Условия за обработване на данните

Условията на Google Ads за обработване на данните са предназначени за бизнеси, засегнати от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или други подобни разпоредби. Условията на Google Ads за обработване на данните отменят и заменят предишното Изменение във връзка с обработването на данни от Google Анализ (включително Изменението във връзка с обработването на данните от Google Анализ за Германия).

Клиентите на Google Анализ, които имат директен клиентски договор с Google, може да приемат Условията на Google Ads за обработване на данните в секцията „Администриране“ в настройките на профила си. За да приемат Условията на Google Ads за обработване на данните, клиентите на стандартното издание на Google Анализ и на Google Анализ 360 с бизнес, установен извън ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, трябва активно да приемат тези условия в настройките на профила си. Клиентите на стандартното издание на Google Анализ и на Google Анализ 360 с бизнес, установен в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, които са приели Общите условия на Google Анализ 360, не е необходимо да предприемат такова действие, защото Условията на Google Ads за обработване на данните вече са включени в условията на тези клиенти.

Моля, имайте предвид следното: партньорите за продажби на Google Анализ 360 и клиентите, които закупят Google Анализ 360 чрез партньор за продажби („клиенти на дребно“) не отговарят на изискванията за приемане на Условията на Google Ads за обработване на данните и вместо това ще трябва да приемат отделни условия за обработване на данните с Google или съответно партньор за продажби на Google. Приемането на Условията на Google Ads за обработване на данните от партньори за продажби на Google Анализ 360 или клиенти на дребно чрез потребителския интерфейс на Google Анализ ще бъде невалидно и няма да формира обвързващо споразумение между Google и такива клиенти на дребно. Моля, обърнете внимание обаче, че това ограничение не важи за клиентите на Google Анализ или на Google Анализ 360, които са приели други условия на Google Анализ 360 или на Google Анализ директно с Google.

Приемане на Изменението относно обработването на данните

За да приемете Условията за обработване на данните, трябва да имате роля на редактор на ниво профил.

Ако имате много профили, използвайте полето за търсене, за да намерите точния.
  1. В графата ПРОФИЛ кликнете върху Настройки на профила.
  2. Под Изменение относно обработване на данните кликнете върху Преглед на изменението.
  3. След като прегледате изменението, кликнете върху Готово.
  4. Кликнете повторно върху Готово, за да запазите настройките на профила си.

Предоставяне на данни за контакт

Ако приемете Условията за обработка на данни, трябва да предоставите и следната информация:

  • Юридическо лице: Юридическо лице е регистрираното име на организацията Ви за целите на уреждане на финансови и правни въпроси. Организацията Ви може да има повече от едно.
  • Основен контакт (наричан още „Имейл адрес за известяване“): Лицето за контакт, до което ще се изпращат известия във връзка с Условията за обработване на данни на Google Ads.
  • Длъжностно лице по защита на данните: ако е приложимо, лицето, посочено за улесняване на спазването на разпоредбите на ОРЗД и еквивалентното законодателство на Обединеното кралство.
  • Представител за ЕИП: Ако е приложимо, лицето, посочено да представлява клиенти, които не са установени в ЕС, по отношение на задълженията им по силата на ОРЗД и еквивалентното законодателство на Обединеното кралство.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню