Zasady przetwarzania danych

Zasady przetwarzania danych Google Ads są przeznaczone dla firm zarejestrowanych na terytorium Szwajcarii albo państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub podlegających zapisom Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zasady przetwarzania danych Google Ads zastąpią dotychczasowy Aneks o przetwarzaniu danych Analytics (w tym niemiecki Aneks o przetwarzaniu danych Analytics).

Użytkownicy Google Analytics, którzy mają zawartą z Google bezpośrednią umowę konsumencką, mogą zaakceptować Zasady przetwarzania danych Google Ads w sekcji Administracja na karcie Ustawienia konta. Klienci, których firmy są zarejestrowane poza EOG oraz Szwajcarią, a także klienci Google Analytics 360 muszą sami zaakceptować Zasady przetwarzania danych Google Ads w Ustawieniach konta. Klienci standardowej usługi Google Analytics, których firmy są zarejestrowane na terenie EOG lub Szwajcarii, nie muszą podejmować tego robić, ponieważ Zasady przetwarzania danych Google Ads zostały już wcześniej włączone do obowiązujących ich zasad.

Uwaga: partnerzy handlowi Google Analytics 360 i klienci, którzy zakupili usługę Google Analytics 360 u partnera handlowego („Klienci pozyskani w ramach odsprzedaży”), nie mogą zaakceptować zasad przetwarzania danych Google Ads. W zamian muszą podpisać z Google lub ze swoim partnerem handlowym osobną umowę o przyjęciu zasad przetwarzania danych. Zaakceptowanie zasad przetwarzania danych Google Ads przez partnerów handlowych Google Analytics 360 oraz klientów pozyskanych w ramach sprzedaży w interfejsie użytkownika Google Analytics będzie nieważne i nie spowoduje zawarcia wiążącej umowy między Google a takimi klientami. To ograniczenie nie dotyczy klientów Google Analytics 360, którzy zaakceptowali Warunki korzystania z usługi Google Analytics 360.

Akceptacja Aneksu o przetwarzaniu danych

Aby móc zaakceptować Zasady przetwarzania danych, musisz mieć uprawnienia do edycji na poziomie konta.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W menu w kolumnie KONTO wybierz konto, którego ustawienia chcesz zaktualizować.
  Jeśli masz dużo kont, wyszukaj konto za pomocą pola wyszukiwania.
 4. W kolumnie KONTO kliknij Ustawienia konta.
 5. W sekcji Aneks o przetwarzaniu danych kliknij Zobacz treść Aneksu.
 6. Po zapoznaniu się z aneksem kliknij Gotowe.
 7. Ponownie kliknij Gotowe, by zapisać ustawienia konta.

Wymagane dane kontaktowe

Jeśli zaakceptujesz Zasady przetwarzania danych, musisz też podać następujące informacje:

 • Podmiot prawny: jest to zarejestrowana nazwa Twojej organizacji na potrzeby kwestii finansowych i prawnych. Organizacja może mieć więcej niż jedną nazwę.
 • Główna osoba kontaktowa (lub „Adres e-mail do powiadomień”): osoba kontaktowa, do której będą wysyłane powiadomienia związane z zasadami przetwarzania danych Google Ads.
 • Inspektor ochrony danych: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do nadzorowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 • Przedstawiciel Europejskiego Obszaru Gospodarczego: osoba wyznaczona (gdy istnieje taki obowiązek) do reprezentowania klientów spoza UE w sprawach związanych z ich zobowiązaniami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?