BigQuery Export cho Analytics

Sử dụng BigQuery để truy vấn nhanh tất cả dữ liệu trong Analytics.
Tính năng này chỉ có trong Analytics 360 (thuộc Google Marketing Platform).
Tìm hiểu thêm về Google Marketing Platform.

BigQuery là một kho dữ liệu trên đám mây cho phép bạn chạy các truy vấn siêu nhanh trên các tập dữ liệu lớn.

Bạn có thể xuất dữ liệu phiên hoạt động và dữ liệu lượt truy cập từ tài khoản Google Analytics 360 sang BigQuery, sau đó sử dụng cú pháp giống như SQL để truy vấn tất cả dữ liệu trong Analytics.

Khi xuất dữ liệu sang BigQuery, bạn sẽ sở hữu dữ liệu đó và có thể sử dụng tệp ACL của BigQuery để quản lý quyền truy cập đối với các dự án và tập dữ liệu.

Bước tiếp theo

Thiết lập tính năng BigQuery Export.

Các tài nguyên liên quan

Truy cập vào các hướng dẫn sau để tìm hiểu thêm về:

Nếu đã thiết lập BigQuery, bạn có thể làm quen với công cụ này bằng cách sử dụng tập dữ liệu mẫu của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?