Ujednolicanie sesji

Dowiedz się, czym jest ujednolicenie sesji i jak je włączyć lub wyłączyć.

Dzięki ujednoliceniu sesji działania zebrane przed przypisaniem identyfikatora User ID zostają skojarzone z identyfikatorem.

Tematy w tym artykule:

Ujednolicanie sesji to ustawienie funkcji User ID, które umożliwia powiązanie z przypisanym identyfikatorem User ID tych działań, które zostały zgromadzone przed przypisaniem identyfikatora User ID. Jest to jednak możliwe, tylko jeśli działania wystąpiły w tej samej sesji, w której identyfikator został przypisany po raz pierwszy. Po wyłączeniu ujednolicania sesji z danym identyfikatorem wiązane są tylko działania zebrane po jego jednoznacznym przypisaniu.

Włączanie i wyłączanie ujednolicania sesji

Podczas konfiguracji funkcji User ID ujednolicanie sesji jest domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć od razu lub w dowolnym późniejszym momencie, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby włączyć lub wyłączyć ujednolicenie sesji w usłudze ze skonfigurowaną funkcją User ID:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniej usługi.
 3. Kliknij User ID.
 4. Kliknij Krok 2.
 5. Kliknij przełącznik WŁ./WYŁ.

Wpływ ujednolicenia sesji na Twoje dane

Poniższe przykłady pokazują, które sesje i dane sesji można powiązać z identyfikatorem User ID, gdy ujednolicenie sesji jest włączone lub wyłączone.

Mimo że możesz korzystać z Google Analytics w przypadku wielu różnych technologii i stosować funkcję User ID na mnóstwo sposobów, poniższe przykłady ilustrują działanie ujednolicenia sesji w przypadku użycia Google Analytics do monitorowania witryny i przypisywania identyfikatora User ID do logowania na koncie.

Na rysunkach sesje przedstawione są w formie prostokątów, a numery wskazują poszczególne sesje. Wypełniony prostokąt oznacza przypisanie identyfikatora User ID. Dla przykładu, identyfikator jest przypisany przez cały czas trwania sesji 3 i 6, ale tylko przez pewną część sesji 2 i 4. Linie kropkowane wskazują sesje lub ich części, które są powiązane z identyfikatorem User ID.

Gdy ujednolicenie sesji jest wyłączone

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is off.
Gdy ujednolicenie sesji jest wyłączone, działania z sesji, w której funkcja User ID jest skonfigurowana, NIE są powiązywane z identyfikatorem.
Kliknij, aby zobaczyć szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w danej sesji
 • Sesja 1: użytkownik odwiedza Twoją witrynę, ale nie loguje się na konto. Identyfikator User ID nie zostaje przypisany, więc nie są z nim powiązane żadne działania.
 • Sesja 2: użytkownik odwiedza witrynę i w czasie trwania sesji loguje się na konto. Zostaje przypisany określony identyfikator. Działania zebrane przed przypisaniem identyfikatora nie są z nim powiązane. Działania zebrane po przypisaniu identyfikatora są z nim powiązane.
 • Sesja 3: użytkownik jest zalogowany przez cały czas trwania sesji. Identyfikator User ID zostaje przypisany, więc są z nim powiązane wszystkie działania w sesji.
 • Sesja 4: użytkownik jest zalogowany na początku sesji, ale wylogowuje się w trakcie jej trwania. Wszystkie działania wykonane, gdy użytkownik był zalogowany, są powiązane z identyfikatorem. Żadne działania po wylogowaniu nie są powiązane z identyfikatorem.
 • Sesja 5: użytkownik jest wylogowany przez cały czas trwania sesji. Identyfikator User ID nie zostaje przypisany, więc działania nie są powiązane z żadnym identyfikatorem.
 • Sesja 6: użytkownik jest zalogowany przez cały czas trwania sesji. Wszystkie działania w sesji są powiązane z identyfikatorem.

Gdy ujednolicenie sesji jest włączone

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is on.
Gdy ujednolicenie sesji jest włączone, działania z całej sesji, w której skonfigurowana jest funkcja User ID, są kojarzone z identyfikatorem.
Szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w danej sesji
 • Sesja 1: użytkownik odwiedza Twoją witrynę, ale nie loguje się na konto. Identyfikator User ID nie zostaje przypisany, więc nie są z nim powiązane żadne działania.
 • Sesja 2: użytkownik odwiedza witrynę i w czasie trwania sesji loguje się na konto. Zostaje przypisany określony identyfikator. Wszystkie działania w sesji są powiązane z tym identyfikatorem.
 • Sesja 3: użytkownik jest zalogowany przez cały czas trwania sesji. Identyfikator User ID zostaje przypisany, więc są z nim powiązane wszystkie działania w sesji.
 • Sesja 4: użytkownik jest zalogowany na początku sesji, ale wylogowuje się w trakcie jej trwania. Wszystkie działania wykonane, gdy użytkownik był zalogowany, są powiązane z identyfikatorem. Żadne działania po wylogowaniu nie są powiązane z identyfikatorem.
 • Sesja 5: użytkownik jest wylogowany przez cały czas trwania sesji. Identyfikator User ID nie zostaje przypisany, więc działania nie są powiązane z żadnym identyfikatorem.
 • Sesja 6: użytkownik jest zalogowany przez cały czas trwania sesji. Identyfikator User ID zostaje przypisany, więc są z nim powiązane wszystkie działania w sesji.
Co zawiera widok User ID po włączeniu ujednolicania sesji?

W widokach User ID znajdują się tylko działania poprzedzające pierwsze działanie w danej sesji powiązane z identyfikatorem User ID. Na przykład:

 • Działanie 1 – brak identyfikatora User ID.
 • Działanie 2 – brak identyfikatora User ID.
 • Działanie 3 – ustawiony identyfikator User ID. Pierwsze uwierzytelnione działanie.
 • Działanie 4 – brak identyfikatora User ID.
 • Działanie 5 – ustawiony identyfikator User ID.

W powyższym przykładzie działanie 4 („nieuwierzytelnione” działanie) nie zostanie uwzględnione w widoku User ID, ponieważ nie wystąpiło przed pierwszym działaniem powiązanym z identyfikatorem User ID.

 • Ujednolicanie sesji odbywa się podczas codziennego przetwarzania danych. Proces ten rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 5:00 według położonej najdalej na zachód strefy czasowej wybranej w dowolnym widoku raportowania, który jest powiązany z daną usługą.
 • W widokach User ID liczba bezpośrednich sesji i przychodów może być wyższa w ciągu dnia, ponieważ ujednolicanie sesji jeszcze nie miało miejsca. Dzieje się tak, ponieważ informacje o odesłaniu z kampanii są wysyłane w momencie pierwszego działania w danej sesji, gdy użytkownik nie jest jeszcze zalogowany. Ujednolicenie względem informacji o odesłaniu odbywa się każdego dnia o godzinie 5:00 według najbardziej zachodniej strefy czasowej.
Ujednolicenie sesji jest dostępne w usługach obsługujących funkcję User ID. Więcej informacji:
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?