Zasady przetwarzania danych

Zasady przetwarzania danych Google Ads są przeznaczone dla firm, których dotyczy Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) lub inne podobne przepisy. Zasady przetwarzania danych Google Ads zastępują poprzedni Aneks o przetwarzaniu danych Analytics (w tym niemiecki Aneks o przetwarzaniu danych Analytics).

Użytkownicy Google Analytics, którzy mają zawartą z Google bezpośrednią umowę konsumencką, mogą zaakceptować Zasady przetwarzania danych Google Ads w sekcji Administracja na karcie Ustawienia konta. Klienci, których firmy są zarejestrowane poza EOG oraz Szwajcarią i Wielką Brytanią, a także klienci korzystający z Google Analytics 360 muszą sami zaakceptować Zasady przetwarzania danych Google Ads w Ustawieniach konta. Klienci korzystający ze standardowej usługi Google Analytics, których firmy są zarejestrowane na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, nie muszą tego robić, ponieważ Zasady przetwarzania danych Google Ads zostały już wcześniej włączone do obowiązujących ich zasad.

Uwaga: partnerzy handlowi Google Analytics 360 i klienci, którzy zakupili usługę Google Analytics 360 u partnera handlowego („Klienci pozyskani w ramach odsprzedaży”), nie mogą zaakceptować zasad przetwarzania danych Google Ads. W zamian muszą podpisać z Google lub ze swoim partnerem handlowym osobną umowę o przyjęciu zasad przetwarzania danych. Zaakceptowanie zasad przetwarzania danych Google Ads przez partnerów handlowych Google Analytics 360 oraz klientów pozyskanych w ramach sprzedaży w interfejsie użytkownika Google Analytics będzie nieważne i nie spowoduje zawarcia wiążącej umowy między Google a takimi klientami. To ograniczenie nie dotyczy klientów Google Analytics 360, którzy zaakceptowali Warunki korzystania z usługi Google Analytics 360.

Akceptacja Aneksu o przetwarzaniu danych

Aby móc zaakceptować Zasady przetwarzania danych, musisz mieć rolę edytora na poziomie konta.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W menu w kolumnie KONTO wybierz konto, którego ustawienia chcesz zaktualizować.
  Jeśli masz dużo kont, odszukaj właściwe konto, korzystając z pola wyszukiwania.
 4. W kolumnie KONTO kliknij Ustawienia konta.
 5. W sekcji Aneks o przetwarzaniu danych kliknij Zobacz treść Aneksu.
 6. Po zapoznaniu się z aneksem kliknij Gotowe.
 7. Ponownie kliknij Gotowe, by zapisać ustawienia konta.

Wymagane dane kontaktowe

Jeśli zaakceptujesz Zasady przetwarzania danych, musisz też podać następujące informacje:

 • Podmiot prawny: jest to zarejestrowana nazwa Twojej organizacji na potrzeby kwestii finansowych i prawnych. Organizacja może mieć więcej niż jedną nazwę.
 • Główna osoba kontaktowa (lub inaczej „Adres e-mail do powiadomień”): osoba kontaktowa, do której będą wysyłane powiadomienia związane z Zasadami przetwarzania danych Google Ads.
 • Inspektor ochrony danych: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do nadzorowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i jego odpowiednikiem w prawodawstwie Wielkiej Brytanii.
 • Przedstawiciel w Unii Europejskiej: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do reprezentowania klientów spoza UE w sprawach związanych z ich zobowiązaniami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jego odpowiednika w prawodawstwie Wielkiej Brytanii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false