[UA] Yeni segmentler oluşturma

Bu makale, Universal Analytics'te yeni segment oluşturma hakkındadır. Google Analytics 4'te segment oluşturma hakkında bilgi edinmek için [GA4] Segment oluşturucu başlıklı makaleyi inceleyin.

Hep birlikte bir segmenti meydana getiren filtreleri tek tek yapılandırmak için segment oluşturucuyu kullanırsınız. Ardından, belirli verileri görmek için segmentleri raporlarınıza ve kontrol panellerinize uygularsınız.

Bu makalede ele alınan konular:

 

Segment oluşturucu kullanıcı arayüzü

Segment oluşturucu.

Segment oluşturucu, Analytics boyutlarına ve metriklerine dayalı olarak bir segmentin bileşen filtrelerini oluşturmanızı sağlar. Bir nitelik veya metrik, karşılaştırmalı bir operatör seçer ve filtre koşulunu belirtmek için bir değer girersiniz. Pek çok durumda, verilerin kapsamını (isabet, oturum, kullanıcı) da seçebilirsiniz. Örnek:

Dil - şununla tam olarak eşleşir: - "fr"
(boyut - operatör - boyut değeri)

Gelir - kullanıcı başına - > - "100"
(metrik - kapsam - operatör - metrik değeri)

Bazı durumlarda operatör örtüktür. Örneğin, Yaş veya Cinsiyet boyutunu kullandığınızda:

Yaş - "18-24" (Yaş = 18-24)
(boyut - örtük operatör - boyut değeri)

Bir Segment en çok 20 filtre içerebilir.

 

Veri kapsamı

Bir segmentteki her filtre, tanımladığı veri için bir veya daha fazla kapsama sahiptir:

 • İsabet: Tek bir işlemle sınırlı davranıştır. Örneğin, bir sayfayı görüntüleme veya bir videoyu başlatma.
 • Oturum: Tek bir oturumdaki davranıştır. Kullanıcıların bir oturum sırasında tamamladığı hedefler veya oluşturduğu gelir tutarı buna örnek verilebilir.
 • Kullanıcı: Kullanmakta olduğunuz, 93 güne kadar olan tarih aralığındaki tüm oturumlarda görülen davranıştır. Kullanıcıların tarih aralığı boyunca tamamladığı tüm hedefler veya oluşturduğu tüm gelir (tüm oturumlarda) buna örnek verilebilir.
 • Ürün: Ürünlerle ilişkili davranıştır. Yalnızca ürünle ilgili bir metrik kullandığınızda sunulur.

Bazı filtreler için kapsam seçebilseniz de diğer filtrelerde kapsam sabittir. Kapsamı seçebileceğiniz zaman, bu seçenekleri sunan bir veya daha fazla menü görürsünüz, örneğin:

Veri kapsamı seçeneklerinin sunulduğu koşul filtreleri.

Bir filtre birden fazla kapsam içerdiğinde, bunlar aşağıda yer alan örnekteki gibi birlikte çalışır:

İsabet başına Gelirin > 10 olduğu oturumlar

Oturum başına Geliri > 10 olan kullanıcılar

İsabet başına Geliri > 10 olan kullanıcılar

Filtre kategorileri, boyutlar ve metrikler için kapsamlar
Kategori Boyut/Metrik Kapsam
Demografi Yaş Kullanıcı
Cinsiyet Kullanıcı
Dil Oturum
Yakın İlgi Alanı Kategorisi Kullanıcı
Pazardaki segment Kullanıcı
Diğer Kategori Kullanıcı
Yer Oturum
 
Teknoloji Tüm Boyutlar Oturum
 
Davranış Oturumlar Kullanıcı
Son Oturumdan Bu Yan Geçen Gün Sayısı Kullanıcı
İşlem Sayısı İsabet/Oturum/Kullanıcı
Oturum Süresi Oturum/Kullanıcı
 
İlk Oturumun Tarihi İlk Oturum Kullanıcı
 
Trafik Kaynakları Tüm boyutlar Oturum/Kullanıcı
 
Geliştirilmiş E-ticaret Tüm boyutlar Kullanıcı
Gelir (metrik) Kullanıcı + İsabet/Oturum/Kullanıcı
Tüm boyutlar ve metrikler İsabet/Oturum/Kullanıcı'ya ek olarak, bu filtrelere belirli alışveriş etkinliklerine dayalı genel bir sınır da uygulayabilirsiniz:
 • Herhangi bir işlem gerçekleştirmiş olan
 • Sepete eklemiş olan
 • Öğe satın almış olan
Örnek:
Öğe Satın almış olan AND Geliri > 10 olan kullanıcılar
 
Ürünle ilgili metrikler Ürün
 
Koşullar Tüm boyutlar ve metrikler Oturumlar/Kullanıcılar
Bazı metrikler Oturumlar/Kullanıcılar + İsabet, Oturum, Kullanıcı veya Ürün
 
Adım sıraları Tüm boyutlar ve metrikler

Oturumlar/Kullanıcılar 

Campaign Manager 360'ın yalnızca Kullanıcılar kapsamını desteklediğini unutmayın.

Bazı metrikler Oturumlar/Kullanıcılar + İsabet, Oturum, Kullanıcı veya Ürün

 

 

Filtrelerin değerlendirilme şekli

Kullanıcı filtrelerindeki AND koşulları, tek bir isabette tüm koşulların karşılanmasını gerektirir.

Oturum filtrelerindeki AND koşulları, aynı oturum içindeki herhangi bir isabet kombinasyonuyla tüm koşulların karşılanmasını gerektirir.

Aynı boyut içindeki birden fazla değer OR mantığıyla birleştirilir. Örnek:

 • Yaş: 18-24 OR Yaş: 25-34

Veriler, iki koşuldan biri karşılandığında dahil edilir.

 

Aynı kategorideki birden fazla boyut ve değer AND mantığıyla birleştirilir, örneğin:

 • (Demografi/Yaş: 18-24) AND (Demografi/Cinsiyet: Kadın)

Veriler, her iki koşul da karşılandığında dahil edilir.

 

Aynı kategorideki birden fazla metrik değeri AND mantığıyla birleştirilir, örneğin:

 • Davranış: Oturum sayısı > 1 AND Davranış: Kullanıcı başına işlem sayısı > 1

 

Veriler, her iki koşul da karşılandığında dahil edilir.

 

 

Aynı kategorideki metrik değerleri ve boyut değerleri AND mantığıyla birleştirilir. Örnek:

 • E-ticaret: Kullanıcı başına gelir > 10 AND E-ticaret: Ürün = Tişört

Veriler, her iki koşul da karşılandığında dahil edilir.

 

Birden çok kategorideki filtreler AND mantığıyla birleştirilir, örneğin:

 • Demografi filtresi AND Teknoloji filtresi AND Adım sıraları filtresi

Veriler, tüm koşullar karşılandığında dahil edilir.

 

 

Koşullar ve Adım Sıralarıyla çalışma

Koşullar ve Adım Sıraları filtreleri de boyutlara ve metriklere dayalı olsa da bazı ek seçenekler sunar:

 • Belirli kategorilerle kısıtlı olmak yerine, herhangi bir boyut veya metrik için filtre oluşturmanıza olanak verirler.
 • Belirli verileri dahil edebilir veya hariç tutabilirler.
 • AND ve OR koşulları içerebilirler.
 • Aynı filtreye hem kullanıcıya hem de oturuma dayalı kurallar eklediğinizde, bunlar AND mantığıyla birleştirilir. Veriler, her iki koşul da karşılandığında dahil edilir.
 • Sıralar filtreleri, sıranın ilk kullanıcı etkileşimiyle mi yoksa herhangi bir kullanıcı etkileşimiyle mi başlayacağını belirlemenize olanak tanır.
 • Sıralar filtresine birden çok adım eklediğinizde, bir adımın diğer bir adımı herhangi bir zamanda mı yoksa hemen mi izleyeceğini belirtebilirsiniz. Bir sonraki adım, aynı oturumda veya sonraki bir oturumda gerçekleşebilir.

 

 

Oturumlar ile Oturum Sayısının karşılaştırılması

Bir segment oluşturduğunuzda, Davranış bölümündeki Oturumlar metriğini kullanma ile Koşullar bölümündeki Oturum Sayısı boyutunu kullanma arasında kalabilirsiniz.

Hem Oturumlar hem de Oturum Sayısı kullanıcı düzeyinde bir oturum sayısı sağlasa da, kapsadıkları zaman aralıkları bakımından farklıdırlar:

 • Oturumlar, rapor için kullandığınız belirli tarih aralığında kullanıcıların kaç kez oturum başlattığıdır; örneğin, 1 Ocak - 15 Ocak arasındaki Oturumlar = 5 veya Oturumlar > 5.
 • Oturum Sayısı, elde edilen sayıdaki son oturum, rapor için kullandığınız tarih aralığında gerçekleşmiş olacak şekilde (önceki oturumların söz konusu tarih aralığında gerçekleşip gerçekleşmediğinden bağımsız olarak) kullanıcıların bir ömür boyu kaç kez oturum başlattığını ifade eden sayıdır. Örneğin, Oturum Sayısı = 5, raporun tarih aralığı boyunca kullanıcıların 5. oturumlarını başlattıkları anlamına gelir. Oturum Sayısı > 5 ise raporun tarih aralığı boyunca kullanıcıların 6. veya daha sonraki oturumlarını başlattıkları anlamına gelir.

 

 

Yeni segment oluşturma

Kullanıcı başına ve görünüm başına geçerli segment sınırlarını inceleyin. Bu sınırlara ulaştıktan sonra, başka segment oluşturamaz veya içe aktaramazsınız.

 

Aşağıdakilerin her ikisinin de olduğu bir segment oluşturamazsınız:

Her iki koşul türünü de içeren bir segment oluşturmayı denerseniz Analytics, bu segmentlerden birini silene kadar segmenti önizlemenize veya oluşturmanıza izin vermez.

Mevcut segmentlerinizden hiçbiri analiz etmek istediğiniz verilere işaret etmiyorsa yeni segmentler oluşturabilir ve bu segmentleri gerektiği gibi geniş veya dar kapsamlı olarak yapılandırabilirsiniz.

Segment oluşturmak için:

 1. Analytics hesabınızda oturum açın.
 2. Verilerini analiz etmek istediğiniz Görünüm'ü açın.
 3. Raporlar'ı açın. Herhangi bir raporla başlayabilirsiniz.
 4. + Segment Ekle'yi tıklayın ve
  Kitleye Genel Bakış raporu, + Segment Ekle vurgulanmış haldeyken
  segment listesini açın.
  Segment listesi.
 5. + YENİ SEGMENT'i tıklayın ve
  Segment listesi, + YENİ SEGMENT vurgulanmış haldeyken
  segment oluşturucuyu açın.
  Segment oluşturucu.
 6. Segment için bir ad girin.
 7. Segmentinizde istediğiniz filtreleri yapılandırmak için farklı kategorilerdeki seçenekleri kullanın.
  Not: Chrome, tarayıcı aracılığıyla kullanılabilen verilerin ayrıntı düzeyini azaltarak kullanıcı gizliliğini iyileştirmeye yönelik güncellemeler uyguladı. Bu güncellemelerin sonucunda, aşağıdaki alanlarda veriler artık sınırlı olabilir veya hiç bulunmayabilir:
  • Mobil Cihaz Markası
  • Mobil Cihaz Pazarlama Adı
  • Mobil Cihaz Modeli
  • Mobil Cihaz Giriş Seçicisi
  • İşletim Sistemi Sürümü
  • Ekran Çözünürlüğü

  Özet bölmesi, segmente kaç kullanıcının ve oturumun dahil edileceğini tahmini olarak hesaplamak için filtre eklendikçe güncellenir. Bu tahmin, örneklenen verilere dayalıdır ve en sonunda segmenti raporlarınıza uyguladığınızda dahil edilecek kullanıcı veya oturum sayısını kesin olarak bulmayı amaçlamaz.
  Filtreleri ekledikçe özet güncellenir.
 8. Filtreleri yapılandırmayı tamamladığınızda, segmenti önizleyebilir ve test edebilirsiniz.

  Segment filtrelerinizle eşleşen kullanıcıların ve oturumların yüzdesini görmek için Test Et'i tıklayın.

  Segmentin mevcut raporu nasıl etkilediğini görmek için Önizle'yi tıklayın. Raporda görmek istediğiniz verileri görmezseniz segmenti düzenlemeye devam edip ardından tekrar önizleme yapabilirsiniz. (Önizle'yi tıkladığınızda, Test Et işlevi otomatik olarak çağrılır.)
 9. Segmentin tam olarak istediğiniz verileri içerdiğinden emin olduğunuzda, segment oluşturucuyu kapatmak ve segmenti raporlarınıza uygulamak için Kaydet'i tıklayın.

 

 

Mevcut segmentleri kopyalama ve değiştirme

Mevcut segmentler, yeni segmentler için iyi birer başlangıç noktası olabilir.

Örneğin, Dönüşüm İçeren Oturumlar sistem segmentiyle başlayabilir, bu segmenti kopyalayabilir ve dönüşüm içeren oturumların oluştuğu belirli ülkeler ve dönüşüm içeren oturumlara yol açan belirli kampanyalarla ilgili verilere odaklanmak için Ülke/Bölge ve Kampanya gibi başka filtreler ekleyebilirsiniz.

Bir segmenti kopyalamak için:

 1. Segment listesini açın ve kopyalamak istediğiniz segmenti bulun.
  Segment listesi, Dönüşüm içeren Oturumlar segmenti vurgulanmış haldeyken
 2. İşlemler > Kopyala'yı tıklayın ve
  Segment listesi; Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti; İşlem menüsü > Kopyala komutuyla
  mevcut segment için yapılandırmaları içeren segment oluşturucuyu açın:
  Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti için varsayılan filtre yapılandırması.
 3. Segmente yeni bir ad verin.
 4. Mevcut filtreleri düzenleyin ve/veya yeni filtreler ekleyin. Örnek:
  Dönüşüm segmenti Ülke/Bölge ve Kampanya filtreleri içerecek şekilde değiştirilmiş olan Oturumlar.
  Orijinal yapılandırmasında segment yalnızca Hedef Tamamlama Sayısı sıfırdan büyük olan oturumları içeriyordu. Küçük bir değişiklikle, segment bu oturumları artık yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiş olan ve Plaj Kıyafetleri kampanyasının sonucu olarak başlayan oturumları da içerecek şekilde kısıtlıyor.
 5. Orijinal segmenti değiştirmeyi tamamladığınızda, Kaydet'i tıklayın.

 

 

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü