ISO 27001-certificering

Certificering voor gegevensbeveiligingsbeheer

ISO 27001 is een van de meest algemeen erkende, internationaal geaccepteerde onafhankelijke beveiligingsnormen. Google heeft een ISO 27001-certificering ontvangen voor de systemen, applicaties, mensen, technologie, processen en datacenters die verscheidene Google-producten leveren.

Onze naleving van de ISO-norm is gecertificeerd door Ernst & Young CertifyPoint, een ISO-certificatie-instelling die is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie en lid is van het International Accreditation Forum (IAF). Door Ernst & Young CertifyPoint uitgegeven certificaten worden in alle IAF-lidstaten als geldige certificaten erkend.

De volgende producten zijn ISO 27001-gecertificeerd:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 and standaard)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 en standaard)
  • Google Surveys
  • Google Tag Manager (360 en standaard)
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?