Πιστοποίηση ISO 27001

Πιστοποίηση διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί για ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 και Standard)
  • Google Attribution (360 και Standard)
  • Κέντρο κοινού 360 Google
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 και Standard)
  • Έρευνες Google
  • Διαχειριστής ετικετών Google (360 και Standard)
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;