สรุปการลิงก์ผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆ ที่บัญชี Analytics ของคุณลิงก์อยู่

สรุปการลิงก์ผลิตภัณฑ์ Analytics ทำให้เห็นบัญชี ผลิตภัณฑ์ และบริการ Google อื่นๆ ที่ผู้ดูแลระบบของบัญชีได้ลิงก์ไว้กับบัญชีและข้อมูล Analytics ของคุณ

เมื่อคุณลิงก์ Analytics กับบัญชีอื่น ข้อมูลบางอย่างจะถ่ายโอนไปมาระหว่างบัญชีดังกล่าวกับบัญชี Analytics ได้ วิธีนี้ทำให้บัญชี Analytics กลายเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และทำให้ใช้ข้อมูลในทุกบัญชีได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บัญชี Analytics และบัญชีอื่นๆ ของคุณจะเป็นอิสระจากกัน คุณควบคุมบัญชีที่ต้องการลิงก์ได้ กระบวนการลิงก์สำหรับแต่ละบัญชีจะแตกต่างกันไป และข้อมูลที่ถ่ายโอนไปมาระหว่างบัญชีก็แตกต่างกันด้วย

จากข้อมูลสรุปการลิงก์ผลิตภัณฑ์ คุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าการผสานข้อมูลแต่ละบัญชีนั้นมีรายละเอียดอย่างไร นอกจากนี้ คุณยังจะมีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น และบอกให้ทราบว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการการผสานข้อมูลได้อย่างไรบ้าง

แก้ไขการตั้งค่าการลิงก์ผลิตภัณฑ์

ดูสรุปการลิงก์ผลิตภัณฑ์ได้ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ในหน้าผู้ดูแลระบบของบัญชี Analytics

แนะนำขั้นตอน
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
  2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปยังพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
  3. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ภายในการลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้เลือกลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

หมายเหตุ: คุณจะกำหนดค่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google (เช่น Google Ads) ให้แสดงข้อมูล Analytics ในแบบเรียลไทม์ได้ ไม่ว่าการตั้งค่าในส่วนการลิงก์ผลิตภัณฑ์หรือการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลจะเป็นอย่างไร ในกรณีเหล่านี้ จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูล Analytics ไว้นอกบัญชี Analytics

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร