першому спадному меню виберіть параметр.
  • У другому спадному меню виберіть оператор.
  • У текстовому полі введіть потрібне значення. Наприклад, "Джерело містить plus.google.com".
  • Якщо потрібно, додайте інструкції І й АБО, а потім натисніть кнопку "Готово".
 10. Додайте й визначте інші канали.
 11. Перетягніть канали, щоб розташувати їх у такому порядку, у якому вони застосовуватимуться.
 12. Натисніть кнопку Зберегти.

Щоб переглянути нове групування каналів у звіті "Канали", у спадному меню виберіть Основний параметр. У звітах про багатоканальні послідовності нове групування каналів доступне в спадному меню Групування каналів.

Можна створити щонайбільше 50 нових групувань каналів на представлення даних.

Як перенести спеціальне групування каналів на рівень представлення даних

Якщо ви маєте права редактора на рівні представлення даних, то можете перенести спеціальні групування каналів із рівня користувача на рівень представлення даних. На рівні представлення даних буде створено копію групування, і відбудуться наведені нижче зміни.

 • Користувачі, які мають принаймні права перегляду на рівні представлення даних, зможуть переглядати та використовувати перенесене групування каналів.
 • Користувачі, які мають права редактора на рівні представлення даних, зможуть змінювати конфігурацію на рівні представлення даних із меню Налаштування каналу > Групування каналів.

Ви й надалі зможете керувати вихідним спеціальним групуванням каналів на рівні користувача. Перенесене групування каналів ураховуватиметься в обмеженні на кількість групувань каналів для цього представлення даних (не більше 50).

Як копіювати та видаляти спеціальне групування каналів, а також ділитися ним

Після створення й зберігання спеціального групування каналів його можна скопіювати чи видалити, а також надати до нього доступ іншим користувачам або розмістити в Галереї рішень.

Надаючи доступ до спеціального групування каналів, ви ділитеся лише його конфігурацією. Ваші дані залишаються конфіденційними. Докладніше про надання доступу до елементів, зокрема кількох спеціальних групувань каналів одночасно.

Спеціальне групування каналів також можна видалити чи скопіювати. Копію спеціального групування можна використовувати як основу для створення іншого спеціального групування каналів.

Щоб скопіювати чи видалити спеціальне групування каналів або поділитися ним:

 1. Увійдіть у свій обліковий запис Analytics.
 2. Натисніть Адміністратор і перейдіть до потрібного представлення даних.
 3. У стовпці Представлення даних натисніть Спеціальні групування каналів.
 4. У спадному меню Дії виберіть Копіювати, Поділитися або Видалити.

Як змінити групування каналів за умовчанням

У групуванні каналів за умовчанням можна визначити нові канали, видалити наявні або змінити їх визначення. Системні визначення змінити неможливо, проте можна визначати канал повторно за допомогою інших параметрів.

Приклад
Можна змінити визначення каналу з "Визначений системою канал точно відповідає назві соціальної мережі" на "Джерело містить plus.google.com|facebook.com".

Пам’ятайте, що зміни, внесені в групування каналів за умовчанням для представлення даних:

 • назавжди змінюють спосіб класифікації трафіку службою Analytics;
 • відображаються для всіх користувачів у представленні даних;
 • не застосовуються до вже наявних даних, тому групування каналів трафіку за попередній період не змінюватимуться.

Щоб змінити визначення каналу:

 1. Увійдіть у Google Analytics.
 2. Натисніть Адміністратор і перейдіть до потрібного представлення даних.
 3. Натисніть Налаштування каналу.
 4. Натисніть Групування каналів.
 5. Виберіть Групування каналів за умовчанням.
 6. Щоб змінити канал, натисніть значок олівця.
 7. Змініть правила для каналу. У правилах не враховується регістр.
  • У першому спадному меню виберіть параметр.
  • У другому спадному меню виберіть оператор.
  • У текстовому полі введіть потрібне значення. Наприклад, "Джерело містить plus.google.com".
  • Якщо потрібно, додайте інструкції І й АБО, а потім натисніть кнопку Готово.
 8. Щоб додати новий канал, натисніть Визначити новий канал.
 9. Щоб видалити канал, натисніть значок видалення (X), а потім у спливаючому вікні виберіть Видалити правило.
 10. Натисніть кнопку Зберегти.

Змінивши визначення каналів за умовчання, можна відновити вихідні значення. Для цього вгорі списку виберіть команду Скинути канали. Цю команду не можна застосувати до вже наявних даних. Сеанси, які відбулися до скидання каналів до значень за умовчанням, надалі класифікуватимуться з попередніми визначеннями каналів.

Групування каналів у багатоканальних послідовностях

У звітах Багатоканальні послідовності > Асоційовані конверсії й Основні шляхи до конверсії за умовчанням використовується групування каналів багатоканальної послідовності. Щоб переглянути дані, упорядковані за групуванням каналів за умовчанням, змініть основний параметр. Щоб переглянути дані, упорядковані за спеціальним групуванням каналів або новим групуванням каналів на рівні представлення даних, виберіть назву в спадному меню Групування каналів.

Обмеження й застереження

Обмеження

Користувач може створити не більше ніж 100 спеціальних групувань каналів. Кожне представлення даних може містити до 50 групувань каналів без урахування групування каналів за умовчанням.

Групування каналів і фільтри представлення даних

У групуваннях каналів (спеціальних і за умовчанням) використовуються відфільтровані значення параметрів для віднесення сеансів у канал. Це означає, що в групуванні каналів використовуються значення параметрів, модифіковані або змінені фільтрами представлення даних.

Приклад

Ви використовуєте фільтр Пошук і заміна, щоб змінити назву кампанії з Кампанія А на Кампанія Б. Якщо Кампанію Б включити у визначення для Каналу Х, сеанси, що відбулися в результаті кліків у Кампанії A, потраплятимуть у Канал Х.

Зверніть увагу, що до березня 2017 року для облікових записів Analytics 360 і до вересня 2016 року для облікових записів Analytics Standard зведені групи каналів призначались до того, як фільтри представлення даних змінювали значення параметрів. У деяких випадках віднесення сеансу до каналу відбувалося всупереч визначенням каналу. Щоб покращити роботу продукту, таку поведінку було змінено.

Групування каналів і дані про витрати багатоканальних послідовностей

Не всі параметри дозволяють системі Analytics надсилати запити щодо пов’язаних даних про витрати. Якщо такі параметри використовуються для визначення групування каналів, отримати дані про витрати для всіх каналів у групуванні буде неможливо.

Параметри Campaign Manager 360, Display & Video 360 і Search Ads 360

Параметри Campaign Manager 360, Display & Video 360 і Search Ads 360 недоступні для групування каналів за умовчанням, але доступні для створених спеціальних груп каналів.

Відмінності між звітом "Канали" й звітами Google Ads

Значення параметрів Google Ads під час щоденної обробки використовуються, щоб остаточно визначити групування каналів для трафіку. Якщо такі значення параметрів змінилися (наприклад, кампанію в Google Ads перейменовано), групування каналів трафіку за попередній період не зміниться. Дані у звітах Google Ads і звіті "Канали" можуть відрізнятися, оскільки в розділі Google Ads указуються поточні (на момент завантаження звіту) значення параметрів трафіку Google Ads.

Групування каналів і регулярні вирази

Якщо для визначення каналу використовується регулярний вираз, за умовчанням він не сприймається як такий (тобто враховуються лише рядки, що повністю збігаються з введеним терміном). Щоб регулярний вираз діяв, додайте .* на початку та в кінці рядка.

Приклад
Вам потрібно визначити канал, щоб включити трафік із кампанії, назва якої містить термін січень (наприклад, січень1, 2січня, січневий). Замість правила січень, яке повертатиме лише термін січень, введіть .*січ.*

Канали "Мультимедіа" й "Покази" завжди відносяться до категорії Медійна мережа

Канали "Мультимедіа" й "Покази" завжди відносяться до категорії "Медійна мережа", і їх неможливо перенести в нестандартне групування каналів (не за умовчанням).

Статті за темою

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?
Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити вікно пошуку
Додатки Google
Головне меню
Пошук у довідковому центрі
true
69256
false