Zasady przetwarzania danych

Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google są przeznaczone dla firm, które muszą przestrzegać Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub innych podobnych przepisów. Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google zastępują poprzedni Aneks o przetwarzaniu danych Google Analytics (w tym niemiecki Aneks o przetwarzaniu danych Analytics).

Klienci korzystający z Google Analytics, którzy mają zawartą z Google bezpośrednią umowę konsumencką, mogą zaakceptować Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google w sekcji Administracja na karcie Ustawienia konta. Klienci korzystający ze standardowej wersji Google Analytics i z Google Analytics 360, których firmy są zarejestrowane poza EOG oraz Szwajcarią i Wielką Brytanią, muszą sami zaakceptować Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google na karcie „Ustawienia konta”. Klienci korzystający ze standardowej wersji Google Analytics i z Google Analytics 360, których firmy są zarejestrowane na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, oraz klienci korzystający z Google Analytics 360, którzy zaakceptowali Warunki korzystania z Google Analytics 360, nie muszą tego robić, ponieważ Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google zostały już wcześniej włączone do obowiązujących ich zasad.

Uwaga: partnerzy handlowi Google Analytics 360 i klienci, którzy zakupili usługę Google Analytics 360 u partnera handlowego („Klienci pozyskani w ramach odsprzedaży”), nie mogą zaakceptować Zasad przetwarzania danych w usługach reklamowych Google. W zamian muszą podpisać z Google lub ze swoim partnerem handlowym osobną umowę o przyjęciu zasad przetwarzania danych. Zaakceptowanie Zasad przetwarzania danych w usługach reklamowych Google przez partnerów handlowych Google Analytics 360 oraz klientów pozyskanych w ramach sprzedaży w interfejsie Google Analytics będzie nieważne i nie spowoduje zawarcia wiążącej umowy między Google a takimi klientami. To ograniczenie nie dotyczy klientów korzystających z Google Analytics lub z Google Analytics 360, którzy zaakceptowali Warunki korzystania z usługi Google Analytics 360 lub bezpośrednio w Google zaakceptowali inne Warunki korzystania z Google Analytics.

Akceptacja Aneksu o przetwarzaniu danych

Aby móc zaakceptować Zasady przetwarzania danych, musisz mieć rolę edytora na poziomie konta.

Jeśli masz wiele kont, możesz skorzystać z pola wyszukiwania, aby znaleźć to właściwe.
  1. W kolumnie KONTO kliknij Ustawienia konta.
  2. W sekcji Aneks o przetwarzaniu danych kliknij Zobacz treść Aneksu.
  3. Po zapoznaniu się z aneksem kliknij Gotowe.
  4. Ponownie kliknij Gotowe, by zapisać ustawienia konta.

Wymagane dane kontaktowe

Jeśli zaakceptujesz Zasady przetwarzania danych, musisz też podać następujące informacje:

  • Podmiot prawny: jest to zarejestrowana nazwa Twojej organizacji na potrzeby kwestii finansowych i prawnych. Organizacja może mieć więcej niż jedną nazwę.
  • Główna osoba kontaktowa (lub inaczej „Adres e-mail do powiadomień”): osoba kontaktowa, do której będą wysyłane powiadomienia związane z Zasadami przetwarzania danych w usługach reklamowych Google.
  • Inspektor ochrony danych: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do nadzorowania zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i jego odpowiednikiem w ustawodawstwie Wielkiej Brytanii.
  • Przedstawiciel w Europejskim Obszarze Gospodarczym: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do reprezentowania klientów spoza UE w sprawach związanych z ich zobowiązaniami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jego odpowiednika w ustawodawstwie Wielkiej Brytanii.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne