Seskupení kanálů

Klasifikace návštěvnosti v Analytics

Seskupení kanálů jsou skupiny zdrojů návštěvnosti vytvořené na základě určitých pravidel. Ve všech přehledech Analytics jsou údaje uspořádané podle výchozího seskupení kanálů. Jedná se o seskupení nejběžnějších zdrojů návštěvnosti, jako jsou například placené vyhledávánípřímá návštěvnost. To vám umožňuje rychle zjistit výkony jednotlivých kanálů návštěvnosti.

Obsah tohoto článku:

Přehled seskupení kanálů

Kanály ve výchozím seskupení kanálů vyhovují potřebám většiny uživatelů služby Analytics. Pokud ale máte na analýzu nějaké speciální požadavky a potřebujete návštěvnost členit jinak, máte tyto možnosti:

 • vytvořit vlastní seskupení kanálů (na úrovni uživatele),
 • vytvořit nové seskupení kanálů (na úrovni výběru dat),
 • upravit výchozí seskupení kanálů (na úrovni výběru dat).

Když vytvoříte vlastní seskupení kanálů na úrovni uživatele nebo nové seskupení kanálů pro výběr dat, umožní vám to:

 • okamžitě ho vybrat v přehledech,
 • použít ho zpětně a podívat se na historické údaje klasifikované podle nových definic kanálů,
 • změnit způsob zobrazování údajů v přehledech, aniž byste měnili samotné údaje.

Když upravíte výchozí seskupení kanálů pro výběr dat, bude to mít tyto důsledky:

 • Trvale změníte nezpracovaná data nových návštěv v důsledku změny klasifikace návštěvnosti v Analytics. Všechny návštěvy po úpravě výchozího seskupení kanálů budou totiž označovány podle aktualizovaných definic kanálů.
 • Nové definice kanálů nebude možné použít zpětně. Seskupení kanálů návštěvnosti před změnou se tedy nezmění.

Vytvoření vlastního seskupení kanálů

Vlastní seskupení kanálů se zobrazí jen uživateli, který ho vytvořil. Postup vytvoření vlastního seskupení kanálů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na položku Správce a zvolte výběr dat, v němž chcete vlastní seskupení kanálů vytvořit.
 3. V části OSOBNÍ NÁSTROJE A PRVKY klikněte na Vlastní seskupení kanálů.
 4. Klikněte na +Nové seskupení kanálů.
 5. Zadejte název nového seskupení kanálů.
 6. Klikněte na +Definovat nový kanál.
 7. Zadejte název nového kanálu.
 8. Definujte pravidla pro nový kanál. V těchto pravidlech se rozlišují malá a velká písmena.
  • Z první rozbalovací nabídky vyberte dimenzi.
  • Ze druhé rozbalovací nabídky vyberte operátor.
  • Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete použít. Například Zdroj obsahuje plus.google.com.
  • Přidejte podle potřeby výroky s operátory A a NEBO a pak klikněte na Hotovo.
 9. Přidejte a definujte další kanály.
 10. Přetažením kanálů určete pořadí, ve kterém se mají jejich pravidla aplikovat.
 11. Klikněte na tlačítko Uložit.

Lze vytvořit až 100 vlastních seskupení kanálů na jednoho uživatele.

Vytvoření nového seskupení kanálů pro výběr dat

Můžete vytvořit nové seskupení kanálů pro výběr dat a hned se podívat, jak se projeví v přehledech.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na položku Správce a zvolte výběr dat, v němž chcete nové seskupení kanálů vytvořit.
 3. Klikněte na Nastavení kanálu.
 4. Klikněte na Seskupení kanálů.
 5. Klikněte na +Nové seskupení kanálů.
 6. Zadejte název nového seskupení kanálů.
 7. Klikněte na +Definovat nový kanál.
 8. Zadejte název nového kanálu.
 9. Definujte pravidla pro nový kanál. V těchto pravidlech se rozlišují malá a velká písmena.
  • Z první rozbalovací nabídky vyberte dimenzi.
  • Ze druhé rozbalovací nabídky vyberte operátor.
  • Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete použít. Například Zdroj obsahuje plus.google.com.
  • Přidejte podle potřeby výroky s operátory A a NEBO a pak klikněte na Hotovo.
 10. Přidejte a definujte další kanály.
 11. Přetažením kanálů určete pořadí, ve kterém se mají jejich pravidla aplikovat.
 12. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nové seskupení kanálů můžete zobrazit v přehledu Kanály tak, že vyberete z rozbalovací nabídky možnost Primární dimenze. V přehledech vícekanálových cest je nové seskupení kanálů dostupné v rozbalovací nabídce Seskupení kanálů.

V každém výběru dat můžete vytvořit až 50 nových seskupení kanálů.

Povýšení vlastního seskupení kanálů na úroveň výběru dat

Máte-li na úrovni výběru dat oprávnění k úpravám, můžete jedno nebo více vlastních seskupení kanálů povýšit z úrovně uživatele na úroveň výběru dat. Povýšením vlastního seskupení kanálů vytvoříte jeho kopii na úrovni výběru dat, která umožňuje:

 • uživatelům s oprávněními ke čtení a analýze na úrovni výběru dat zobrazit a používat povýšené seskupení kanálů,
 • uživatelům s oprávněními k úpravám na úrovni výběru dat upravovat konfiguraci v sekci Nastavení kanálu > Seskupení kanálů.

Kontrolu nad původním vlastním seskupením kanálů na úrovni uživatele si zachováte i nadále. Povýšené seskupení kanálů se započítává do limitu 50 seskupení kanálů daného výběru dat.

Kopírování, sdílení nebo mazání vlastních seskupení kanálů

Po vytvoření a uložení vlastního seskupení kanálů ho můžete zkopírovat, smazat, přímo sdílet s ostatními nebo ho sdílet v galerii řešení.

Pokud seskupení sdílíte, budou sdíleny pouze informace o konfiguraci. Vaše data zůstanou utajena. Přečtěte si další informace o sdílení podkladů. Naleznete zde i pokyny, jak sdílet několik vlastních kanálů najednou.

Vlastní seskupení kanálů můžete také smazat nebo kopírovat. Vlastní seskupení, které chcete kopírovat, můžete použít jako základ pro vytvoření dalšího vlastního seskupení.

Chcete-li vlastní seskupení kanálů kopírovat, sdílet nebo smazat:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a zvolte požadovaný výběr dat.
 3. Ve sloupci Výběr dat klikněte na položku Vlastní seskupení kanálů.
 4. V rozbalovací nabídce Akce vyberte možnost Kopírovat, Sdílet nebo Smazat.

Úpravy výchozího seskupení kanálů

Výchozí seskupení kanálů můžete upravovat. Lze při tom definovat nové kanály, odstraňovat stávající nebo měnit jejich definice. Systémovou definici upravit nelze, ale můžete pomocí různých dimenzí změnit definici některého ze stávajících kanálů.

Příklad
Definici kanálu Sociální sítě můžete změnit ze „Systémem definovaný kanál se přesně shoduje s frází Sociální sítě“ třeba na „Zdroj obsahuje plus.google.com|facebook.com“.

Kdykoli provádíte změny ve výchozím seskupení kanálů výběru dat, uvědomte si tyto skutečnosti:

 • Trvale se změní způsob klasifikace vaší návštěvnosti službou Analytics.
 • Změny se projeví všem uživatelům daného výběru dat.
 • Změny neplatí zpětně, čili historické seskupení kanálů návštěvnosti se nezmění.

Chcete-li upravit definice kanálů, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a zvolte požadovaný výběr dat.
 3. Klikněte na Nastavení kanálu.
 4. Klikněte na Seskupení kanálů.
 5. Klikněte na Výchozí seskupení kanálů.
 6. Klikněte na ikonu úprav (tužka) u kanálu, který chcete upravit.
 7. Upravte pravidla daného kanálu. V těchto pravidlech se rozlišují malá a velká písmena.
  • Z první rozbalovací nabídky vyberte dimenzi.
  • Ze druhé rozbalovací nabídky vyberte operátor.
  • Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete použít. Například Zdroj obsahuje plus.google.com.
  • Přidejte podle potřeby výroky s operátory A a NEBO a pak klikněte na Hotovo.
 8. Chcete-li přidat nový kanál, klikněte na Definovat nový kanál.
 9. Pokud chcete některý kanál odstranit, klikněte na ikonu odstranění (X) a pak ve vyskakovacím okně klikněte na Smazat pravidlo.
 10. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud výchozí definice kanálů upravíte, můžete kliknutím na Resetovat kanály v horní části seznamu obnovit výchozí nastavení. Tato změna nemá zpětnou platnost. Návštěvy, ke kterým došlo před obnovením výchozích kanálů, tedy zůstanou klasifikované podle předchozích definic kanálů.

Seskupení kanálů ve vícekanálových cestách

Přehledy Vícekanálové cesty > Asistované konverze a Nejčastější konverzní trasy používají ve výchozím nastavení výchozí seskupení kanálů vícekanálových cest. Můžete změnit primární dimenzi a zobrazit údaje seřazené podle výchozího seskupení kanálů. Chcete-li údaje seřadit podle vlastního seskupení kanálů nebo nového seskupení kanálů na úrovni výběru dat, vyberte jeho název z rozbalovací nabídky Seskupení kanálů.

Omezení a varování

Délka

Každý uživatel může vytvořit maximálně 100 vlastních seskupení kanálů. Každý výběr dat může kromě výchozího seskupení kanálů obsahovat maximálně 50 dalších seskupení kanálů.

Seskupení kanálů a filtry výběrů dat

Výchozí a vlastní seskupení kanálů používají ke klasifikaci návštěv náležejících ke kanálu filtrované hodnoty dimenzí. Řídí se tedy hodnotami dimenzí pozměněnými případnými filtry výběru dat.

Příklad

Pomocí filtru Vyhledat a nahradit změníte název kampaně z Kampaň A na Kampaň B. Pokud zahrnete Kampaň B do definice Kanálu X, budou do něj zařazeny všechny návštěvy v důsledku kliknutí v Kampani A.

Upozorňujeme, že do března 2017 u účtů Analytics 360 a do září 2016 u účtů Analytics Standard probíhalo přiřazování agregovaných skupin kanálů před tím, než byly hodnoty dimenzí upraveny filtry výběrů dat. V některých případech to vedlo k neshodě mezi definicemi kanálu a kanálem, k němuž byla návštěva přiřazena. Toto chování jsme však již upravili, aby naše služba fungovala konzistentněji.

Seskupení kanálů a údaje o nákladech vícekanálových cest

Ne všechny dimenze umožňují službě Analytics dotázat se na související údaje o nákladech. Pokud jsou v definici seskupení kanálu použity dimenze, které to neumožňují, nelze načíst údaje o nákladech všech kanálů v daném seskupení.

Dimenze pro platformy Campaign Manager, Display & Video 360 a Search Ads 360

Dimenze pro Campaign Manager, Display & Video 360 a Search Ads 360 nejsou k dispozici ve výchozích seskupeních kanálů. Můžete je však využít ve vámi vytvořených vlastních seskupeních.

Rozdíly mezi přehledem Kanály a přehledy Google Ads

Na základě hodnot dimenzí Google Ads v okamžiku denního zpracování se trvale určuje seskupení kanálů návštěvnosti. Pokud se tyto hodnoty změní (například při přejmenování kampaně v Google Ads), na historickém seskupení kanálů dané návštěvnosti se to neprojeví. Mezi přehledy Google Ads a přehledem Kanály můžete zaznamenat určité rozdíly, protože v části Google Ads jsou uvedeny hodnoty dimenzí návštěvnosti Google Ads aktuální v okamžiku načtení přehledu.

Seskupení kanálů a regulární výrazy

Používáte-li k definování kanálu regulární výraz, předpokládá se ve výchozím nastavení jeho použití v úplné shodě, tedy že shoda nastává pouze při přesné shodě se zadaným výrazem. Pokud chcete, aby editor seskupení kanálů fungoval jako vyhledávač regulárních výrazů, přidejte na začátek a konec řetězce znaky .*.

Příklad
Chcete definovat kanál, který bude zahrnovat návštěvnost z kampaně obsahující slovo leden (např. 1. ledna2. lednaleden). Namísto zadání pravidla leden (které by vrátilo pouze leden), jej zadejte jako .*leden.* 

Rich media a zobrazení jsou vždy klasifikována jako Obsahová síť.

Rich media a zobrazení jsou vždy klasifikována jako Obsahová síť. Nelze je přeřadit do jiných než výchozích seskupení kanálů.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory