Điều khoản xử lý dữ liệu

Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads chỉ dành cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) hoặc các quy định tương tự khác. Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads sẽ loại bỏ và thay thế Bản sửa đổi về xử lý dữ liệu Google Analytics cũ (bao gồm cả Bản sửa đổi về xử lý dữ liệu Analytics của Đức).

Khách hàng của Google Analytics có hợp đồng khách hàng trực tiếp hoặc đã ký kết Điều khoản sử dụng Google Analytics 360 với Google có thể chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads ở mục Quản trị trong phần Cài đặt tài khoản. Để tham gia Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads, khách hàng có doanh nghiệp được thành lập bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (UK) hoặc Thụy Sĩ và khách hàng Google Analytics 360 cần chủ động chấp nhận những điều khoản đó trong phần Cài đặt tài khoản. Khách hàng Google Analytics chuẩn có doanh nghiệp được thành lập ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ không cần chủ động chấp nhận vì Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads đã được kết hợp vào các điều khoản dành cho những khách hàng này.

Xin lưu ý: Đối tác bán hàng Google Analytics 360 và Khách hàng mua Google Analytics 360 thông qua Đối tác bán hàng ("Khách hàng bán lại") không đủ điều kiện để chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads và cần phải tuân thủ các điều khoản xử lý dữ liệu riêng tương ứng của Google hoặc Đối tác bán hàng của họ. Việc chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads bởi Đối tác bán hàng và Khách hàng bán lại Google Analytics 360 thông qua giao diện người dùng Google Analytics sẽ không hợp lệ và sẽ không tạo ra thỏa thuận ràng buộc giữa Google và các Khách hàng bán lại đó. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nội dung hạn chế này không áp dụng cho những khách hàng Google Analytics 360 đã chấp nhận Điều khoản sử dụng Google Analytics 360.

Chấp nhận Bản sửa đổi về xử lý dữ liệu

Bạn cần có Quyền chỉnh sửa ở cấp tài khoản để chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu.

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Trong cột TÀI KHOẢN, hãy sử dụng trình đơn để chọn tài khoản mà bạn muốn cập nhật tùy chọn cài đặt.
  Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy sử dụng hộp tìm kiếm để giúp bạn tìm thấy đúng tài khoản.
 4. Trong cột TÀI KHOẢN, hãy nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 5. Trong mục Bản sửa đổi về xử lý dữ liệu, hãy nhấp vào Xem lại bản sửa đổi.
 6. Sau khi bạn xem xét sửa đổi, hãy nhấp vào Xong.
 7. Nhấp lại vào Xong để lưu cài đặt tài khoản của bạn.

Cung cấp thông tin liên hệ chi tiết

Nếu chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu, bạn cũng phải cung cấp các thông tin sau:

 • Pháp nhân: Pháp nhân là tên đã đăng ký cho tổ chức của bạn nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về tài chính và pháp lý. Tổ chức của bạn có thể có nhiều hơn một pháp nhân.
 • Địa chỉ liên hệ chính (còn được gọi là "Địa chỉ email nhận thông báo": Địa chỉ liên hệ sẽ nhận thông báo theo Điều khoản xử lý dữ liệu Google Ads.
 • Chuyên viên bảo vệ dữ liệu: Người được chỉ định (nếu có) để hỗ trợ việc tuân thủ các điều khoản của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và luật tương đương ở Vương quốc Anh.
 • Người đại diện tại Khu vực kinh tế Châu Âu: Người được chỉ định (nếu có) để đại diện cho những khách hàng không có trụ sở tại Liên minh châu Âu về các nghĩa vụ của họ theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và luật tương đương ở Vương quốc Anh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?