תנאים לעיבוד מידע (DPT)

תנאי Google Ads לעיבוד מידע נועדו לעסקים שעליהם חלים התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) באזור הכלכלי האירופי (EEA), חוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה (California Consumer Privacy Act = CCPA) או חוקים דומים אחרים. תנאי Google Ads לעיבוד מידע מחליפים את התיקון הקודם לעיבוד נתונים ב-Google Analytics (כולל התיקון לעיבוד נתונים ב-Analytics בגרמניה).

לקוחות Google Analytics שיש להם חוזה ישיר עם Google או שהסכימו לתנאים ולהגבלות של Google Analytics 360 יכולים לאשר את תנאי Google Ads לעיבוד מידע (DPT) בקטע 'ניהול' בהגדרות החשבון שלהם. כדי לקבל על עצמם את תנאי Google Ads לעיבוד מידע, לקוחות שהעסק שלהם מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, לבריטניה או לשווייץ ולקוחות Google Analytics 360 צריכים להיכנס להגדרות החשבון באופן יזום ולהסכים לתנאים. לקוחות שמשתמשים ב-Google Analytics Standard ויש להם עסקים באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה או בשווייץ לא צריכים לעשות זאת, כי תנאי Google Ads לעיבוד מידע כבר כלולים בתנאים שהלקוחות האלה מחויבים להם.

הערה: שותפי מכירות של Google Analytics 360 ולקוחות שרכשו את המוצר מהשותפים האלה ("לקוחות מכירה חוזרת") אינם רשאים להסכים לתנאי Google Ads לעיבוד מידע. במקום להסכים לתנאים האלה הם יצטרכו לקבל על עצמם הסכם נפרד של תנאים לעיבוד מידע, והצד השני בהסכם יהיה Google או השותף שמכר להם את המוצר, בהתאם למקרה. במקרה ששותפי מכירות ולקוחות מכירה חוזרת של Google Analytics 360 יסכימו לתנאים לעיבוד המידע של Google Ads דרך ממשק המשתמש של Google Analytics, לא יהיה כל תוקף להסכמה כזו והיא לא תהווה הסכם מחייב בין Google לבין לקוחות המכירה החוזרת. עם זאת, חשוב לדעת כי ההגבלה הזו לא חלה על לקוחות Google Analytics 360 שהסכימו לתנאים ולהגבלות של Google Analytics 360.

הסכמה לתיקון לעיבוד מידע

כדי לאשר את התנאים לעיבוד המידע, יש צורך ב-תפקיד עורך ברמת החשבון.

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על מנהל מערכת.
 3. בעמודה חשבון בוחרים מתוך התפריט את החשבון שבו אתם רוצים לעדכן את ההגדרות.
  Iאם יש לכם חשבונות רבים, השתמשו בתיבת החיפוש כדי למצוא את החשבון הנכון.
 4. בעמודה חשבון, לוחצים על הגדרות חשבון.
 5. בקטע תיקון לעיבוד נתונים, לוחצים על עיון בתיקון.
 6. אחרי שמעיינים בתיקון, לוחצים על סיום.
 7. לוחצים שוב על סיום כדי לשמור את הגדרות החשבון.

מתן פרטים ליצירת קשר

אם מסכימים לתנאי עיבוד הנתונים, חייבים גם לציין את הפרטים הבאים:

 • ישות משפטית: ישות משפטית היא השם הרשום של הארגון שלכם לצרכי עניינים פיננסיים ומשפטיים. ייתכן שלארגון יש יותר מישות משפטית אחת.
 • איש הקשר הראשי (נקרא גם "כתובת האימייל לעדכונים"): איש הקשר שאליו יישלחו הודעות בכפוף לתנאי Google Ads לעיבוד מידע.
 • אחראי להגנה על מידע: האדם האחראי, במקרים רלוונטיים, לדאוג שהארגון יפעל בהתאם לתקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) ולכל חקיקה מקבילה בבריטניה.
 • נציג האזור הכלכלי האירופי (EEA): האדם הממונה, במקרים הרלוונטיים, על ייצוג לקוחות המאוגדים מחוץ לאיחוד האירופי בכל הנוגע למחויבויות שלהם בכפוף לתקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) ולכל חקיקה מקבילה בבריטניה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false