[UA] Uusien segmenttien luominen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit luoda uusia segmenttejä Universal Analyticsissa. Jos haluat lisätietoa segmenttien luomisesta Google Analytics 4:ssä, tutustu [GA4] Segmenttityökaluun.

Segmenttityökalulla voit määrittää yksittäiset suodattimet, jotka yhdessä käytettyinä muodostavat segmentin. Tämän jälkeen voit ottaa segmentit käyttöön raporteissa ja hallintapaneeleissa kyseisen datan katsomista varten.

Artikkelin aiheet:

 

Segmenttityökalun käyttöliittymä

Segmenttityökalu.

Segmenttityökalun avulla voit luoda segmentin osien suodattimia Analytics-ulottuvuuksien ja ‑mittareiden perusteella. Valitse ulottuvuus tai mittari ja vertailuoperaattori. Lisää sen jälkeen arvo suodattimen ehdon asettamista varten. Usein voit valita myös datan laajuuden (osuma, istunto tai käyttäjä). Esimerkki:

Kielion sama kuin – "fr"
(ulottuvuus – operaattori – ulottuvuuden arvo)

Tulotkäyttäjää kohden – > – "100"
(mittari – laajuus – operaattori – mittarin arvo)

Tietyissä tapauksissa operaattorin arvo on oletus, kuten seuraavissa esimerkeissä, joissa käytetään Ikä- ja Sukupuoli-ulottuvuutta:

Ikä – "18–24" (ikä = 18–24)
(ulottuvuus – oletettu operaattori – ulottuvuuden arvo)

Segmentti voi sisältää enintään 20 suodatinta.

 

Datan laajuus

Segmentin kullakin suodattimella on vähintään yksi seuraavista kyseisellä suodattimella määritettävän datan laajuuksista:

 • Osuma: Yksittäiseen toimintaan (esim. sivun katseluun tai videon käynnistämiseen) rajoittuva käyttäytyminen.
 • Istunto: Käyttäytyminen (esim. kaikki toteutuneet tavoitteet tai käyttäjien tuottamat tulot) yhden istunnon aikana.
 • Käyttäjä: Käyttäytyminen kaikkien istuntojen aikana valitulla (enintään 93 päivän) aikavälillä. Sisältää esimerkiksi kaikki toteutuneet tavoitteet tai kaikki käyttäjien tuottamat tulot (kaikissa istunnoissa) kyseisellä aikavälillä.
 • Tuote: Tuotteisiin liittyvä käyttäytyminen. Käytettävissä vain, jos tuotteisiin liittyvä mittari on otettu käyttöön.

Voit valita tiettyjen suodattimien laajuuden (mutta et kaikkien). Kun laajuus on valittavissa, vaihtoehdot näkyvät valikoissa seuraavasti:

Ehdot-suodattimet ja datan laajuuden vaihtoehdot.

Kun yhdessä suodattimessa on useita laajuuksia, ne toimivat yhdessä seuraavalla tavalla:

Istunnot, joiden osumakohtaiset tulot ovat > 10

Käyttäjät, joiden istuntokohtaiset tulot ovat > 10

Käyttäjät, joiden osumakohtaiset tulot ovat > 10.

Suodattimen kategorioiden, ulottuvuuksien ja mittareiden laajuudet
Kategoria Ulottuvuus/muuttuja Laajuus
Demografiset tiedot Ikä Käyttäjä
Sukupuoli Käyttäjä
Kieli Istunto
Elämäntapakategoria Käyttäjä
Ostoaikeissa oleva segmentti Käyttäjä
Muu kategoria Käyttäjä
Sijainti Istunto
 
Teknologia Kaikki ulottuvuudet Istunto
 
Käyttäytyminen Istunnot Käyttäjä
Päivää edellisestä istunnosta Käyttäjä
Tapahtumat Osuma/istunto/käyttäjä
Istunnon kesto Istunto/käyttäjä
 
Ensimmäisen istunnon pvm Ensimmäinen istunto Käyttäjä
 
Liikenteen lähteet Kaikki ulottuvuudet Istunto/käyttäjä
 
Tehostettu verkkokauppa Kaikki ulottuvuudet Käyttäjä
Tulo (mittari) Käyttäjä + osuma/istunto/käyttäjä
Kaikki ulottuvuudet ja mittarit Osuma/istunto/käyttäjä-laajuuden lisäksi voit myös ottaa näissä suodattimissa käyttöön seuraaviin ostotapahtumiin perustuvan yleisen rajoituksen:
 • tietyn valinnan tekeminen
 • ostoskoriin lisääminen
 • tuotteen ostaminen.
Esimerkki:
Käyttäjät, jotka ostivat tuotteen JA joiden tulot olivat > 10.
 
Tuotteisiin liittyvä mittari Tuote
 
Ehdot Kaikki ulottuvuudet ja mittarit Istunnot/käyttäjät
Tietyt mittarit Istunnot/käyttäjät + osuma, istunto, käyttäjä tai tuote
 
Sarjat Kaikki ulottuvuudet ja mittarit

Istunnot/käyttäjät

Huomaa, että Campaign Manager 360 tukee vain Käyttäjät-laajuutta.

Tietyt mittarit Istunnot/käyttäjät + osuma, istunto, käyttäjä tai tuote

 

 

Suodattimien arviointi

Käyttäjäsuodattimien AND-ehtojen edellytyksenä on, että kaikki ehdot täyttyvät yhdessä osumassa.

Istuntosuodattimien AND-ehtojen edellytyksenä on, että mikä tahansa osumien yhdistelmä täyttää kaikki ehdot samassa istunnossa.

Samaan ulottuvuuteen sisältyvät arvot yhdistetään OR-logiikalla. Esimerkki:

 • Ikä: 18–24 OR ikä: 25–34

Tiedot sisällytetään, kun toinen ehdoista täyttyy.

 

Samaan kategoriaan sisältyvät ulottuvuudet ja arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • (Demografiset tiedot / ikä: 18–24) AND (demografiset tiedot / sukupuoli: nainen)

Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

Samaan kategoriaan sisältyvät mittarien arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Käyttäytyminen: istunnot > 1 AND käyttäytyminen: tapahtumat käyttäjää kohti > 1

 

Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

 

Samaan kategoriaan sisältyvät mittarien ja ulottuvuuden arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Verkkokauppa: tulot käyttäjää kohti > 10 AND verkkokauppa: tuote = T-paita

Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

Usean kategorian suodattimet yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Demografiset tiedot ‐suodatin AND Teknologia-suodatin AND Sarjat-suodatin

Data sisällytetään, kun kaikki ehdot täyttyvät.

 

 

Ehtojen ja sarjojen käyttö

Ehdot- ja Sarjat-suodattimet perustuvat niin ikään ulottuvuuksiin ja mittareihin, mutta näiden suodattimien käyttöön liittyy seuraavia lisämahdollisuuksia:

 • Käyttö ei rajoitu tiettyihin kategorioihin, vaan voit luoda suodattimia kaikille ulottuvuuksille ja mittareille.
 • Dataa voi sisällyttää suodattimiin tai sulkea pois suodattimista.
 • AND- ja OR-ehtoja voi käyttää.
 • Jos käytät käyttäjä- ja istuntopohjaisia sääntöjä samassa suodattimessa, säännöt yhdistetään AND-logiikalla. Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.
 • Sarjat-suodattimia käyttäessäsi voit määritellä, alkaako sarja käyttäjän ensimmäisestä interaktiosta vai mistä tahansa interaktiosta.
 • Kun sisällytät Sarjat-suodattimeen useita vaiheita, voit määrittää, että vaiheet voivat tapahtua milloin vain tai että niiden on seurattava toisiaan. Seuraava vaihe voidaan toteuttaa samassa tai seuraavassa istunnossa.

 

 

Istunnot vs. Istuntojen määrä

Kun luot segmentin, Käyttäytyminen-osion Istunnot-mittarin ja Ehdot-osion Istuntojen määrä -ulottuvuuden käytön erot voivat aiheuttaa päänvaivaa.

Vaikka sekä Istunnot-mittari että Istuntojen määrä ‑ulottuvuus kertovat istuntojen määrän käyttäjätasolla, niiden kattamat aikavälit eroavat toisistaan seuraavasti:

 • Istunnot-mittari osoittaa, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat aloittaneet istunnon raportissa käyttämälläsi ajanjaksolla. Esimerkkejä: istunnot = 5 tai istunnot > 5 ajanjaksolla 1.–15.1.
 • Istuntojen määrä kertoo, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat kaiken kaikkiaan aloittaneet istunnon. Viimeinen lukuun sisältyvä istunto on tapahtunut raportissa käyttämälläsi aikavälillä (riippumatta siitä, ovatko sitä aiemmat istunnot tapahtuneet kyseisellä aikavälillä). Esimerkkejä: Istuntojen määrä = 5 tarkoittaa, että käyttäjät aloittivat viidennen istuntonsa raportin aikavälillä. Istuntojen määrä > 5 puolestaan tarkoittaa, että käyttäjät aloittivat kuudennen tai sitä myöhemmät istuntonsa raportin aikavälillä.

 

 

Uusien segmenttien luominen

Tarkista käyttäjä- ja katselukertakohtaiset segmenttien enimmäisrajat. Kun olet saavuttanut kyseiset rajat, et voi enää luoda tai tuoda segmenttejä.

 

Et voi luoda segmenttiä, jossa on molemmat seuraavista:

Jos yrität luoda segmentin, jossa on molemmat ehdot, et voi esikatsella tai luoda segmenttiä Analyticsissa, ennen kuin poistat jommankumman ehdon.

Jos mikään nykyisistä segmenteistäsi ei sisällä analysoitavaa dataa, voit luoda uusia niin laajoja tai suppeita segmenttejä kuin haluat.

Segmentin luominen:

 1. Kirjaudu Analytics-tilillesi.
 2. Avaa näkymä, jonka dataa haluat analysoida.
 3. Avaa Raportit. Voit aloittaa mistä raportista tahansa.
 4. Valitse + Lisää segmentti
  Yleisöraportti, jossa näkyy korostettuna + Lisää segmentti.
  …jolloin näkyviin tulee segmenttilista.
  Segmenttilista.
 5. Valitse + UUSI SEGMENTTI
  Segmenttiliusta, jossa näkyy korostettuna + UUSI SEGMENTTI.
  …jolloin näkyviin tulee segmenttityökalu.
  Segmenttityökalu.
 6. Lisää segmentille nimi.
 7. Määritä segmentissä käytettävät suodattimet valitsemalla eri kategorioiden sisältämät vaihtoehdot.
  Huom. Chromessa on otettu käyttöön päivityksiä, jotka parantavat käyttäjien yksityisyyttä vähentämällä selaimen kautta saatavilla olevan datan tarkkuutta. Tämän seurauksena seuraavissa kentissä saattaa näkyä rajallisesti tai ei lainkaan dataa:
  • Mobiililaitteen brändi
  • Mobiililaitteen markkinointinimi
  • Mobiililaitemalli
  • Mobiilisyötteen valitsin
  • Käyttöjärjestelmäversio
  • Näytön resoluutio

  Kun lisäät suodattimia, Yhteenveto-ruutuun päivittyy arvio siitä, kuinka monta käyttäjää ja istuntoa segmenttiin sisällytetään. Kyseinen arvio perustuu otosdataan, eikä sen ole tarkoitus vastata tarkasti sitä, kuinka monta käyttäjää tai istuntoa segmenttiin sisällytetään, kun lopulta käytät segmenttiä raporteissa.
  Yhteenveto päivittyy, kun lisäät suodattimia.
 8. Kun olet määrittänyt suodattimet, voit esikatsella ja testata segmenttiä.

  Klikkaamalla Testaa näet, kuinka suuri prosenttiosuus käyttäjistä ja istunnoista vastaa segmentin suodattimia.

  Klikkaamalla Esikatselu näet, kuinka segmentti vaikuttaa nykyiseen raporttiisi. Jos haluamasi tiedot eivät näy raportissa, voit jatkaa segmentin muokkausta ja avata sitten esikatselun uudelleen. (Kun klikkaat Esikatsele-painiketta, testaus alkaa automaattisesti.)
 9. Kun segmentti sisältää haluamasi datan, voit sulkea segmenttityökalun klikkaamalla Tallenna, minkä jälkeen segmentti otetaan käyttöön raporteissasi.

 

 

Aiemmin luotujen segmenttien kopiointi ja muokkaus

Aiemmin luodut segmentit voivat toimia hyvänä pohjana uusille segmenteille.

Voit esimerkiksi aloittaa kopioimalla Konversioita sisältäneet istunnot -järjestelmäsegmentin. Kun täydennät sitä esimerkiksi Maa/alue- ja Kampanja-suodattimilla, saat näkyviin datan maista, joista konversioita sisältäneet istunnot ovat peräisin, ja kampanjoista, jotka johtivat konversioita sisältäneisiin istuntoihin.

Segmentin kopioiminen:

 1. Avaa segmenttilista ja etsi kopioitava segmentti.
  Segmenttilista, jossa näkyy korostettuna Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmentti.
 2. Valitse Toiminta > Kopioi
  Segmenttilista, Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmentti, Toiminnot-valikko > Kopioi-komento.
  …jolloin näkyviin tulee segmenttityökalu ja nykyisen segmentin määritys.
  Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmentin suodattimen oletusmääritys.
 3. Lisää segmentille uusi nimi.
 4. Muokkaa nykyisiä suodattimia tai lisää uusia. Esimerkki:
  Maa/alue- ja Kampanja-suodattimet lisätty Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmenttiin.
  Alkuperäisessä määrityksessä segmentti sisälsi vain istunnot, joissa tavoitteen toteutumisten määrä oli suurempi kuin nolla. Muokkauksen jälkeen segmenttiin sisällytetään vain istunnot, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista ja toteutuvat Rantamuoti-kampanjan seurauksena.
 5. Kun olet muokannut alkuperäistä segmenttiä tarpeeksi, valitse Tallenna.

 

 

Lisätietoa

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Valitse haluamasi oppimispolku

Käy osoitteessa google.com/analytics/learn. Se on uusi verkkosivusto, jonka avulla voit saada Google Analytics 4:stä parhaan mahdollisen hyödyn. Sivustolta löytyy videoita, artikkeleita ja esittelyitä sekä linkit Google Analyticsin Discordiin, blogiin, YouTube-kanavalle ja GitHub-datasäilöön.

Aloita oppiminen jo tänään!

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko