Podmienky spracúvania údajov

Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads sú určené pre firmy, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskom hospodárskom priestore (EHP), California Consumer Privacy Act (CCPA, kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov) alebo iný podobný právny predpis. Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads zaujímajú miesto predchádzajúceho dodatku o spracúvaní údajov v službe Google Analytics (vrátane nemeckého dodatku o spracúvaní údajov v službe Analytics) a nahrádzajú ho.

Zákazníci služby Google Analytics, ktorí uzatvorili so spoločnosťou Google zmluvu pre priamych zákazníkov, môžu prijať Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads v sekcii správy v nastaveniach účtu. Ak chcú zákazníci služby Google Analytics (štandardná verzia) alebo Google Analytics 360 s firmami zriadenými mimo EHP, Spojeného kráľovstva či Švajčiarska prijať Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads, musia tieto podmienky prijať proaktívne v nastaveniach účtu. Zákazníci služby Google Analytics (štandardná verzia) a Google Analytics 360 s firmami zriadenými v EHP, Spojenom kráľovstve či Švajčiarsku, ktorí prijali zmluvné podmienky služby Google Analytics 360, to nemusia urobiť, pretože Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads už boli začlenené do zmluvných podmienok týchto zákazníkov.

Poznámka: Distribuční partneri služby Google Analytics 360 a zákazníci, ktorí si zakúpia službu Google Analytics 360 cez distribučného partnera („Klienti opätovného predaja“), nemajú nárok prijať Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads a budú musieť namiesto toho uzavrieť so spoločnosťou Google alebo ich distribučným partnerom samostatné zmluvné podmienky spracúvania údajov. Prijatie Podmienok spracúvania údajov služby Google Ads distribučnými partnermi služby Google Analytics 360 a Klientmi opätovného predaja prostredníctvom používateľského rozhrania služby Google Analytics bude neplatné a v jeho dôsledku nevznikne záväzná zmluva medzi spoločnosťou Google a takýmito Klientmi opätovného predaja. Upozorňujeme, že toto obmedzenie sa neuplatňuje v rozsahu zmluvných podmienok služby Google Analytics 360, ktoré zákazníci služby Google Analytics alebo Google Analytics 360 uzavreli priamo so spoločnosťou Google.

Prijatie dodatku o spracúvaní údajov

Na prijatie podmienok spracúvania údajov potrebujete rolu redaktora na úrovni účtu.

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci ÚČET vyberte z ponuky účet, v ktorom chcete aktualizovať nastavenia.
  Ak máte viacero účtov, na nájdenie správneho účtu môžete použiť vyhľadávacie pole.
 4. V stĺpci ÚČET kliknite na Nastavenia účtu.
 5. V sekcii Dodatok o spracúvaní údajov kliknite na Zobraziť dodatok.
 6. Po skontrolovaní dodatku kliknite na tlačidlo Hotovo.
 7. Opätovným kliknutím na tlačidlo Hotovo uložte nastavenia účtu.

Poskytnutie kontaktných údajov

Ak prijmete podmienky spracúvania údajov, musíte uviesť aj nasledujúce informácie:

 • Právnická osoba: registrovaný názov vašej organizácie na účely riešenia finančných a právnych záležitostí. Vaša organizácia môže mať viac než jednu právnickú osobu.
 • Primárny kontakt (e‑mailová adresa na upozornenia): kontakt, ktorému budú zasielané upozornenia v súvislosti s podmienkami spracúvania údajov z reklám Google.
 • Zodpovedná osoba: poverená osoba (ak je nejaká), ktorá zodpovedá za uľahčenie dodržiavania ustanovení nariadenia GDPR a ekvivalentnej legislatívy v Spojenom kráľovstve.
 • Zástupca pre EHP: poverená osoba (ak je nejaká), ktorá zastupuje zákazníkov so sídlom mimo EÚ v súvislosti s ich záväzkami v rámci nariadenia GDPR a ekvivalentnej legislatívy v Spojenom kráľovstve.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false