ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads มีไว้สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) หรือกฎระเบียบอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads มีผลแทนและแทนที่การแก้ไขการประมวลผลข้อมูลของ Google Analytics ฉบับก่อนหน้า (รวมถึงการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล Analytics ของเยอรมนี)

ลูกค้า Google Analytics ที่มีสัญญาลูกค้าโดยตรงกับ Google จะยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ได้ในส่วนการดูแลระบบภายในการตั้งค่าบัญชี หากต้องการเข้าร่วมในข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ลูกค้า Google Analytics มาตรฐาน และ GA 360 ที่ก่อตั้งธุรกิจอยู่นอก EEA หรือสหราชอาณาจักร (UK) หรือสวิตเซอร์แลนด์จะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้นในการตั้งค่าบัญชี ลูกค้า Google Analytics มาตรฐาน และ GA 360 ที่ก่อตั้งธุรกิจใน EEA หรือสหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ และลูกค้า GA 360 ที่ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานของ Google Analytics 360 จะไม่ต้องดำเนินการตามที่กล่าวมา เนื่องจากข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ได้รวมอยู่ในข้อกำหนดดังกล่าวของลูกค้าแล้ว

โปรดทราบว่าพาร์ทเนอร์การขายของ Google Analytics 360 และลูกค้าที่ซื้อ Google Analytics 360 ผ่านพาร์ทเนอร์การขาย ("ลูกค้าที่นำไปขายต่อ") จะไม่มีสิทธิ์ยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads และจะต้องเข้าร่วมในข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลแยกต่างหากกับ Google หรือพาร์ทเนอร์การขายตามลำดับแทน การยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads โดยพาร์ทเนอร์การขายของ Google Analytics 360 และลูกค้าที่นำไปขายต่อผ่าน UI ของ Google Analytics จะไม่มีผล และจะไม่ทำให้เกิดข้อตกลงผูกพันระหว่าง Google กับลูกค้าที่นำไปขายต่อรายนั้นๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อจํากัดนี้จะไม่มีผลบังคับในกรณีที่ลูกค้า Google Analytics หรือ Google Analytics 360 ได้ยอมรับข้อกําหนดในการใช้งาน Google Analytics 360 หรือข้อกําหนดอื่นๆ ของ Google Analytics กับ Google โดยตรงแล้ว

ยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขที่ระดับบัญชีจึงจะยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ
 3. ในคอลัมน์บัญชีให้ใช้เมนูเพื่อเลือกบัญชีที่คุณต้องการอัปเดตการตั้งค่า
  หากคุณมีหลายบัญชี คุณใช้ช่องค้นหาเพื่อช่วยในการค้นหาบัญชีที่ต้องการได้
 4. ในคอลัมน์บัญชี ให้คลิกการตั้งค่าบัญชี
 5. ภายใต้การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล คลิกการแก้ไขรีวิว
 6. หลังจากตรวจสอบการแก้ไขแล้ว คลิกเสร็จสิ้น
 7. คลิกเสร็จสิ้นอีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าบัญชี

ระบุรายละเอียดติดต่อ

หากยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล คุณจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

 • นิติบุคคล: นิติบุคคลคือชื่อที่จดทะเบียนขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านการเงินและกฎหมาย องค์กรมีนิติบุคคลได้มากกว่า 1 ราย
 • ที่อยู่ติดต่อหลัก (หรือที่เรียกว่า "ที่อยู่อีเมลสำหรับรับการแจ้งเตือน"): ที่อยู่ที่จะได้รับการแจ้งเตือนภายใต้ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง (ถ้ามี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และกฎหมายที่เท่าเทียมกันในสหราชอาณาจักร
 • ตัวแทน EEA: บุคคลที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ให้เป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งไม่ได้มีสำนักงานจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับภาระหน้าที่ภายใต้ GDPR และกฎหมายที่เท่าเทียมกันในสหราชอาณาจักร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
69256
false