Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Analytics ISO 27001-certificering

Audit uitgevoerd door: Ernst & Young CertifyPoint

Gedekte services: Analytics en Google Analytics 360

ISO 27001 is een van de meest toegepaste, internationaal aanvaarde onafhankelijke beveiligingsnormen. Google heeft een ISO 27001-certificering ontvangen voor de systemen, applicaties, personen, technologieën, procedures en datacenters die Analytics en Google Analytics 360 mogelijk .

Onze naleving van de ISO-norm is gecertificeerd door Ernst & Young CertifyPoint, een ISO-certificeringsorganisatie die is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie, lid van het International Accreditation Forum (IAF). Certificeringen die zijn verstrekt door Ernst & Young CertifyPoint, worden als geldige certificeringen erkend in alle landen met een IAF-lidmaatschap.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?