Over kanaalgroeperingen

Meer informatie over hoe Analytics uw verkeer classificeert.

Kanaalgroeperingen zijn op regels gebaseerde groeperingen van uw verkeersbronnen. In al uw Analytics-rapporten worden uw gegevens ingedeeld op basis van de standaard kanaalgroepering, een groepering van de meest voorkomende verkeersbronnen, zoals Betaalde zoekresultaten en Direct. Hiermee kunt u snel de prestaties van elk van uw verkeerskanalen controleren.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Overzicht kanaalgroeperingen

De kanalen in de Standaard kanaalgroepering zijn afgestemd op de behoeften van de meeste Analytics-gebruikers. Als u specifieke analysevereisten heeft en uw verkeer op andere manieren wilt labelen, kunt u het volgende doen:

 • Een aangepaste kanaalgroepering maken (gebruikersniveau).
 • Een nieuwe kanaalgroepering maken (weergaveniveau).
 • De standaard kanaalgroepering bewerken (weergaveniveau).

Wanneer u een aangepaste kanaalgroepering op gebruikersniveau of een nieuwe kanaalgroepering op weergaveniveau maakt, kunt u:

 • de groepering direct selecteren in rapporten,
 • de groepering alsnog toepassen en historische gegevens zien die het resultaat zijn van de nieuwe kanaaldefinities,
 • de weergave van gegevens in rapporten aanpassen, zonder de gegevens zelf te wijzigen.

Wanneer u de standaard kanaalgroepering voor een weergave bewerkt, gebeurt het volgende:

 • Hiermee wijzigt u de onbewerkte gegevens voor nieuwe sessies definitief, doordat u de manier verandert waarop Analytics inkomend verkeer labelt. Alle sessies die plaatsvinden nadat u de standaard kanaalgroepering heeft bewerkt, worden gelabeld op basis van uw geüpdatete kanaaldefinities.
 • Nieuwe kanaaldefinities kunt u niet met terugwerkende kracht toepassen. De historische kanaalgroepering voor verkeer wijzigt niet.

Een aangepaste kanaalgroepering maken

Aangepaste kanaalgroeperingen zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker die ze gemaakt heeft. Een aangepaste kanaalgroepering maakt u als volgt:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de weergave waarin u een aangepaste kanaalgroepering wilt maken.
 3. Klik onder PERSOONLIJKE TOOLS & ITEMS op Aangepaste kanaalgroepering.
 4. Klik op +Nieuwe kanaalgroepering.
 5. Geef een naam voor uw nieuwe kanaalgroepering op.
 6. Klik op +Een nieuw kanaal definiëren.
 7. Geef een naam voor uw nieuwe kanaal op.
 8. Definieer de regels voor het nieuwe kanaal. Deze regels zijn niet hoofdlettergevoelig.
  • Selecteer een dimensie in het eerste dropdownmenu.
  • Selecteer een operator in het tweede dropdownmenu.
  • Voer in het tekstveld de waarde in die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld Bron bevat plus.google.com.
  • Voeg zo nodig EN- en OF-instructies toe en klik op Gereed.
 9. Voeg aanvullende kanalen toe en definieer deze.
 10. Sleep de kanalen om de volgorde aan te geven waarin ze moeten worden toegepast.
 11. Klik op de knop Opslaan.

U kunt per gebruiker maximaal 100 aangepaste kanaalgroeperingen maken.

Een nieuwe kanaalgroepering voor een weergave maken

Als u een nieuwe kanaalgroepering voor een weergave maakt, is deze direct zichtbaar in uw rapporten.

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de weergave waarin u een nieuwe kanaalgroepering wilt maken.
 3. Klik op Kanaalinstellingen.
 4. Klik op Kanaalgroepering.
 5. Klik op +Nieuwe kanaalgroepering.
 6. Geef een naam voor uw nieuwe kanaalgroepering op.
 7. Klik op +Een nieuw kanaal definiëren.
 8. Geef een naam voor uw nieuwe kanaal op.
 9. Definieer de regels voor het nieuwe kanaal. Deze regels zijn niet hoofdlettergevoelig.
  • Selecteer een dimensie in het eerste dropdownmenu.
  • Selecteer een operator in het tweede dropdownmenu.
  • Voer in het tekstveld de waarde in die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld Bron bevat plus.google.com.
  • Voeg zo nodig EN- en OF-instructies toe en klik op Gereed.
 10. Voeg aanvullende kanalen toe en definieer deze.
 11. Sleep de kanalen om de volgorde aan te geven waarin ze moeten worden toegepast.
 12. Klik op Opslaan.

In het rapport 'Kanalen' kunt u uw nieuwe Kanaalgroepering in het dropdownmenu Primaire dimensie vinden. In de multi-channel trechterrapporten kunt u uw nieuwe kanaalgroepering in het dropdownmenu Kanaalgroeperingen vinden.

U kunt per weergave maximaal 50 kanaalgroeperingen maken.

Een aangepaste kanaalgroepering naar weergaveniveau promoten

Als u Bewerken-toegang heeft op weergaveniveau kunt u een of meer aangepaste kanaalgroeperingen promoten van gebruikers- tot weergaveniveau. Als u een aangepaste kanaalgroepering promoot, wordt hiervan op weergaveniveau een kopie gemaakt zodat:

 • Gebruikers met het recht Lezen en analyseren of hoger op weergaveniveau de gepromote kanaalgroepering kunnen bekijken en gebruiken.
 • Gebruikers met het recht Bewerken op weergaveniveau de configuratie kunnen bewerken via Kanaalinstellingen > Kanaalgroepering.

U houdt de controle over uw oorspronkelijke gebruikersniveau 'Aangepaste kanaalgroepering' . De gepromote kanaalgroepering telt mee voor de limiet van 50 aangepaste kanaalgroeperingen voor deze weergave.

Een aangepaste kanaalgroepering kopiëren, delen of verwijderen

Nadat u een aangepaste kanaalgroepering heeft gemaakt en opgeslagen, kunt u deze kopiëren, verwijderen, rechtstreeks delen met anderen of delen via de Solutions Gallery.

Wanneer u een aangepaste kanaalgroepering deelt, worden alleen de configuratiegegevens gedeeld. Uw gegevens blijven privé. Meer informatie over het delen van items, waaronder het delen van meerdere aangepaste kanaalgroeperingen tegelijk.

U kunt een aangepaste kanaalgroepering ook verwijderen of kopiëren. U kunt een aangepaste groepering kopiëren en die kopie gebruiken als basis wanneer u nog een aangepaste kanaalgroepering maakt.

U kopieert, deelt of verwijdert een aangepaste kanaalgroepering als volgt:

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de gewenste weergave.
 3. Klik in de kolom Weergave op Aangepaste kanaalgroeperingen.
 4. Selecteer in het dropdownmenu Acties de optie Kopiëren, Delen of Verwijderen.

De standaard kanaalgroepering bewerken

U kunt de standaard kanaalgroepering bewerken om nieuwe kanalen te definiëren, bestaande kanalen te verwijderen en kanaaldefinities te veranderen. De systeemdefinities kunnen niet worden bewerkt, maar u kunt verschillende dimensies gebruiken om een kanaal opnieuw te definiëren.

Voorbeeld
U kunt de definitie van het sociale kanaal wijzigen van 'Systeem gedefinieerd kanaal komt exact overeen met Sociaal' tot 'Bron bevat plus.google.com|facebook.com'.

Let op: Wijzigingen die u aanbrengt in de standaard kanaalgroepering van een weergave:

 • veranderen de manier waarop Analytics uw verkeer classificeert definitief,
 • zijn zichtbaar voor alle gebruikers van de weergave,
 • worden niet met terugwerkende kracht toegepast. De historische kanaalgroepering voor verkeer wijzigt niet.

De kanaaldefinities bewerkt u als volgt:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de gewenste weergave.
 3. Klik op Kanaalinstellingen.
 4. Klik op Kanaalgroepering.
 5. Klik op Standaard kanaalgroepering.
 6. Klik op het pictogram Bewerken (potlood) om een kanaal te bewerken.
 7. Bewerk de regels voor het kanaal. Deze regels zijn niet hoofdlettergevoelig.
  • Selecteer een dimensie in het eerste dropdownmenu.
  • Selecteer een operator in het tweede dropdownmenu.
  • Voer in het tekstveld de waarde in die u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld Bron bevat plus.google.com.
  • Voeg zo nodig EN- en OF-instructies toe en klik op Gereed.
 8. Klik op Een nieuw kanaal definiëren om een nieuw kanaal toe te voegen.
 9. Klik op het pictogram Verwijderen (X) en dan op Verwijder regel in het pop-upvenster om een kanaal te verwijderen.
 10. Klik op Opslaan.

Wanneer u de standaard kanaaldefinities bewerkt, kunt u weer terugkeren naar de standaardwaarden door boven aan de lijst op Kanalen resetten te klikken. Dit werkt niet met terugwerkende kracht, want sessies die hebben plaatsgevonden voordat u de standaardkanalen terugzette, worden nog steeds geclassificeerd met de kanaaldefinities die u eerst had.

Kanaalgroeperingen in multi-channel trechters

De rapporten Multi-channel trechters > Ondersteunde conversies en Beste conversiepad gebruiken standaard de MCF-kanaalgroepering. Als u uw gegevens gesorteerd op de standaard kanaalgroepering wilt weergeven, kunt u de primaire dimensie wijzigen. Wilt u uw gegevens gesorteerd op een aangepaste kanaalgroepering weergeven of op een kanaalgroepering met een nieuw weergaveniveau, selecteer dan de naam in het dropdownmenu Kanaalgroeperingen.

Beperkingen en kanttekeningen

Limieten

Elke gebruiker kan maximaal 100 aangepaste kanaalgroeperingen maken. Elke weergave kan maximaal 50 kanaalgroeperingen bevatten, exclusief de standaard kanaalgroepering.

Kanaalgroepering en weergavefilters

De standaard en aangepaste kanaalgroepering gebruiken gefilterde dimensiewaarden om een sessie te classificeren als behorend tot een kanaal. Dit betekent dat de kanaalgroepering gemuteerde of aangepaste dimensiewaarden volgt als u weergavefilters heeft ingesteld.

Voorbeeld

U gebruikt een filter van het type Zoeken en vervangen om een campagnenaam te wijzigen van Campagne A in Campagne B. Als u Campagne B opneemt in de definitie van Kanaal X, worden sessies die het resultaat zijn van klikken op Campagne A gegroepeerd in Kanaal X.

Vóór maart 2017 (voor 360-accounts) en vóór september 2016 (voor standaardaccounts) werden verzamelde kanaalgroepen toegewezen voordat dimensiewaarden door weergavefilters waren gewijzigd. Dit leidde er in sommige gevallen toe dat kanaaldefinities niet overeen kwamen met het kanaal waaraan een sessie was toegewezen. We hebben dit gedrag aangepast om het product consistenter te maken.

Kanaalgroepering en kostengegevens bij Multi-Channel trechters

Analytics kan niet voor alle dimensies zoekopdrachten op gekoppelde kostengegevens uitvoeren. Als dergelijke dimensies worden gebruikt om een kanaalgroepering te definiëren, kunnen de kostengegevens voor de kanaalgroepering niet worden opgehaald.

Campaign Manager 360-, Display & Video 360- en Search Ads 360-dimensies

Dimensies voor Campaign Manager 360, Display & Video 360 en Search Ads 360 zijn niet beschikbaar voor standaard kanaalgroeperingen. Die dimensies zijn echter wel beschikbaar wanneer u aangepaste kanaalgroeperingen maakt.

Verschillen tussen kanaalrapporten en Google Ads-rapporten

Google Ads dimensiewaarden met dagelijkse verwerkingstijd worden gebruikt om de kanaalgroepering voor verkeer definitief vast te leggen. Wanneer deze dimensiewaarden veranderen (bijvoorbeeld: de naam van een campagne wordt in Google Ads veranderd), verandert de historische kanaalgroepering voor dat verkeer niet. Het is mogelijk dat u verschillen ziet tussen uw Google Ads-rapporten en kanaalrapporten omdat de dimensiewaarden van Google Ads-verkeer 'live' (op de laadtijd van het rapport) in het gedeelte Google Ads worden gerapporteerd.

Kanaalgroepering en reguliere expressies

Wanneer u een reguliere expressie gebruikt als definitie voor een kanaal, wordt deze standaard behandeld als een volledige overeenkomst. Dat wil zeggen dat deze alleen overeenkomt met de exacte term zoals die is ingevoerd. Als u in plaats daarvan wilt dat de kanaalgroeperingseditor als een zoekopdracht met reguliere expressies fungeert, voegt u * toe aan het begin en het einde van de tekenreeks.

Voorbeeld
U wilt een kanaal definiëren om verkeer op te nemen van een campagne met de term januari (bijv.1januari, 2ejanuari, januari). In plaats van de regel te specificeren als januari (die alleen januari opvraagt), geeft u deze op als *januari.*

Rich media en vertoningen worden altijd geclassificeerd als Weergave

Rich media en vertoningen worden altijd geclassificeerd als 'Weergave' en kunnen niet opnieuw worden geclassificeerd in niet-standaard kanaalgroeperingen.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?