ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads มีไว้สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) หรือกฎระเบียบอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads มีผลแทนและแทนที่การแก้ไขการประมวลผลข้อมูลของ Google Analytics ฉบับก่อนหน้า (รวมถึงการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล Analytics ของเยอรมนี)

ลูกค้า Google Analytics ที่มีสัญญาลูกค้าโดยตรงหรือได้เข้าร่วมในข้อกำหนดในการใช้งาน Google Analytics 360 กับ Google จะต้องยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ในส่วน "การดูแลระบบ" ภายในการตั้งค่าบัญชี หากต้องการเข้าร่วมในข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ลูกค้าที่ก่อตั้งธุรกิจอยู่นอก EEA หรือสหราชอาณาจักร (UK) หรือสวิตเซอร์แลนด์ และลูกค้า GA 360 จะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้นในการตั้งค่าบัญชีของตน ขณะที่ลูกค้ามาตรฐานของ Google Analytics ที่ก่อตั้งธุรกิจใน EEA หรือสหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์จะไม่ต้องดำเนินการตามที่กล่าวมา เนื่องจากข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ได้รวมอยู่ในข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว

โปรดทราบว่าพาร์ทเนอร์การขายของ Google Analytics 360 และลูกค้าที่ซื้อ Google Analytics 360 ผ่านพาร์ทเนอร์การขาย ("ลูกค้าที่นำไปขายต่อ") จะไม่มีสิทธิ์ยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads และจะต้องเข้าร่วมในข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลแยกต่างหากกับ Google หรือพาร์ทเนอร์การขายตามลำดับแทน การยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล Google Ads โดยพาร์ทเนอร์การขายของ Google Analytics 360 และลูกค้าที่นำไปขายต่อผ่าน UI ของ Google Analytics จะไม่มีผล และจะไม่ทำให้เกิดข้อตกลงผูกพันระหว่าง Google กับลูกค้าที่นำไปขายต่อรายนั้นๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับกับลูกค้า Google Analytics 360 ที่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ Google Analytics 360

ยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล

คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขที่ระดับบัญชีเพื่อยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ
 3. ในคอลัมน์บัญชีให้ใช้เมนูเพื่อเลือกบัญชีที่คุณต้องการอัปเดตการตั้งค่า
  หากคุณมีหลายบัญชี คุณใช้ช่องค้นหาเพื่อช่วยในการค้นหาบัญชีที่ต้องการได้
 4. ในคอลัมน์บัญชี ให้คลิกการตั้งค่าบัญชี
 5. ภายใต้การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล คลิกการแก้ไขรีวิว
 6. หลังจากตรวจสอบการแก้ไขแล้ว คลิกเสร็จสิ้น
 7. คลิกเสร็จสิ้นอีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าบัญชี

ระบุรายละเอียดติดต่อ

หากยอมรับข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล คุณจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

 • นิติบุคคล: นิติบุคคลคือชื่อที่จดทะเบียนขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านการเงินและกฎหมาย องค์กรมีนิติบุคคลได้มากกว่า 1 ราย
 • ที่อยู่ติดต่อหลัก (หรือที่เรียกว่า "ที่อยู่อีเมลสำหรับรับการแจ้งเตือน"): ที่อยู่ที่จะได้รับการแจ้งเตือนภายใต้ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง (ถ้ามี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และกฎหมายที่เท่าเทียมกันในสหราชอาณาจักร
 • ตัวแทน EEA: บุคคลที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ให้เป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งไม่ได้มีสำนักงานจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับภาระหน้าที่ภายใต้ GDPR และกฎหมายที่เท่าเทียมกันในสหราชอาณาจักร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร