Πιστοποίηση ISO 27001

Πιστοποίηση διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Το ISO 27001 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και διεθνώς αποδεκτά ανεξάρτητα πρότυπα ασφάλειας. Η Google κέρδισε την πιστοποίηση ISO 27001 για τα συστήματα, τις εφαρμογές, τα άτομα, την τεχνολογία, τις διαδικασίες και τα κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν πολλά προϊόντα Google.

Η συμμόρφωσή μας με το πρότυπο ISO πιστοποιήθηκε από την Ernst & Young CertifyPoint, έναν φορέα πιστοποίησης ISO που είναι διαπιστευμένος από το Ολλανδικό Συμβούλιο Διαπιστεύσεων (Dutch Accreditation Council), το οποίο είναι μέλος του Διεθνούς Φόρουμ για τη διαπίστευση (International Accreditation Forum – IAF). Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η Ernst & Young CertifyPoint αναγνωρίζονται ως έγκυρα πιστοποιητικά σε όλες τις χώρες που είναι μέλη του IAF.

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί για ISO 27001:

 • Ads Data Hub
 • Audience Partner API (παλαιότερα Πλατφόρμα δεδομένων DoubleClick)
 • Authorized Buyers (παλαιότερα τμήμα του DoubleClick Ad Exchange)
 • Campaign Manager 360 (παλαιότερα DoubleClick Campaign Manager)
 • Αντιστοιχία πελατών
 • Display & Video 360 (παλαιότερα DoubleClick Bid Manager)
 • Βελτιωμένες μετατροπές
 • Google Ad Manager (παλαιότερα DoubleClick for Publishers και DoubleClick Ad Exchange)
 • Παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads
 • Πωλήσεις καταστήματος Google Ads (άμεση μεταφόρτωση) (παλαιότερα Πωλήσεις καταστήματος AdWords (άμεση μεταφόρτωση))
 • Google Analytics
 • Google Analytics 360
 • Google Analytics για Firebase
 • Google Data Studio
 • Αρχική σελίδα Google Marketing Platform
 • Google Optimize
 • Google Optimize 360
 • Google Surveys
 • Google Surveys 360
 • Διαχειριστής ετικετών Google
 • Google Tag Manager 360
 • Ανοιχτή υποβολή προσφορών (παλαιότερα Υποβολή προσφορών Exchange και Προσφορά δικτύου)
 • Αύξηση πωλήσεων
 • Search Ads 360 (παλαιότερα Αναζήτηση DoubleClick)
 • Πωλήσεις καταστήματος
 • Πωλήσεις καταστήματος (αυτόματες)
 • Αναγνωριστικό χρήστη για επαναληπτικό μάρκετινγκ
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false