Sessie-unificatie

Begrijpen wat sessie-unificatie is en hoe de functie kan worden in- en uitgeschakeld.

Met sessie-unificatie kunnen hits die worden verzameld voordat de User ID is toegewezen, worden gekoppeld aan een ID.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Sessie-unificatie is een instelling van de functie User ID waardoor hits die zijn verzameld voordat de User ID is toegewezen, kunnen worden gekoppeld aan de ID, mits deze hits plaatsvinden binnen dezelfde sessie waarin een specifieke ID-waarde voor de eerste keer wordt toegewezen. Wanneer sessie-unificatie is uitgeschakeld, kunnen alleen de hits die worden verzameld wanneer de User ID expliciet is toegewezen, worden gekoppeld aan een ID.

Sessie-unificatie in- of uitschakelen

Wanneer u de functie User ID instelt, is sessie-unificatie standaard ingeschakeld. U kunt sessie-unificatie tijdens het instellingsproces uitschakelen, of u kunt de functie op elk moment in- of uitschakelen door de volgende instructies te volgen:

Sessie-unificatie in- of uitschakelen voor een User ID-property:

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de gewenste property.
 3. Klik op User ID.
 4. Klik op Stap 2.
 5. Klik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

De invloed van sessie-unificatie op uw gegevens

In deze voorbeelden wordt een vergelijking gemaakt van welke sessies en sessiegegevens aan een User ID kunnen worden gekoppeld als sessie-unificatie is in- of uitgeschakeld.

Hoewel u Analytics voor veel verschillende technologieën kunt gebruiken en de functie User ID op vele manieren kunt implementeren, hebben deze voorbeelden betrekking op sessie-unificatie in een situatie waarin Analytics op een website wordt gebruikt en de User ID wordt toegewezen door in te loggen op een account.

Op de afbeeldingen wordt elke sessie voorgesteld door een rechthoek en geven de cijfers verschillende sessies aan. Een ingevulde rechthoek geeft aan wanneer een User ID is toegewezen. Zo werd een User ID toegewezen voor de gehele duur van sessies 3 en 6, maar slechts voor een deel van sessies 2 en 4. De stippellijnen geven aan welke sessies (of delen van een sessie) zijn gekoppeld aan een User ID.

Wanneer sessie-unificatie is uitgeschakeld

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is off.
Hits uit de sessie waarvoor de functie User ID is ingesteld, worden NIET gekoppeld aan een ID wanneer sessie-unificatie is uitgeschakeld.
Klik voor details over wat er in elke sessie gebeurt
 • Sessie 1: Een gebruiker bezoekt uw website, maar logt niet in op een account. De User ID wordt niet toegewezen en er worden geen hits aan een ID gekoppeld.
 • Sessie 2: Een gebruiker bezoekt uw website en logt halverwege de sessie in op een account. Er wordt een specifieke ID toegewezen. Hits die zijn verzameld voordat de ID werd toegewezen, worden niet aan de ID gekoppeld. Hits die zijn verzameld na toewijzing van de ID, worden wel aan de ID gekoppeld.
 • Sessie 3: De gebruiker blijft ingelogd gedurende de gehele sessie. De User ID wordt toegewezen en alle hits voor de sessie worden gekoppeld aan de ID.
 • Sessie 4: De gebruiker logt aan het begin van de sessie in, maar logt halverwege de sessie weer uit. Alle hits die zijn verzameld terwijl de gebruiker was ingelogd, worden gekoppeld aan de ID. Alle hits die zijn verzameld nadat de gebruiker is uitgelogd, worden niet gekoppeld aan de ID.
 • Sessie 5: De gebruiker blijft gedurende de gehele sessie uitgelogd. Er wordt geen User ID toegewezen en er worden geen hits aan een ID gekoppeld.
 • Sessie 6: De gebruiker blijft gedurende de gehele sessie ingelogd. Alle hits voor de sessie worden aan de ID gekoppeld.

Wanneer sessie-unificatie is ingeschakeld

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is on.
Hits uit de volledige sessie waarvoor de functie User ID is ingesteld, worden gekoppeld aan een ID wanneer sessie-unificatie is ingeschakeld.
Wat er in elke sessie gebeurt
 • Sessie 1: Een gebruiker bezoekt uw website, maar logt niet in op een account. De User ID wordt niet toegewezen en er worden geen hits aan een ID gekoppeld.
 • Sessie 2: Een gebruiker bezoekt uw website en logt halverwege de sessie in op een account. Er wordt een specifieke ID toegewezen. Alle hits voor deze sessie worden aan de ID gekoppeld.
 • Sessie 3: De gebruiker blijft ingelogd gedurende de gehele sessie. De User ID wordt toegewezen en alle hits voor de sessie worden gekoppeld aan de ID.
 • Sessie 4: De gebruiker logt aan het begin van de sessie in, maar logt halverwege de sessie weer uit. Alle hits die zijn verzameld terwijl de gebruiker was ingelogd, worden gekoppeld aan de ID. Alle hits die zijn verzameld nadat de gebruiker is uitgelogd, worden niet gekoppeld aan de ID.
 • Sessie 5: De gebruiker blijft gedurende de gehele sessie uitgelogd. Er wordt geen User ID toegewezen en er worden geen hits aan de ID gekoppeld.
 • Sessie 6: De gebruiker blijft gedurende de gehele sessie ingelogd. De User ID wordt toegewezen en alle hits voor de sessie worden gekoppeld aan de ID.
Wat is inbegrepen in een weergave voor User ID's wanneer sessie-unificatie is ingeschakeld?

In weergaven voor User ID's worden alleen hits opgenomen voorafgaand aan de eerste hit met User ID in de sessie. Bijvoorbeeld:

 • Hit 1– Geen User ID.
 • Hit 2 – Geen User ID.
 • Hit 3 – User ID ingesteld. Eerste geverifieerd hit.
 • Hit 4 – Geen User ID.
 • Hit 5 – User ID ingesteld.

In het bovenstaande voorbeeld wordt Hit 4 (een niet-geverifieerde hit) niet opgenomen in een weergave voor User ID's, omdat deze niet plaatsvindt vóór de eerste hit met User ID.

 • Sessie-unificatie wordt uitgevoerd tijdens de gegevensverwerking die dagelijks plaatsvindt. De verwerking begint elke dag om 05:00 uur, op basis van de meest westelijke tijdzone die is geselecteerd in de rapportageweergaven die aan de property zijn gekoppeld.
 • Als u de User ID-weergaven voor dezelfde dag bekijkt, kunt u een hoger aantal directe sessies en directe opbrengst zien omdat sessie-unificatie nog niet heeft plaatsgevonden. Dit komt omdat de campagneverwijzingsgegevens worden verzonden tijdens de eerste hit van een sessie waarin de gebruiker nog niet is ingelogd. De unificatie met de verwijzingsgegevens vindt dagelijks om 05:00 uur plaats, op basis van de locatie van uw meest westelijke tijdzone.
Sessie-unificatie is alleen beschikbaar voor property's waarvoor de functie User ID is ingeschakeld. Lees meer:
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?