Tämä artikkeli koskee Universal Analytics ‐mittauskokonaisuuksia, jotka eivät enää käsittele dataa 1.7.2023 alkaen (Analytics 360 ‐mittauskokonaisuudet: 1.10.2023 alkaen). Siirry käyttämään Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuutta, jos et ole vielä tehnyt niin.

Uusien segmenttien luominen

Segmenttien rakennustyökalulla voit määrittää suodattimia, jotka yhdessä käytettyinä muodostavat segmentin. Tämän jälkeen voit ottaa segmentit käyttöön raporteissa ja hallintapaneeleissa kyseisen datan katsomista varten.

Artikkelin aiheet:

 

Segmenttien rakennustyökalun käyttöliittymä

Segmenttien rakennustyökalu.

Segmenttien rakennustyökalun avulla voit luoda segmentin osien suodattimet Analytics-ulottuvuuksien ja ‑mittareiden perusteella. Valitse ulottuvuus tai mittari ja vertaileva operaattori. Syötä sen jälkeen arvo suodattimen ehdon määritystä varten. Usein voit valita myös datan laajuuden (osuma, istunto tai käyttäjä). Esimerkki:

Kielion sama kuin – "fr"
(ulottuvuus – operaattori – ulottuvuuden arvo)

Tulotkäyttäjää kohden – > – "100"
(mittari – laajuus – operaattori – mittarin arvo)

Tietyissä tapauksissa operaattorin arvo on oletus, kuten seuraavissa esimerkeissä, joissa käytetään Ikä- ja Sukupuoli-ulottuvuutta:

Ikä – "18–24" (ikä = 18–24)
(ulottuvuus – oletettu operaattori – ulottuvuuden arvo)

Segmentti voi sisältää enintään 20 suodatinta.

 

Datan laajuus

Segmentin kullakin suodattimella on vähintään yksi seuraavista kyseisellä suodattimella määritettävän datan laajuuksista:

 • Osuma: Yksittäiseen toimintoon rajoittuva käyttäytyminen (esim. sivun katselu tai videon käynnistäminen)
 • Istunto: Käyttäytyminen yhden istunnon aikana. Sisältää esimerkiksi tavoitteiden täyttämiset ja käyttäjän tuottaman tulon.
 • Käyttäjä: Käyttäytyminen kaikkien istuntojen aikana tietyllä (enintään 93 päivän) ajanjaksolla. Sisältää esimerkiksi käyttäjien kaikkien tavoitteiden toteutumiset ja kaikki heidän tuottamansa tulot (kaikissa istunnoissa) valitulla ajanjaksolla.
 • Tuote: Tuotteisiin liittyvä käyttäytyminen. Käytettävissä vain, jos tuotteisiin liittyvä mittari on otettu käyttöön.

Tiettyjen suodattimien laajuuden voi valita. Muiden suodattimien laajuus on kiinteä. Kun laajuus on valittavissa, vaihtoehdot näkyvät valikoissa seuraavasti:

Ehdot-suodattimet ja datan laajuuden vaihtoehdot.

Kun yhdessä suodattimessa on useita laajuuksia, ne toimivat yhdessä seuraavalla tavalla:

Istunnot, joiden osumakohtainen tulo on > 10

Käyttäjät, joiden istuntokohtainen tulo on > 10

Käyttäjät, joiden osumakohtainen tulo on > 10.

Suodattimen kategorioiden, ulottuvuuksien ja mittareiden laajuudet
Kategoria Ulottuvuus/muuttuja Laajuus
Kohderyhmätiedot Ikä Käyttäjä
Sukupuoli Käyttäjä
kieli Istunto
Suhdeluokka Käyttäjä
Markkinoiden sisäinen segmentti Käyttäjä
Muu kategoria Käyttäjä
Sijainti Istunto
 
Teknologia Kaikki ulottuvuudet Istunto
 
Käyttäytyminen Istunnot Käyttäjä
Päivää edellisestä istunnosta Käyttäjä
Tapahtumat Osuma/istunto/käyttäjä
Istunnon kesto Istunto/käyttäjä
 
Ensimmäisen istunnon pvm Ensimmäinen istunto Käyttäjä
 
Liikenteen lähteet Kaikki ulottuvuudet Istunto/käyttäjä
 
Tehostettu verkkokauppa Kaikki ulottuvuudet Käyttäjä
Tulo (mittari) Käyttäjä + osuma/istunto/käyttäjä
Kaikki ulottuvuudet ja mittarit Osuma/istunto/käyttäjä-laajuuden lisäksi voit myös ottaa näissä suodattimissa käyttöön seuraaviin ostotapahtumiin perustuvan yleisen rajoituksen:
 • tietyn valinnan tekeminen
 • ostoskoriin lisääminen
 • tuotteen ostaminen.
Esimerkki:
Käyttäjät, jotka ostivat tuotteen JA joiden tulot olivat > 10.
 
Tuotteisiin liittyvä mittari Tuote
 
Ehdot Kaikki ulottuvuudet ja mittarit Istunnot/käyttäjät
Tietyt mittarit Istunnot/käyttäjät + osuma, istunto, käyttäjä tai tuote
 
Sarjat Kaikki ulottuvuudet ja mittarit Istunnot/käyttäjät
Tietyt mittarit Istunnot/käyttäjät + osuma, istunto, käyttäjä tai tuote

 

 

Suodattimien arviointi

Käyttäjäsuodattimien AND-ehtojen edellytyksenä on, että kaikki ehdot täyttyvät yhdessä osumassa.

Istuntosuodattimien AND-ehtojen edellytyksenä on, että mikä tahansa osumien yhdistelmä täyttää kaikki ehdot samassa istunnossa.

Samaan ulottuvuuteen sisältyvät arvot yhdistetään OR-logiikalla. Esimerkki:

 • Ikä: 18–24 OR ikä: 25–34

Tiedot sisällytetään, kun toinen ehdoista täyttyy.

 

Samaan kategoriaan sisältyvät ulottuvuudet ja arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • (Demografiset tiedot / ikä: 18–24) AND (demografiset tiedot / sukupuoli: nainen)

Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

Samaan kategoriaan sisältyvät mittarien arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Käyttäytyminen: istunnot > 1 AND käyttäytyminen: tapahtumat käyttäjää kohti > 1

 

Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

 

Samaan kategoriaan sisältyvät mittarien ja ulottuvuuden arvot yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Verkkokauppa: tulot käyttäjää kohti > 10 AND verkkokauppa: tuote = T-paita

Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.

 

Usean kategorian suodattimet yhdistetään AND-logiikalla. Esimerkki:

 • Demografiset tiedot ‐suodatin AND Teknologia-suodatin AND Sarjat-suodatin

Data sisällytetään, kun kaikki ehdot täyttyvät.

 

 

Ehtojen ja sarjojen käyttö

Ehdot- ja Sarjat-suodattimet perustuvat niin ikään ulottuvuuksiin ja mittareihin, mutta näiden suodattimien käyttöön liittyy seuraavia lisämahdollisuuksia:

 • Käyttö ei rajoitu tiettyihin kategorioihin, vaan voit luoda suodattimia kaikille ulottuvuuksille ja mittareille.
 • Dataa voi sisällyttää suodattimiin tai sulkea pois suodattimista.
 • AND- ja OR-ehtoja voi käyttää.
 • Jos käytät käyttäjä- ja istuntopohjaisia sääntöjä samassa suodattimessa, säännöt yhdistetään AND-logiikalla. Data sisällytetään, kun kumpikin ehto täyttyy.
 • Sarjat-suodattimessa voit määrittää, alkaako sarja ensimmäisestä käyttäjän interaktiosta vai mistä tahansa käyttäjän interaktiosta.
 • Kun sisällytät Sarjat-suodattimeen useita vaiheita, voit määrittää, että vaiheet voivat tapahtua milloin vain tai että niiden on seurattava toisiaan. Seuraava vaihe voidaan toteuttaa samassa tai seuraavassa istunnossa.

 

 

Istunnot vs. Istuntojen määrä

Kun luot segmentin, Käyttäytyminen-osion Istunnot-mittarin ja Ehdot-osion Istuntojen määrä -ulottuvuuden käytön erot voivat aiheuttaa päänvaivaa.

Vaikka sekä Istunnot-mittari että Istuntojen määrä -ulottuvuus viittaavat istuntojen määrään käyttäjätasolla, niiden kattamat ajanjaksot eroavat toisistaan seuraavasti:

 • Istunnot-mittari osoittaa, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat aloittaneet istunnon raportissa käyttämälläsi ajanjaksolla. Esimerkkejä: istunnot = 5 tai istunnot > 5 ajanjaksolla 1.–15.1.
 • Istuntojen määrä kertoo, kuinka monta kertaa käyttäjät ovat kaiken kaikkiaan aloittaneet istunnon. Viimeinen laskentaan sisältyvä istunto on toteutettu raportissa käyttämälläsi ajanjaksolla (riippumatta siitä, onko sitä aiemmat istunnot toteutettu kyseisellä ajanjaksolla). Esimerkkejä: Istuntojen määrä = 5 tarkoittaa, että käyttäjät aloittivat viidennen istuntonsa raportin ajanjaksolla. Istuntojen määrä > 5 tarkoittaa, että käyttäjät aloittivat kuudennen ja sitä myöhemmät istuntonsa raportin ajanjaksolla.

 

 

Uusien segmenttien luominen

Tarkista käyttäjä- ja katselukertakohtaiset segmenttien enimmäisrajat. Kun rajat on saavutettu, et voi enää luoda tai tuoda lisää segmenttejä.

 

Et voi luoda segmenttiä, jossa on molemmat seuraavista:

Jos yrität luoda segmentin, jossa on molemmat ehdot, et voi esikatsella tai luoda segmenttiä Analyticsissa, ennen kuin poistat jommankumman ehdon.

Jos mikään nykyisistä segmenteistäsi ei sisällä analysoitavaa dataa, voit luoda uusia niin laajoja tai suppeita segmenttejä kuin haluat.

Segmentin luominen:

 1. Kirjaudu Analytics-tilillesi.
 2. Avaa näkymä, jonka dataa haluat analysoida.
 3. Avaa Raportit. Voit aloittaa mistä raportista tahansa.
 4. Valitse + Lisää segmentti
  Yleisön yleiskatsaus ‐raportti, jossa näkyy korostettuna + Lisää segmentti.
  …jolloin näkyviin tulee segmenttiluettelo.
  Segmenttiluettelo.
 5. Valitse + UUSI SEGMENTTI
  Segmenttiluettelo, jossa näkyy korostettuna + UUSI SEGMENTTI.
  …jolloin näkyviin tulee segmenttien rakennustyökalu.
  Segmenttien rakennustyökalu.
 6. Lisää segmentille nimi.
 7. Määritä segmentissä käytettävät suodattimet kunkin kategorian sisältämien vaihtoehtojen avulla.

  Kun lisäät suodattimia, Yhteenveto-ruutu päivittyy ja näyttää arvion siitä, kuinka monta käyttäjää ja istuntoa segmenttiin sisällytetään. Tämä arvio perustuu otosdataan. Sen ei ole tarkoitus vastata tarkasti sitä, kuinka monta käyttäjää tai istuntoa segmenttiin sisällytetään, kun lopulta käytät segmenttiä raporteissasi.
  Yhteenvedon päivittyminen suodattimia lisättäessä.
 8. Kun olet määrittänyt suodattimet, voit esikatsella segmenttiä ja testata sen.

  Klikkaamalla Testaa näet, kuinka suuri prosenttiosuus käyttäjistä ja istunnoista vastaa segmentin suodattimia.

  Klikkaamalla Esikatselu näet, kuinka segmentti vaikuttaa nykyiseen raporttiisi. Jos haluamasi tiedot eivät näy raportissa, voit jatkaa segmentin muokkausta ja avata sitten esikatselun uudelleen. (Kun klikkaat Esikatsele-painiketta, testaus alkaa automaattisesti.)
 9. Kun segmentti sisältää täsmälleen haluamasi datan, voit sulkea Segmenttien rakennustyökalun klikkaamalla Tallenna-painiketta. Segmentti otetaan käyttöön raporteissasi.

 

 

Aiemmin luotujen segmenttien kopiointi ja muokkaus

Aiemmin luodut segmentit voivat toimia hyvänä pohjana uusille segmenteille.

Voit esimerkiksi aloittaa kopioimalla Konversioita sisältäneet istunnot -järjestelmäsegmentin. Kun täydennät sitä esimerkiksi Maa/alue- ja Kampanja-suodattimilla, saat näkyviin datan maista, joista konversioita sisältäneet istunnot ovat peräisin, ja kampanjoista, jotka johtivat konversioita sisältäneisiin istuntoihin.

Segmentin kopioiminen:

 1. Avaa segmenttiluettelo ja etsi kopioitava segmentti.
  Segmenttiluettelo, jossa näkyy korostettuna Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmentti.
 2. Valitse Toiminnot > Kopioi
  Segmenttiluettelo, Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmentti, Toiminnot-valikko > Kopioi-komento.
  …jolloin näkyviin tulee segmenttien rakennustyökalu ja nykyisen segmentin määritys.
  Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmentin suodattimen oletusmääritys.
 3. Lisää segmentille uusi nimi.
 4. Muokkaa nykyisiä suodattimia tai lisää uusia. Esimerkki:
  Maa/alue- ja Kampanja-suodattimet lisätty Konversioita sisältäneet istunnot ‐segmenttiin.
  Alkuperäisessä määrityksessä segmentti sisälsi vain istunnot, joissa tavoitteen toteutumisten määrä oli suurempi kuin nolla. Muokkauksen jälkeen segmenttiin sisällytetään vain istunnot, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista ja toteutuvat Rantamuoti-kampanjan seurauksena.
 5. Kun alkuperäinen segmentti on muokattu, valitse Tallenna.

 

 

Lisätietoa

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false