Podmienky spracúvania údajov

Podmienky spracúvania údajov z reklám spoločnosti Google sú určené pre firmy zriadené na území členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarska alebo ktoré z iných dôvodov spadajú do územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads zaujímajú miesto existujúceho dodatku o spracovaní údajov služby Analytics (vrátane nemeckého dodatku spracúvaní údajov v službe Analytics) a nahrádzajú ho.

Zákazníci služby Google Analytics, ktorí s Googlom uzatvorili zmluvu o priamom zákazníkovi alebo odsúhlasili zmluvné podmienky služby Google Analytics 360, môžu prijať podmienky spracúvania údajov zo služby Google Ads v sekcii správy v nastaveniach účtu. Ak chcú zákazníci s firmami zriadenými mimo EHP alebo Švajčiarska a zákazníci služby Google Analytics 360 prijať podmienky spracúvania údajov služby Google Ads, musia proaktívne prijať tieto podmienky v nastaveniach účtu. Zákazníci služby Google Analytics Standard s firmami zriadenými v EHP alebo Švajčiarsku to nemusia robiť, pretože podmienky spracúvania údajov z reklám spoločnosti Google už boli začlenené do zmluvných podmienok týchto zákazníkov.

Poznámka: Predajní partneri služby Google Analytics 360 a zákazníci, ktorí si zakúpia službu Google Analytics 360 cez predajného partnera („klienti opätovného predaja“) nemajú nárok prijať podmienky spracúvania údajov z reklám Google a budú sa pre nich namiesto toho uplatňovať samostatné podmienky spracúvania údajov so spoločnosťou Google, respektíve ich predajným partnerom. Prijatie podmienok spracúvania údajov služby Google Ads predajným partnerom služby Google Analytics 360 a klientmi opätovného predaja prostredníctvom používateľského rozhrania služby Google Analytics bude neplatné a v jeho dôsledku nevznikne záväzná zmluva medzi Googlom a takýmito klientmi opätovného predaja. Upozorňujeme, že toto obmedzenie sa neuplatňuje na zákazníkov služby Google Analytics 360, ktorí prijali zmluvné podmienky služby Google Analytics 360.

Prijatie dodatku o spracovaní údajov

Na prijatie podmienok spracúvania údajov potrebujete povolenie na úpravy na úrovni účtu.

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci ÚČET vyberte z ponuky účet, v ktorom chcete aktualizovať nastavenia.
  Ak máte viacero účtov, na nájdenie správneho účtu môžete použiť vyhľadávacie pole.
 4. V stĺpci ÚČET kliknite na položku Nastavenia účtu.
 5. V sekcii Dodatok o spracovaní údajov kliknite na tlačidlo Zobraziť dodatok.
 6. Po skontrolovaní dodatku kliknite na tlačidlo Hotovo.
 7. Opätovným kliknutím na tlačidlo Hotovo uložte nastavenia účtu.

Poskytnutie kontaktných údajov

Ak prijmete podmienky spracúvania údajov, musíte uviesť aj nasledujúce informácie:

 • Právnická osoba: registrovaný názov vašej organizácie na účely riešenia finančných a právnych záležitostí. Vaša organizácia môže mať viac než jednu právnickú osobu.
 • Primárny kontakt (e‑mailová adresa na upozornenia): kontakt, ktorému budú zasielané upozornenia v súvislosti s podmienkami spracúvania údajov služby Google Ads.
 • Zodpovedná osoba: poverená osoba (ak sa to vyžaduje), ktorá zodpovedá za uľahčenie dodržiavania ustanovení GDPR.
 • Zástupca pre EHP: poverená osoba (ak sa to vyžaduje), ktorá zastupuje zákazníkov so sídlom mimo EÚ v súvislosti s ich povinnosťami v rámci GDPR.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?