Uusien segmenttien luominen

Segmenttien rakennustyökalulla voit määrittää suodattimia, jotka yhdessä käytettyinä muodostavat segmentin. Tämän jälkeen voit ottaa segmentit käyttöön raporteissa ja hallintapaneeleissa kyseisten tietojen tarkastelemista varten.

Tässä artikkelissa:

 

Segmenttien rakennustyökalun käyttöliittymä

Segmenttien rakennustyökalu

Segmenttien rakennustyökalun avulla voit määrittää segmentin osien suodattimet Analytics-ulottuvuuksien ja -tietojen perusteella. Valitse ulottuvuus tai tieto ja vertaileva operaattori. Syötä sen jälkeen arvo suodattimen ehdon määritystä varten. Usein voit valita myös tietojen laajuuden (osuma, istunto tai käyttäjä). Esimerkki:

Kieli - täsmälleen yhtä kuin - "fr"
(ulottuvuus – operaattori – ulottuvuuden arvo)

Tulo - käyttäjää kohden - > - "100"
(tieto – laajuus – operaattori – tietoarvo)

Tietyissä tapauksissa operaattorin arvo on oletus, kuten seuraavissa esimerkeissä, joissa käytetään Ikä- ja Sukupuoli-ulottuvuutta:

Ikä - "18–24" (Ikä = 18–24)
(ulottuvuus – oletettu operaattori – ulottuvuuden arvo)

Segmentti voi sisältää enintään 20 suodatinta.

 

Tietojen laajuus

Segmentin kullakin suodattimella on vähintään yksi seuraavista kyseisellä suodattimella määritettävien tietojen laajuuksista:

 • Osuma: Yksittäiseen toimintoon rajoittuva käyttäytyminen (esim. sivun katselu tai videon käynnistäminen)
 • Istunto: Käyttäytyminen yhden istunnon aikana. Sisältää esimerkiksi tavoitteiden täyttämiset ja käyttäjän tuottaman tulon.
 • Käyttäjä: Käyttäytyminen kaikkien istuntojen aikana tietyllä (enintään 90 päivän) ajanjaksolla. Sisältää esimerkiksi kaikki käyttäjien täyttämät tavoitteet ja kaiken heidän tuottamansa tulon (kaikissa istunnoissa) tietyllä ajanjaksolla.

Tiettyjen suodattimien laajuuden voi valita, muiden suodattimien laajuus on kiinteä. Kun laajuus on valittavissa, vaihtoehdot näkyvät valikoissa seuraavasti:

Ehdot-suodattimet ja tietojen laajuuden vaihtoehdot

Kun yhdessä suodattimessa on useita laajuuksia, ne toimivat yhdessä seuraavalla tavalla:

Istunnot, joiden osumakohtainen tulo on > 10

Käyttäjät, joiden istuntokohtainen tulo on > 10

Käyttäjät, joiden osumakohtainen tulo on > 10.

Suodattimen luokkien, ulottuvuuksien ja muuttujien laajuudet
Luokka Ulottuvuus/muuttuja Laajuus
Kohderyhmätiedot Ikä Käyttäjä
Sukupuoli Käyttäjä
kieli Istunto
Suhdeluokka Käyttäjä
Markkinoiden sisäinen segmentti Käyttäjä
Muu luokka Käyttäjä
Sijainti Istunto
 
Teknologia Kaikki ulottuvuudet Istunto
 
Käyttäytyminen Istunnot Käyttäjä
Päivää edellisestä istunnosta Käyttäjä
Tapahtumat Osuma/istunto/käyttäjä
Istunnon kesto Istunto/käyttäjä
 
Ensimmäisen istunnon pvm Ensimmäinen istunto Käyttäjä
 
Liikenteen lähteet Kaikki ulottuvuudet Istunto/käyttäjä
 
Tehostettu verkkokauppa Kaikki ulottuvuudet Käyttäjä
Tulo (tieto) Käyttäjä + osuma/istunto/käyttäjä
Kaikki ulottuvuudet ja tiedot Osuma/istunto/käyttäjä-laajuuden lisäksi voit ottaa näissä suodattimissa käyttöön myös seuraaviin ostotoimiin perustuvan yleisen rajoituksen:
 • tietyn toimen tekeminen
 • ostoskoriin lisääminen
 • kohteen ostaminen.
Esimerkki:
Käyttäjät, jotka ostivat kohteen JA joiden tulo oli > 10
 
 
Ehdot Kaikki ulottuvuudet ja tiedot Istunnot/käyttäjät
Tietyt tiedot Istunnot/käyttäjät + osuma, istunto tai käyttäjä
 
Järjestykset Kaikki ulottuvuudet ja tiedot Istunnot/käyttäjät
Tietyt tiedot Istunnot/käyttäjät + osuma, istunto tai käyttäjä

 

 

Suodattimien arviointi

Käyttäjäsuodattimien AND-ehtojen edellytyksenä on, että kaikki ehdot täyttyvät yhdessä osumassa.

Istuntosuodattimien AND-ehtojen edellytyksenä on, että mikä tahansa osumien yhdistelmä täyttää kaikki ehdot samassa istunnossa.

Samaan ulottuvuuteen sisältyvät arvot yhdistetään OR-logiikalla. Esimerkki:

 • Ikä: 18–24 OR ikä: 25–34

Tiedot sisällytetään, kun toinen ehdoista täyttyy.

 

Samaan luokkaan sisältyvät ulottuvuudet ja arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • (Kohderyhmätiedot/ikä: 18–24) AND (kohderyhmätiedot/sukupuoli: nainen)

Tiedot sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

Samaan luokkaan sisältyvät tietoarvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Toiminta: istunnot > 1 AND toiminta: tapahtumat käyttäjää kohti > 1

 

Tiedot sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

 

Samaan luokkaan sisältyvät tietoarvot ja ulottuvuuden arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Verkkokauppa: tulo käyttäjää kohti > 10 AND verkkokauppa: tuote = T-paita

Tiedot sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

Usean luokan suodattimet yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Kohderyhmätiedot-suodatin AND Teknologia-suodatin AND Järjestykset-suodatin

Tiedot sisällytetään, kun kaikki ehdot täyttyvät.

 

 

Ehtojen ja järjestyksien käyttö

Ehdot- ja Järjestykset-suodattimet perustuvat niin ikään ulottuvuuksiin ja tietoihin, mutta näiden suodattimien käyttöön liittyy seuraavia lisämahdollisuuksia:

 • Käyttö ei rajoitu tiettyihin luokkiin, vaan voit luoda suodattimia kaikille ulottuvuuksille ja tiedoille.
 • Tietoja voi sisällyttää suodattimiin tai sulkea pois suodattimista.
 • AND- ja OR-ehtoja voi käyttää.
 • Jos käytät käyttäjä- ja istuntopohjaisia sääntöjä samassa suodattimessa, säännöt yhdistetään AND-logiikalla. Tiedot sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.
 • Järjestykset-suodattimessa voit määrittää, alkaako järjestys ensimmäisestä käyttäjän interaktiosta vai mistä tahansa käyttäjän interaktiosta.
 • Kun sisällytät Järjestykset-suodattimeen useita vaiheita, voit määrittää, että vaiheet voivat tapahtua milloin vain tai että niiden on seurattava toisiaan. Seuraava vaihe voidaan toteuttaa samassa tai seuraavassa istunnossa.

 

 

Istunnot vs. Istuntojen määrä

Kun luot segmentin, Käyttäytyminen-osion Istunnot-tiedon ja Ehdot-osion Istuntojen määrä -ulottuvuuden käytön erot voivat aiheuttaa päänvaivaa.

Vaikka sekä Istunnot-tieto että Istuntojen määrä -ulottuvuus viittaavat istuntojen määrään käyttäjätasolla, niiden kattamat ajanjaksot eroavat toisistaan seuraavasti:

 • Istunnot-tieto osoittaa, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat aloittaneet istunnon raportissa käyttämälläsi ajanjaksolla. Esimerkkejä: istunnot = 5 tai istunnot > 5 ajanjaksolla 1.–15.1.
 • Istuntojen määrä ‑ulottuvuus osoittaa, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat kaiken kaikkiaan aloittaneet istunnon. Lukuun sisältyvän viimeisen istunnon ajankohta on tapahtumaraporttiin valitun ajanjakson aikana (riippumatta siitä, ovatko sitä aiemmat istunnot tapahtuneet kyseisellä ajanjaksolla).Esimerkkejä: Istuntojen määrä = 5 tarkoittaa, että käyttäjät aloittivat viidennen istuntonsa raportin ajanjaksolla. Istuntojen määrä > 5 tarkoittaa, että käyttäjät aloittivat kuudennen ja sitä myöhemmät istuntonsa raportin ajanjaksolla.

 

 

Uusien segmenttien luominen

Tarkista käyttäjä- ja näyttökertakohtaiset segmenttien enimmäisrajat. Kun rajat ovat täyttyneet, et voi enää luoda tai tuoda lisää segmenttejä.

Jos mikään nykyisistä segmenteistäsi ei sisällä tietoja, joita haluat analysoida, voit luoda uusia segmenttejä ja määrittää ne niin laajoiksi tai suppeiksi kuin haluat.

Segmentin luominen:

 1. Kirjaudu Analytics-tilillesi.
 2. Avaa näkymä, jonka tietoja haluat analysoida.
 3. Avaa Raportit. Voit aloittaa mistä raportista tahansa.
 4. Valitse + Lisää segmentti
  Yleisön yleiskatsaus -raportti, jossa + Lisää segmentti -kohta näkyy korostettuna
  …ja avaa segmenttiluettelo.
  Segmenttiluettelo
 5. Valitse + UUSI SEGMENTTI...
  Segmenttiluettelo, jossa + UUSI SEGMENTTI -kohta näkyy korostettuna
  …ja avaa Segmenttien rakennustyökalu.
  Segmenttien rakennustyökalu
 6. Anna segmentille nimi.
 7. Määritä segmentissä käytettävät suodattimet kunkin luokan sisältämien vaihtoehtojen avulla.

  Kun lisäät suodattimia, Yhteenveto-osio päivittyy ja näyttää arvion siitä, kuinka monta käyttäjää ja istuntoa segmenttiin sisällytetään. Tämä arvio perustuu otostietoihin. Sen ei ole tarkoitus vastata tarkasti sitä, kuinka monta käyttäjää tai istuntoa segmenttiin sisällytetään, kun lopulta käytät segmenttiä raporteissasi.
  Yhteenvedon päivittyminen suodattimia lisättäessä
 8. Kun olet määrittänyt suodattimet valmiiksi, voit esikatsella segmenttiä ja testata sen.

  Klikkaamalla Testaa-painiketta näet, kuinka suuri prosenttiosuus käyttäjistä ja istunnoista vastaa segmentin suodattimia.

  Klikkaamalla Esikatselu-painiketta näet, kuinka segmentti vaikuttaa nykyiseen raporttiisi. Jos haluamasi tiedot eivät näy raportissa, voit jatkaa segmentin muokkausta ja avata sitten esikatselunäkymän uudelleen. (Kun klikkaat Esikatsele-painiketta, testaus alkaa automaattisesti.)
 9. Kun segmentti sisältää täsmälleen haluamasi tiedot, voit sulkea Segmenttien rakennustyökalun klikkaamalla Tallenna-painiketta. Segmentti otetaan käyttöön raporteissasi.

 

 

Aiemmin luotujen segmenttien kopiointi ja muokkaus

Aiemmin luodut segmentit voivat toimia hyvänä pohjana uusille segmenteille.

Voit esimerkiksi aloittaa kopioimalla Konversioita sisältäneet istunnot -järjestelmäsegmentin. Kun täydennät sitä esimerkiksi Maa/alue- ja Kampanja-suodattimilla, saat näkyviin tiedot maista, joista konversioita sisältäneet istunnot ovat peräisin, ja kampanjoista, jotka johtivat konversioita sisältäneisiin istuntoihin.

Segmentin kopioiminen:

 1. Avaa segmenttiluettelo ja etsi segmentti, jonka haluat kopioida.
  Segmenttiluettelo, jossa Konversioita sisältäneet istunnot -segmentti näkyy korostettuna
 2. Valitse Toiminnot > Kopioi
  Segmenttiluettelo, Konversioita sisältäneet istunnot -segmentti, Toiminnot-valikko > Kopioi-komento
  …näyttääksesi nykyisen segmentin määritykset Segmenttien rakennustyökalussa:
  Konversioita sisältäneet istunnot -segmentin suodattimen oletusmääritykset
 3. Anna segmentille uusi nimi.
 4. Muokkaa nykyisiä suodattimia ja/tai lisää uusia. Esimerkki:
  Maa/alue- ja Kampanja-suodattimet lisätty Konversioita sisältäneet istunnot -segmenttiin
  Alkuperäisessä määrityksessä segmentti sisälsi vain istunnot, joissa tavoitteen toteutumisten määrä oli suurempi kuin nolla. Muokkauksen jälkeen segmenttiin sisällytetään vain istunnot, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista ja toteutuvat Rantamuoti-kampanjan seurauksena.
 5. Kun alkuperäinen segmentti on muokattu, valitse Tallenna.

 

 

Aiheeseen liittyviä resursseja

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?