Условия за обработване на данни

Условията за обработка на данните на Google Ads са предназначени за бизнеси, установени на територията на държава членка на Европейското икономическо пространство или Швейцария, или по друг начин попадат в териториалния обхват на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Условията за обработване на данните на Google Ads отменят и заменят съществуващото Изменение във връзка с обработването на данни от Google Анализ (включително Изменението във връзка с обработването на данни от Google Анализ за Германия).

Клиентите на Google Анализ, които имат директен клиентски договор с Google, може да приемат Условията за обработване на данните на Google Ads в секцията „Администриране“ в настройките на профила си. За да приемат Условията за обработване на данните на Google Ads, клиентите с бизнес, установен извън ЕИП или Швейцария, както и клиентите на Анализ 360 трябва активно да приемат тези условия в настройките на профила си. Клиентите на стандартната версия на Google Анализ с бизнес, установен в ЕИП или Швейцария, не трябва да предприемат такова действие, защото Условията за обработване на данните на Google Ads вече са включени в условията на тези клиенти.

Моля, имайте предвид следното: партньорите за продажби на Google Анализ 360 и клиентите, които закупят Google Анализ 360 чрез партньор за продажби („клиенти на дребно“) не отговарят на изискванията за приемане на Условията за обработка на данните на Google Ads и вместо това ще трябва да приемат отделни условия за обработка на данни с Google или съответно партньор за продажби на Google. Приемането на Условията за обработване на данните на Google Ads от партньори за продажби на Google Анализ 360 или клиенти на дребно чрез потребителския интерфейс на Google Анализ ще бъде невалидно и няма да формира обвързващо споразумение между Google и такива клиенти на дребно. Моля, обърнете внимание обаче, че това ограничение не важи за клиентите на Google Анализ 360, приели Общите условия на Google Анализ 360.

Приемане на Изменението относно обработването на данни

За да приемете Условията за обработване на данни, трябва да имате разрешение за редактиране на ниво профил.

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране.
 3. В графата ПРОФИЛ използвайте менюто, за да изберете профила, чиито настройки искате да актуализирате.
  Ако имате много профили, използвайте полето за търсене, за да откриете правилния.
 4. В графата ПРОФИЛ кликнете върху Настройки на профила.
 5. Под Изменение относно обработване на данни кликнете върху Преглед на изменението.
 6. След като прегледате изменението, кликнете върху Готово.
 7. Кликнете повторно върху Готово, за да запазите настройките на профила си.

Предоставяне на данни за контакт

Ако приемете Условията за обработка на данни, трябва да предоставите и следната информация:

 • Юридическо лице: Юридическо лице е регистрираното име на организацията Ви за целите на уреждане на финансови и правни въпроси. Организацията Ви може да има повече от едно.
 • Основен контакт (наричан още „Имейл адрес за известяване“): Лицето за контакт, до което ще се изпращат известия във връзка с Условията за обработване на данни на Google Ads.
 • Служител, отговарящ за защитата на данните: Ако е приложимо, лицето, посочено за улесняване на спазването на разпоредбите на ОРЗД.
 • Представител за ЕИП: Ако е приложимо, лицето, посочено да представлява клиенти, които не са установени в ЕС, по отношение на задълженията им по силата на ОРЗД.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?