Formáty reklamy s očakávanými nezrovnalosťami medzi reláciami v službe Analytics a kliknutiami v službe Google Ads

Nezrovnalosti sa bežne vyskytujú pri niektorých formátoch reklamy, čo vyplýva z povahy typu reklamy a spôsobu fakturácie (označuje sa ako fakturovateľná udalosť).

Fakturovateľná udalosť je moment, kedy sa vám (inzerentovi) zaúčtuje poplatok za spustenie reklamy. Napríklad reklamy spustené vo Vyhľadávacej sieti Google sú založené na modeli, ktorý používa cenu za kliknutie. Kliknutie je moment, kedy sa vám (inzerentovi) zaúčtuje cena za reklamu, no niektoré novšie formáty reklamy založené na interakciách používajú namiesto kliknutia inú udalosť na určenie momentu, kedy sa vám zaúčtuje cena za reklamu.

Obsah tohto článku:

Formáty reklamy na YouTube

Prečítajte si ďalšie informácie o formátoch reklamy na YouTube.

Reklamy TrueView

Reklamy TrueView sú v prvom rade navrhnuté na budovanie značky a povedomia. Pre tento formát reklamy existuje jedna fakturovateľná udalosť, ktorá nastane, keď používateľ splní ľubovoľnú z týchto podmienok:

  • keď používateľ zhliadne 30 sekúnd videa alebo zhliadne celé video, ak je kratšie ako 30 sekúnd;
  • keď používateľ klikne na názov alebo avatar kanála;
  • keď používateľ klikne na názov videa;
  • keď používateľ klikne na upútavku karty;
  • keď používateľ klikne na tlačidlo Zdieľať;
  • keď používateľ klikne na sprievodný banner alebo videostenu;
  • keď používateľ kliknite na prekrytie s výzvou na akciu;
  • keď používateľ klikne, aby navštívil web inzerenta;
  • keď používateľ klikne na možnosť Inštalovať v propagácii mobilnej aplikácie.

Fakturovateľná udalosť sa započítava do metriky Platené zobrazenia nového prehľadu Videokampaň, ktorý nájdete v sekcii Akvizícia > Google Ads > Videokampane v službe Analytics. Platené zobrazenie nemusí mať zodpovedajúcu reláciu a v mnohých prípadoch ju ani nemá.

Reklama TrueView však môže mať nastavenú aj príslušnú koncovú webovú adresu, aby si mohol používateľ otvoriť vaše webové stránky kliknutím na vašu reklamu TrueView. Tieto kliknutia sa započítavajú do metriky Kliknutia na webové stránky a započítavajú sa aj vtedy, keď sa vám neúčtujú náklady za platené zobrazenie. Z tohto dôvodu ich možno považovať za bezplatné kliknutia.

Pri porovnávaní metriky Kliknutia na webové stránky s metrikou Relácie by ste mali pamätať na to, že očakávame vyšší než bežný pomer kliknutí k reláciám, čo súvisí s povahou formátu reklamy TrueView a skutočnosťou, že návštevnosť, ktorú tieto reklamy generujú vašim webovým stránkam, je často nepriama návštevnosť.

Ak chcete analyzovať tento typ návštevnosti, vyskúšajte nový prehľad zobrazení v Obsahovej sieti Google, ktorý vám pomôže pochopiť konverzie uskutočnené na základe zobrazení alebo zhliadnutí videa, pri ktorých sa neuskutočnilo kliknutie. Vďaka tomuto prehľadu je možné vidieť, akými ďalšími spôsobmi okrem priamych kliknutí na webové stránky vaše reklamy TrueView generujú hodnotu. Podrobnejším skúmaním môžete pochopiť, ako zobrazenia, zhliadnutia a kliknutia prispeli priamo či nepriamo ku konverziám na vašich webových stránkach.

Prekrytia s výzvou na akciu v službe YouTube

Pre prekrytia s výzvou na akciu v službe YouTube nepredstavuje parameter automatického značkovania (identifikátor kliknutia Google) výstup. Ak chcete sledovať kliknutia pochádzajúce z prekrytí s výzvou na akciu, musíte použiť ručné značky kampane.

TrueView Discovery

Tieto miniatúrové formáty reklamy smerujú používateľov na stránku kanála YouTube, a preto sa v službe Analytics nezaznamená žiadna zodpovedajúca relácia.

Ak vaše propagačné video obsahuje na konci výzvu na akciu, ktorá používateľov privedie na váš web, na sledovanie týchto bezplatných kliknutí na vašu výzvu na akciu musíte použiť manuálne značky kampane. Keďže ide o bezplatné kliknutia, tieto sa neúčtujú a súčasťou výstupu nie je žiaden parameter automatického označovania (identifikátor kliknutia Google).

Rozšírenia o volania a reklamy click-to-call

Reklamy click-to-call (ako napovedá názov) pozostávajú z kliknutia, ktoré vedie priamo k telefonickému hovoru. Vďaka tomu sa na vašom webe nezačne žiadna relácia, preto sa v službe Analytics žiadna relácia ani nezaznamená.

Účty AdWords Express

Ak je váš účet AdWords Express nakonfigurovaný tak, aby odkazoval návštevníkov na stránku miesta na Google+, v službe Analytics sa nezaznamená žiadna zodpovedajúca relácia, pretože na stránkach miest na Google+ nemôžete inštalovať sledovanie služby Analytics.

Štatistiky vášho firemného záznamu vám pomôžu pochopiť, ako návštevníci hľadajú vašu stránku.

Rozšírenia o adresu

Kliknutia na interaktívne odkazy, ako je napríklad odkaz získať trasu, vedú k fakturovateľnej udalosti (kliknutie) v službe Google Ads, no v službe Analytics nie je žiadna zodpovedajúca relácia, pretože toto kliknutie návštevníkov neprivedie na váš web.

Reklamy v Gmaile

Kliknutia na reklamy v Gmaile v zozname vlákien správ vedú k fakturovateľnej udalosti (kliknutiu) v službe Google Ads. Platené kliknutie nemusí nevyhnutne mať zodpovedajúcu reláciu a v mnohých prípadoch ju ani mať nebude. Je to spôsobené tým, že kliknutím na reklamu v Gmaile sa telo rozbalenej reklamy často otvára v doručenej pošte používateľa a nedochádza k priamemu prechodu na web. Ak však používatelia potom kliknú na telo rozbalenej reklamy, môžu prejsť na web. Tieto kliknutia na web sa v službe Google Ads započítavajú v rámci metriky Kliknutia na web v Gmaile. (Za interakciu ľudí s rozbalenou reklamou sa vám nič neúčtuje. Platbu vám budeme účtovať len raz – za kliknutie, ktorým sa reklama rozbalí.)

Pri porovnávaní metrík KliknutiaRelácie v reklamách v Gmaile môžete očakávať, že zaznamenáte vyšší než bežný pomer kliknutí k reláciám v dôsledku povahy formátu reklamy v Gmaile.

Reklamy discovery

Kampane discovery sú navrhnuté tak, aby vám pomohli osloviť zákazníkov vo viacerých obľúbených službách Googlu vrátane Gmailu. Kliknutia na reklamy v Gmaile v zozname vlákien správ vedú k fakturovateľnej udalosti (kliknutiu) v službe Google Ads. Platené kliknutie nemusí nevyhnutne mať zodpovedajúcu reláciu a v mnohých prípadoch ju ani mať nebude. Je to spôsobené tým, že kliknutím na reklamu v Gmaile sa telo rozbalenej reklamy často otvára v doručenej pošte používateľa a nedochádza k priamemu prechodu na web. Ak však používatelia potom kliknú na telo rozbalenej reklamy, môžu prejsť na web. Za interakciu ľudí s rozbalenou reklamou sa vám nič neúčtuje. Platbu vám budeme účtovať len raz – za kliknutie, ktorým sa reklama rozbalí.

Pri porovnávaní metrík KliknutiaRelácie v reklamách v Gmaile môžete očakávať, že zaznamenáte vyšší než bežný pomer kliknutí k reláciám v dôsledku povahy formátu reklamy v Gmaile.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory