Meldingen van 'Diagnostische gegevens'

De functie 'Diagnostische gegevens' maakt periodieke evaluaties van uw Analytics-implementatie en geeft meldingen weer met tips voor het optimaal afstellen van Analytics, zodat u altijd beschikt over de beste gegevens, prestaties en analyses.

In dit artikel:

Overzicht

Alleen gebruikers met rechten voor bewerken kunnen meldingen van de functie 'Diagnostische gegevens' bekijken.

De functie 'Diagnostische gegevens' evalueert uw trackingcode, de configuratie van uw Analytics-account en uw gegevens om na te gaan waar er ruimte voor verbetering is en waar in uw implementatie zich mogelijk kritieke fouten bevinden.

De functie 'Diagnostische gegevens' let onder meer op het volgende:

  • of er op uw pagina's een trackingcode aanwezig is en of de bestaande code correct is geconfigureerd
  • of de configuratie geen afwijkingen vertoont, zoals doelen die plotseling geen conversies meer registreren
  • of uw e-commercegegevens op de juiste manier worden geregistreerd

Wordt er iets gevonden, dan geeft de functie 'Diagnostische gegevens' altijd aan hoe u potentiële of bestaande problemen kunt oplossen.

'Diagnostische gegevens' gebruiken

Open een van uw dataweergaven. Als er nieuwe meldingen van de functie 'Diagnostische gegevens' beschikbaar zijn, wordt er op de meldingsbel een getal weergegeven.

 

 

Klik op de bel om de meldingen te openen.

 

 

Elke nieuwe melding bevat een beschrijving van het probleem, een mogelijke oplossing en links waarmee u:

  • het probleem nogmaals kunt controleren: klik hierop om het probleem opnieuw te controleren wanneer de functie 'Diagnostische gegevens' de volgende keer wordt uitgevoerd, zodat u kunt nagaan of u het probleem heeft opgelost.
  • naar de Analytics-pagina kunt gaan waar het probleem zich voordoet (bijvoorbeeld 'Doelen aanpassen' of 'Google Ads-voorkeuren configureren').
  • het probleem kunt negeren: klik hierop als u het probleem wilt negeren en hierover geen meldingen meer wilt ontvangen.
  • details kunt weergeven: klik hierop voor meer informatie over het probleem en mogelijke oplossingen.

Als u op Details klikt, wordt er uitgebreidere informatie weergegeven over het probleem.

Klik op Meer informatie om het relevante educatieve materiaal voor dat probleem te openen (bijvoorbeeld een Helpcentrum of een artikel voor Google-ontwikkelaars).

Als u stappen onderneemt om een probleem op te lossen, klikt u op Nogmaals controleren om het probleem opnieuw te laten onderzoeken door de functie 'Diagnostische gegevens' en te bepalen of het probleem dankzij uw aanpak is opgelost. Als het probleem is opgelost, ontvangt u geen verdere meldingen meer. Als het probleem blijft bestaan, herinnert de functie 'Diagnostische gegevens' u hier opnieuw aan na de volgende evaluatie van uw Analytics-implementatie.

Als u een melding negeert, wordt deze gearchiveerd, voert de functie 'Diagnostische gegevens' geen extra controles meer uit voor dat probleem en worden er geen waarschuwingen meer weergegeven. U heeft echter wel de mogelijkheid om de melding in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Kanttekeningen

Als u uw Analytics-implementatie wilt evalueren, crawlt de functie 'Diagnostische gegevens' uw webpagina's met GoogleBot. Dit wordt op zo'n manier gedaan dat dit nauwelijks merkbaar is in uw verkeersgegevens.

Veel websites zijn dusdanig geconfigureerd dat ze herkennen dat GoogleBot geen echte gebruiker is; het GoogleBot-verkeer wordt dan niet opgenomen in de sitestatistieken.

Daarnaast activeert GoogleBot onder normale omstandigheden geen nepklikken op advertenties en worden de daaruit voortvloeiende niet-relevante hitgegevens niet naar Analytics verzonden. Als u uw advertentieverkeer echter naar derden verzendt voordat het op uw site aankomt, kan er bij deze derden een hit worden geregistreerd. Derden met verstand van zaken herkennen dat GoogleBot geen echte gebruiker is en dat de verkeersgegevens die worden gegenereerd, niet legitiem zijn. Omleidingen via derden leiden daarom meestal niet tot extra verkeer in de statistieken. De functie 'Diagnostische gegevens' beschikt echter niet over een manier om de deskundigheid van deze derden te waarborgen en kan niet zonder meer garanderen dat er geen extra verkeer in de statistieken wordt opgenomen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?