תנאים לעיבוד נתונים (DPT)

תנאי עיבוד הנתונים של Google Ads מיועדים לעסקים שפועלים בשווייץ או בתחומה של מדינה החברה באזור הכלכלי האירופי (EEA), או לעסקים שכפופים, מסיבות אחרות, להיקף הטריטוריאלי שעליו חלה התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR). התנאים לעיבוד מידע (DPT) של Google Ads יחליפו את התיקון לעיבוד נתונים הקיים של Analytics‏ (כולל התיקון לעיבוד נתונים של Analytics בגרמניה).

לקוחות Google Analytics שיש להם חוזה ישיר עם Google או שהסכימו לתנאים ולהגבלות של Google Analytics 360 יכולים לאשר את התנאים לעיבוד מידע של Google Ads בקטע 'ניהול' בהגדרות החשבון שלהם. כדי לקבל על עצמם את התנאים לעיבוד מידע של Google Ads, לקוחות שהקימו את העסק שלהם מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או לשווייץ ולקוחות Google Analytics 360 צריכים להיכנס להגדרות החשבון ולהסכים לתנאים. לקוחות שמשתמשים ב-Google Analytics Standard ויש להם עסקים שהוקמו באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ לא צריכים לבצע את הפעולה הזו, כי תנאי עיבוד הנתונים של Google Ads כבר שולבו בתנאי השימוש שלהם במוצר.

שימו לב: שותפים שמוכרים את Google Analytics 360 ולקוחות שרכשו את המוצר מהשותפים האלה (להלן "לקוחות מכירה חוזרת") לא יכולים להסכים לתנאי עיבוד הנתונים של Google Ads. במקום להסכים לתנאים האלה הם יצטרכו לחתום על הסכם נפרד של תנאי עיבוד נתונים עם Google או עם השותף שמכר להם את המוצר, בהתאמה. במקרה ששותפי מכירות ולקוחות מכירה חוזרת של Google Analytics 360 יסכימו לתנאים לעיבוד המידע של Google Ads דרך ממשק המשתמש של Google Analytics, לא יהיה כל תוקף להסכמה כזו והיא לא תהווה הסכם מחייב בין Google לבין לקוחות המכירה החוזרת. עם זאת, חשוב לדעת כי ההגבלה הזו לא חלה על לקוחות Google Analytics 360 שהסכימו לתנאים ולהגבלות של Google Analytics 360.

הסכמה לתיקון לעיבוד נתונים

כדי להסכים לתנאים לעיבוד המידע, דרושה הרשאת עריכה ברמת החשבון.

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על מנהל מערכת.
 3. בעמודה חשבון היעזר בתפריט כדי לבחור את החשבון שבו יעודכנו ההגדרות.
  אם יש לך חשבונות רבים, השתמש בתיבת החיפוש כדי למצוא את החשבון הנכון.
 4. בעמודה חשבון לוחצים על הגדרות החשבון.
 5. בקטע תיקון לעיבוד נתונים, לוחצים על עיון בתיקון.
 6. אחרי שמעיינים בתיקון, לוחצים על סיום.
 7. לוחצים שוב על סיום כדי לשמור את הגדרות החשבון.

מתן פרטים ליצירת קשר

אם מסכימים לתנאי עיבוד הנתונים, חייבים גם לציין את הפרטים הבאים:

 • ישות משפטית: ישות משפטית היא השם הרשום של הארגון שלכם לצרכי עניינים פיננסיים ומשפטיים. ייתכן שלארגון יש יותר מישות משפטית אחת.
 • איש הקשר הראשי (נקרא גם "כתובת האימייל לעדכונים"): איש הקשר שאליו יישלחו הודעות בכפוף לתנאים לעיבוד המידע של Google Ads.
 • האחראי להגנה על המידע: האדם האחראי, במקרים הרלוונטיים, לדאוג לכך שהארגון יעמוד בסעיפים של התקנה הכללית להגנה על מידע.
 • נציג האזור הכלכלי האירופי (EEA): האדם הממונה, במקרים הרלוונטיים, על ייצוג לקוחות שיושבים מחוץ לאיחוד האירופי בנוגע למחויבויות שלהם תחת התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR).
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?