Latencia a dôvody, prečo ovplyvňuje kliknutia v službe Google Ads a relácie v službe Analytics

Ak ste si prečítali vyššie uvedené články a stále existuje nezrovnalosť medzi kliknutiami a reláciami, ktorú si nedokážete vysvetliť, dôvodom môže byť latencia. Problémy medzi kliknutiami a reláciami, kde je jedným z faktorov latencia, majú spravidla nasledujúce atribúty:

  • Nezrovnalosť medzi kliknutiami a reláciami sa nedá zúžiť na konkrétnu kampaň, reklamnú skupinu alebo kľúčové slovo.
  • V rámci všetkých aktívnych kampaní Google Ads zaznamenávate konzistentne menší počet relácií v porovnaní s kliknutiami.
  • Segmentovanie podľa zariadenia, napríklad počítačov, tabletov, mobilných zariadení, poukazuje na nezrovnalosť, ktorá existuje medzi viacerými platformami.
Obsah tohto článku:

Prečo je dôležitá rýchlosť

Používatelia internetu spravidla nie sú veľmi trpezliví. Potvrdzujú to štúdie, ako je napríklad štúdia KissMetrics, v ktorej sa uvádza niekoľko holých tvrdení, napríklad tieto: „Oneskorenie načítania stránky o jednu sekundu môže viesť k poklesu konverzií o 7 %.“ alebo „47 % spotrebiteľov očakáva, že webová stránka sa načíta do dvoch sekúnd.

Ako sa vás to týka? Ak sa vaše webové stránky načítavajú príliš pomaly, používatelia môžu prejsť k vašim konkurentom, a to najmä vtedy, keď im konkurenti dokážu poskytnúť rovnaký obsah rýchlo.

Pozícia je dôležitá

Ľudia sa nás často pýtajú, kde v zdrojovom kóde HTML stránky by mali umiestniť kód sledovania služby Analytics. Odpoveď znie: závisí to od toho, s akou presnosťou chcete merať používateľov, ktorí okamžite odídu zo stránky. Ak sa uskutoční kliknutie a zaznamenanie relácie trvá niekoľko sekúnd, potom niektoré z týchto relácií nemusia byť zahrnuté do sledovania. Všeobecne odporúčame umiestniť kód sledovania hneď pred uzatváraciu značku </head>.

Dôsledky nízkej rýchlosti

Krátke kliknutia: Krátke kliknutie nastane vtedy, keď používateľ klikne na reklamu a následne ešte pred spustením žiadosti kódu sledovania služby Analytics používateľ klikne na tlačidlo späť alebo zatvorí prehliadač. Google Ads zaznamená kliknutie, no v službe Analytics sa nezaznamená zodpovedajúca relácia.

Vo všeobecnosti platí, že čím pomalšie reagujú webové stránky a čím väčší je počet žiadostí, ktoré prebehnú ešte pred útržkom služby Analytics, tým pravdepodobnejšie budete mať problémy s krátkymi kliknutiami a chýbajúcimi údajmi o reláciách.

Krátke kliknutia si môžete predstaviť aj ako používateľov, ktorí okamžite odídu z webových stránok. Ak teda nesledujete tieto relácie s odchodmi, miera okamžitých odchodov by mohla byť umelo nízka.

Mobilné a krátke kliknutia: Mobilné zariadenia spravidla využívajú pomalšiu sieťovú infraštruktúru (siete 3G) než väčšina pripojení počítačov (ADSL/káblové). Ak zacieľujete na mobilné zariadenia, rýchle načítavanie webových stránok je o to dôležitejšie, aby sa zabránilo krátkym kliknutiam.

Krátkodobé riešenie krátkych kliknutí

Krátkodobým riešením je pokúsiť sa umiestniť útržok sledovania Analytics čo najvyššie v zdrojovom kóde HTML. Ideálne nad všetky ostatné súbory JavaScript.

Na snímke obrazovky vyššie je vidieť, že pred spustením útržku sledovania služby Analytics musí prebehnúť niekoľko žiadostí o načítanie súborov JavaScript (synchrónne značky). Techniky optimalizácie preberieme v ďalšom texte, no momentálnym krátkodobým riešením by bolo presunúť útržok sledovania služby Analytics nad ostatné súbory JavaScript. Nezúfajte však: Analytics nepredlžuje dobu vykresľovania stránky, pretože používa asynchrónnu značku JavaScript. To znamená, že vaša stránka sa vykreslí aj v prípade, že server služby Analytics reaguje s oneskorením.

Toto riešenie je dočasné z toho dôvodu, že vďaka nemu môžete zaznamenať relácie, ktoré by inak chýbali, pretože používatelia odišli zo stránky priskoro (keďže útržok služby Analytics sa nevykoná skôr). Dlhodobým cieľom však je udržať si tých používateľov, ktorí odídu okamžite, a odstrániť základný problém, ktorým je pomalé načítavanie webových stránok.

Ako zistím, či sú webové stránky pomalé?

Ako uvádzame vyššie, umiestnenie kódu sledovania služby Analytics vyššie v zdrojovom kóde HTML pomôže do určitého bodu, no rýchle načítanie webových stránok je rovnako dôležité.

Na základe čoho teda dospejete k záveru, že webové stránky sú pomalé?

Test 1

Keď je vyrovnávacia pamäť prázdna (vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie, ak to uznáte za vhodné), v prehliadači otvorte novú kartu, zadajte koncovú webovú adresu do panela s adresou a otvorte kartu Sieť v nástrojoch pre vývojárov prehliadača Chrome.

Načítajte si webové stránky a pozrite si zoznam žiadostí. Mal by vyzerať približne takto:

Vyhľadajte výraz _utm.gif (klasická verzia služby Analytics) alebo collect (Universal Analytics) a sledujte sekciu časovej osi na pravej strane. Na obrázku vyššie je vidieť, že od času odoslania prvej žiadosti (tu by sa zaznamenalo kliknutie) po odoslanie žiadosti do služby Analytics (tu by sa zaznamenala relácia) prešlo osem sekúnd.

Ak používateľ klikne počas týchto ôsmich sekúnd na tlačidlo späť, Analytics nemusí zaznamenať na týchto webových stránkach reláciu, no Google Ads kliknutie zaznamená.

Zapamätajte si citáciu zo štúdie KissMetrics: „Polovica všetkých používateľov očakáva, že stránka sa načíta do dvoch sekúnd.“ Tieto webové stránky by sa mohli zlepšiť!

Test 2

Analytics zaznamenáva údaje o trvaní načítania stránky automaticky v rámci prehľadu Rýchlosť webu.

Tento prehľad vám umožňuje zamerať sa na špecifické koncové webové adresy Google Ads a preskúmať ich výkonnosť v súvislosti s latenciou. V tomto konkrétnom príklade je rýchlosť stránky približne 25 sekúnd pre túto špecifickú webovú adresu, čo je skutočne nízka rýchlosť.

Všimli ste si tiež, aká vysoká je miera okamžitých odchodov z tejto stránky? Aj keď táto koncová webová adresa už vedie ku krátkym kliknutiam (t. j. okamžitým odchodom), zaznamenané webové stránky majú tiež vysokú mieru okamžitých odchodov, čo nie je dobré.

Rýchlosť načítania stránky by mala byť v ideálnom prípade približne 3 – 4 sekundy.

Hoci tieto prehľady Rýchlosť webu sú dobrým ukazovateľom trvania načítania stránok, predvolene je táto vzorka založená iba na 1 % návštevnosti. Ak máte relatívne malý počet denných používateľov webových stránok, napríklad 100 000 alebo menej, možno bude vhodné upraviť vzorkovanie pre väčší podiel, napr. 5 %. Tým dosiahnete vyššiu úroveň podrobnosti trvania načítania stránky a ďalších metrík Rýchlosť webu.

Pripomíname, že tým sa vytvorí ďalšia žiadosť, ktorá by vo väčšine prípadov nemala negatívne ovplyvniť dojem používateľa.

Ako ich môžem zrýchliť?

Prehľady Rýchlosť webu v službe Analytics po novom ponúkajú návrhy na zrýchlenie webových stránok. Zadajte koncové webové adresy, na ktoré používatelia klikajú najviac, a dostanete návrhy na zrýchlenie týchto stránok.

Odstránenie presmerovaní alebo aktualizácia koncových webových adries

Aj keď vaše presmerovania zachovávajú parameter automatického označovania Google Ads a predávajú ho do cieľovej koncovej webovej adresy, presmerovania zvyšujú latenciu medzi kliknutím a časom, kedy môže Analytics zaznamenať reláciu.

V niektorých prípadoch majú vlastníci webových stránok viaceré presmerovania medzi kliknutím v službe Google Ads a cieľovou koncovou webovou adresou.

Mali by ste aktualizovať koncovú webovú adresu Google Ads, aby sa zhodovala s cieľovou koncovou webovou adresou, vďaka čomu sa nemusia uskutočniť žiadne presmerovania.

Klienti používajú v niektorých prípadoch sprostredkujúcu službu, ako je napríklad server kliknutí na zaznamenanie kliknutia v službe Google Ads. To často využívajú platformy prehľadov tretích strán.

Chápeme, že chcete používať prehľady vo viacerých platformách, no takáto služba by mohla spomaliť prevádzku a zhoršiť dojem používateľa. Ak máte problémy s kliknutiami a reláciami zaznamenanými v službe Analytics, odporúčame vám na obmedzenú dobu prestať používať túto službu na sledovanie kliknutí, aby ste zistili, či sa pomer kliknutí k reláciám zlepší. Potom prehodnoťte, či chcete ďalej používať sledovanie v platforme tretej strany, alebo vyhľadajte rýchlejšieho poskytovateľa.

Sprajty CSS

Sprajty CSS dokážu nahradiť viaceré žiadosti o obrázky.

Na obrázku vyššie si všimnite, že webové stránky posielajú viaceré žiadosti (súbory .png) o malé obrázkové ikony a súbory. Výhoda sprajtov CSS je prostá: namiesto viacerých žiadostí o obrázky sa tieto obrázky zahrnú do jedinej žiadosti (jeden väčší obrázok) a kód CSS definuje, ktoré časti tohto obrázka sa majú zobraziť na príslušných miestach webových stránok. Žiadosť o jeden veľký obrázok je rýchlejšia ako viaceré žiadosti o malé obrázky.

Použitie siete CDN (Content Delivery Network)

Sieť CDN predstavuje skvelý spôsob zrýchlenia webových stránok, čím sa zvýši aj ich škálovateľnosť a spoľahlivosť. Táto sieť funguje tak, že distribuuje často získavané súbory a obsah z webových stránok a umiestňuje ich na servery rozložené po celej zemeguli.

Webové hostiteľské služby sú väčšinou poskytované z pevnej fyzickej lokality, napríklad z Bratislavy. Pre používateľov v Bratislave je to v poriadku, keďže obsah vašich webových stránok získajú rýchlo, no mysleli ste aj na používateľov z Austrálie či Ameriky? Pri čakaní na súbory z Bratislavy zaznamenajú títo používatelia vyššiu latenciu, no vďaka sieti CDN môžu získať súbory zo servera, ktorý sa nachádza bližšie k ich fyzickej lokalite.

Distribuovaním webových stránok cez niekoľko serverov rozmiestnených po svete budú vaše webové stránky imúnnejšie voči výpadkom alebo iným problémom s infraštruktúrou.

Sieť CDN je výborná voľba pre obsah, ktorý je všeobecne statický alebo sa nemení na pravidelnej báze, napríklad súbory JavaScript, CSS, HTML a obrázky alebo videoobsah. Sieť CDN zabezpečí tiež kompresiu týchto súborov na čo najmenšiu veľkosť tým, že sa odstráni riadkovanie v súboroch JavaScript, CSS a HTML.

Spoločnosť Google má vo svojom portfóliu vlastnú službu siete CDN, ktorá sa nazýva Google PageSpeed.

Komprimácia súborov HTML, CSS a JS

Ak nechcete používať službu siete CDN (uvádzame vyššie), máte možnosť vyskúšať rôzne moduly, doplnky a bezplatné webové služby, ktoré za vás automaticky komprimujú obsah odstránením riadkovania a spojením viacerých súborov (napr. súbory CSS) do jedinej žiadosti.

Ukladanie populárnych žiadostí do vyrovnávacej pamäte

Jedno z populárnych riešení webového servera využíva súbor technológií Linux, Apache, MySQL a PHP (LAMP).

Vo vyššie uvedenej schéme si môžete všimnúť, že vrátenie vykreslenej HTML stránky používateľovi pozostáva z niekoľkých krokov:

  • Webový server prijme žiadosť.
  • Webový server následne odošle žiadosť prostredníctvom interpreta PHP, ktorý určí súbory alebo databázové záznamy, ku ktorým sa pristupuje.
  • Interpret PHP ich zabalí a zostaví príslušnú stránku HTML, ktorá sa potom vráti používateľovi.

Ako môže pomôcť ukladanie do vyrovnávacej pamäte

Obsah vašich stránok sa v mnohých prípadoch nemení pri každej žiadosti používateľa o stránku, ako je napríklad stránka Časté otázky. Namiesto absolvovania celého procesu vo vyššie uvedenej schéme môžeme stránku vytvoriť raz a potom ju uložiť do vyrovnávacej pamäte ako dočasný súbor HTML. Vďaka tomu nemusí webový server opakovať rovnakú úlohu na vygenerovanie stránky prostredníctvom interpreta PHP a znovu a znovu sa pripájať do databázy. Namiesto toho väčšine používateľov odošle statický súbor HTML. Webový server je tak odbremenený od neustáleho súčasného vykonávania úloh, čím sa vaše webové stránky zrýchlia všetkým používateľom.

Existujú viaceré bezplatné moduly, ktoré umožňujú pre vaše webové stránky vykonávať túto úlohu.

V príklade vyššie sme síce použili technológiu PHP, no mnohé ďalšie webové servery pracujú na podobnom princípe a existujú pre ne podobné moduly, ktoré umožňujú týmto spôsobom ukladať stránky do vyrovnávacej pamäte.

Možnosť použitia funkcie Ajax a doplnkov, ako sú napríklad Infinite Scroll alebo Lazy Load for Jquery

Všimli ste si už niekedy, že niektoré webové stránky načítavajú obsah, keď sa posúvate na stránke smerom nadol? YouTube používa tento prístup pri miniatúrach podobných videí a sekcia komentárov je obmedzená na niekoľko prvých výsledkov. Ďalšie komentáre sa zobrazia, až keď si ich vyžiadate.

Vhodným použitím takýchto techník môžete zmenšiť úvodnú žiadosť veľkosti stránky a umožniť používateľom začať okamžite interagovať s vašimi stránkami. Ak si budú chcieť pozrieť ďalší obsah, môžu sa posunúť ďalej, čím sa spustí načítavanie ďalších položiek.

Pri implementácii tohto typu riešenia treba pamätať na niekoľko problémov s použiteľnosťou a prístupnosťou. Ďalšie informácie nájdete v dokumentáciách doplnkov LazyLoadInfiniteScroll.

Kompresia gzip

Staršie webové prehliadače nepodporovali tento typ kompresie stránky (HTML, CSS, JavaScript atď.), no novšie prehliadače vrátane mobilných zariadení ho už podporujú. Najlepšie na tejto funkcii je to, že často sa dá aktivovať jednoduchým prepnutím prepínača.

Ďalšie informácie o kompresii Gzip nájdete v tomto videu.

Inovácia na službu Universal Analytics

Ak ste ešte neinovovali na službu Universal Analytics (analytics.js) z klasickej verzie služby (ga.js), môžete vyskúšať prejsť na najnovšiu platformu služby Analytics. Okrem prístupu k najnovším funkciám produktu ponúka Universal Analytics aj niekoľko výkonnostných vylepšení, ktoré stoja za zmienku:

  • Modulárna knižnica na sledovanie kódu: Knižnica analytics.js má externé moduly, ako je napríklad Ecommerce, ktoré sa už nenačítavajú pri všetkých webových stránkach (tak funguje aj knižnica ga.js). Vďaka tomu sa zníži veľkosť súboru knižnice analytics.js, a tým sa zvýši rýchlosť prenosu súboru.
  • Menšia závislosť na súboroch cookie: Universal Analytics po novom počíta údaje o kampaniach a reláciách na strane servera (opakom je počítanie na strane klienta), čím sa znižuje množstvo údajov súborov cookie, ktoré sa prenášajú s každou žiadosťou o súbor. Nárast výkonu môže byť síce malý, no badateľný.

Rýchlejší webový hostiteľský server

Pre pomalé webové stránky môžete prichádzať o zákazníkov. Porozmýšľajte nad inováciou na rýchlejší webový hostiteľský server.

Ďalšie tipy a návrhy

V jednom článku nie je možné opísať všetky dostupné techniky optimalizácie, no môžeme vám odporučiť mnohé ďalšie tipy. V tejto dokumentácii nájdete ďalšie tipy a návrhy.

Nakoniec by sme vám radi pripomenuli, že aj keď sa vám podarí zrýchliť webové stránky a skrátiť ich čas odozvy, v určitom bode môžete naraziť na problémy s používateľmi, ktorí používajú pomalé internetové pripojenia a pomalé mobilné siete. Tento problém sa týka skôr vzdialených a vidieckych oblastí a rozvojových krajín s obmedzenou alebo starou telekomunikačnou infraštruktúrou.

To najlepšie, čo môžete v takýchto situáciách robiť, je maximálne skrátiť čas odozvy webových stránok, ale aj pri tých najlepšie optimalizovaných webových stránkach môže dochádzať ku krátkym kliknutiam v dôsledku pomalých pripojení používateľov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory