Eksplorator modeli atrybucji opartego na danych

Wizualizacja modelu opartego na danych.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Raport Eksplorator modeli umożliwia wizualizację i analizę modelu Opartego na danych. Raport ten pokazuje, jak dany model rozkłada statystyki konwersji na poszczególne kanały przyciągające ruch do witryny, aplikacji lub innego urządzenia cyfrowego. Definicje kanałów pokazanych w Eksploratorze modeli znajdziesz w artykule Informacje o kanałach (i o grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych).

Jak korzystać z Eksploratora modeli

Eksplorator modeli znajdziesz w raportach Konwersje > Atrybucje . Przenieś mnie. W widoku musisz mieć włączone Modele na podstawie danych. Zobacz, jak to zrobić.

Eksplorator modeli pokazuje średnie ważone statystyki dla pozycji na ścieżce przed wystąpieniem konwersji dla każdego kanału.1

Screenshot of Data-Driven Attribution Model Explorer

Powyższy zrzut ekranu przedstawia wagi modelu dla każdego kanału marketingowego na ścieżce konwersji. Kolory pokazują rzeczywistą wagę procentową kanału na danej pozycji na ścieżce. Ciemniejsze kolory odpowiadają wyższym wagom dla danego kanału, podczas gdy jaśniejsze kolory oznaczają, że dany kanał ma mniejszą wagę na danej pozycji na ścieżce. Aby uzyskać ogólny wgląd w konwersje, do których doprowadziły poszczególne kanały, możesz wyświetlić przypisany udział w konwersji oparty na danych, odpowiadający każdemu kanałowi. Niektóre kanały, takie jak bezpośredni, mogą nigdy nie wystąpić na danej pozycji na ścieżce, co reprezentuje przekreślona linia (--) i biały kolor.

Ten raport może pokazać interesujące wzorce wag kanałów. Może posłużyć do zweryfikowania założeń dotyczących skuteczności kanałów marketingowych na ścieżce (górnej/dolnej). Na przykład kanał sieć reklamowa może pomóc użytkownikom w zidentyfikowaniu Twojej marki i rozpoczęciu drogi do konwersji. Wagi i kolory odzwierciedlają znaczenie działań w sieci reklamowej na początku ścieżki prowadzącej do konwersji.

Aby zobaczyć wizualizację określonego typu konwersji, np. konkretnego celu, wybierz go za pomocą selektora konwersji (nad wykresem).

Raport podaje ostatnio wygenerowany model dla wybranego zakresu dat. Jeśli zmienisz zakres dat, mogą wystąpić różnice w wadze modeli. Aby określić, z którego tygodnia pochodzi używany model, sprawdź datę nad wizualizacją.

Pobierz pełny model

Przycisk Pobierz pełny model (pod selektorem daty) umożliwia pobranie całego modelu w pliku CSV. Możesz go wykorzystać, by przeprowadzić własną analizę. W pliku CSV znajdziesz kombinacje ścieżki i powiązane z nią wagi kanałów w ramach tych kombinacji. 

Pobrany model i raport Eksploratora modeli zazwyczaj nie są zgodne. To normalne. W Eksploratorze modeli wyświetlane dane zależą od obecnie wybranego zakresu dat. Możesz również wybrać typy konwersji. Z drugiej strony pobrany model zawiera konwersje z ostatnich 28 dni (od czasu utworzenia modelu, a jest on tworzony co tydzień) i uwzględnia tylko konwersje ze ścieżką konwersji o długości 2 lub większej.

 

1W przypadku większości klientów ostatnie cztery interakcje stanowią ponad 85% konwersji. W raporcie ługość ścieżki wielokanałowej możesz sprawdzić, jak wiele spośród Twoich konwersji ma określoną długość ścieżki. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z zespołem pomocy Analytics 360.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem