Segmentler hakkında

Verilerinizin alt kümelerini izole edin ve inceleyin.
Bu makalede ele alınan konular:

 

Giriş

Segment, Analytics verilerinizin bir alt kümesidir. Örneğin, tüm kullanıcı grubunuz içinde bir segment belirli bir ülkedeki veya şehirdeki kullanıcılar, bir diğer segment ise belirli bir ürün grubunu satın alan veya sitenizin belirli bir bölümünü ziyaret eden kullanıcılar olabilir.

Segmentler, işletmenizdeki bileşen eğilimlerini inceleyebilmek ve bunlara uygun hareket edebilmek için bu veri alt kümelerini ayırıp ve analiz etmenize olanak tanır. Örneğin, belirli bir coğrafi bölgedeki kullanıcıların bir ürün grubunu satın alma hacimlerinin normaldeki kadar yüksek olmadığını tespit ederseniz, rakip bir işletmenin aynı tür ürünleri daha düşük fiyatla satıp satmadığını öğrenebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusuysa, bu kullanıcılara bağlılık indirimi sunarak rakibinizin fiyatından daha düşük bir fiyatla satış yapabilirsiniz.

Segmentleri, kitleler için temel olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin, erkek kıyafetleri sayfalarınızı ziyaret eden kullanıcılardan bir segment oluşturabilir ve ardından bu sayfalara eklediğiniz yeni ürünlere odaklanan bir yeniden pazarlama kampanyasıyla yalnızca bu kullanıcıları (kitleniz) hedefleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi

 

Segment türleri

Bir segment, verilerde değişiklik yapmayan bir veya daha fazla filtreden (temel verileri değiştirmeyen filtreler) oluşur. Bu filtreler, kullanıcıların, oturumların ve isabetlerin alt kümelerini diğerlerinden ayırır:

 • Kullanıcıların alt kümeleri: Örneğin, daha önce satın alım yapmış olan kullanıcılar; alışveriş sepetlerine öğe eklemiş, ancak satın alma işlemini tamamlamamış olan kullanıcılar
 • Oturumların alt kümeleri: Örneğin, A Kampanyasından elde edilen tüm oturumlar; bir satın almanın meydana geldiği tüm oturumlar
 • İsabetlerin alt kümeleri: Örneğin, gelirin 10 ABD dolarından yüksek olduğu tüm isabetler

Aynı segmentteki kullanıcılar, oturumlar ve isabetler için filtreler ekleyebilirsiniz.

Analytics kullanıcı modeli, segmentlerin Analytics veri hiyerarşisinde nasıl eşleme yaptığını gösterir:

 • Kullanıcılar: Mülkünüzle (ör. web siteniz veya uygulamanız) etkileşimde bulunan kullanıcılar
 • Oturumlar: Tek bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen etkileşimler oturumlar halinde gruplandırılır.
 • İsabetler: Bir oturum sırasında gerçekleşen etkileşimler, isabetler olarak adlandırılır. İsabetler; sayfa görüntülemeleri, etkinlikler ve işlemler gibi etkileşimleri içerir.

Aşağıda da örneklendiği gibi, tek bir kullanıcının birden çok oturumu ve her oturumun birden fazla isabeti olabilir.

KULLANICI
oturum oturum oturum
isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet isabet

 

Segmentleri kullanma

Bir segmenti uygulayıp raporlarınızda gezindiğinizde, siz kaldırana dek söz konusu segment etkin durumda kalır. Tek seferde en çok dört segment uygulayabilir ve farklı verileri raporlarınızda yan yana karşılaştırabilirsiniz.

Verileri segmentlerle analiz etmeye ek olarak, segmentleri kitleler oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Analytics, sağlandığı şekilde kullanabileceğiniz veya yeni özel segmentler oluşturmak üzere kopyalayıp düzenleyebileceğiniz ön tanımlı segmentler (Sistem Segmentleri) içerir. Sıfırdan kendi segmentlerinizi de oluşturabilir ya da Analytics kullanıcılarının segmentleri ve geliştirdikleri diğer çözümleri paylaştıkları ücretsiz bir ticaret sitesi olan Analytics Çözüm Galerisi'nden segment içe aktarabilirsiniz.

 

Segment tanımı ve kapsamı

Segmentleri, Analytics raporlarınızdaki boyut ve metriklere dayandırırsınız. Örneğin:

 • Kullanıcı Türü "Geri Gelen Kullanıcı" ile tam olarak eşleşir
 • Ülke/Bölge "Türkiye" ile tam olarak eşleşir
 • E-ticaret Dönüşüm Oranı > "%0,2"

Boyut ve metrikleri, bir segmentteki tek tek filtreler için tanımlamaya ek olarak, bir filtre için veri kapsamını da belirtebilirsiniz. Kullanabileceğiniz üç farklı kapsam vardır:

 • İsabet: Tek bir işlemle sınırlı davranıştır. Örneğin, bir sayfayı görüntüleme veya bir videoyu başlatma.
 • Oturum: Tek bir oturumdaki davranıştır. Örneğin, kullanıcıların bir oturum sırasında tamamladığı hedefler veya bir oturum sırasında oluşturdukları gelir tutarı.
 • Kullanıcı: Kullanmakta olduğunuz tarih aralığında tüm oturumlardaki davranıştır. Örneğin, kullanıcıların tamamladığı tüm hedefler veya tarih aralığı boyunca oluşturdukları (tüm oturumlarda) tüm gelir.

Bir segmentin bileşen filtrelerini tanımlamak için segment oluşturucu'yu kullanabilirsiniz.

 

Segment sınırları

Oluşturduğunuz veya içe aktardığınız segmentler şu sınırlara tabidir.

Toplam segment sayısı

 • Herhangi bir görünümde uygulanabilen/düzenlenebilen segmentler için kullanıcı başına 1000 (Segment kullanılabilirlik durumu: Segmenti tüm Görünümlerde uygulayabilirim/düzenleyebilirim).
 • Yalnızca söz konusu görünümde yer alan kullanıcı tarafından uygulanabilen/düzenlenebilen segmentler için kullanıcı başına, görünüm başına 100 (Segment kullanılabilirlik durumu: Segmenti bu görünümde uygulayabilirim/düzenleyebilirim).
 • Söz konusu görünümdeki tüm kullanıcıların uygulayabileceği/düzenleyebileceği segmentler için görünüm başına 100 (Segment kullanılabilirlik durumu: Ortak Çalışanlar ve ben, Segmenti bu görünümde uygulayabiliriz/düzenleyebiliriz).

Örneğin:

Bir kullanıcı şunlara sahip olabilir:

 • Herhangi bir görünümde uygulanabilen/düzenlenebilen 1000 segment, artı
 • A Görünümünde yalnızca söz konusu kullanıcı tarafından uygulanabilen/düzenlenebilen 100 segment, artı
 • B Görünümünde yalnızca söz konusu kullanıcı tarafından uygulanabilen/düzenlenebilen 100 segment

Bir görünümde şunlar bulunabilir:

 • Kullanıcı başına söz konusu görünümde yalnızca bu kullanıcının uygulayabileceği/düzenleyebileceği 100 segment
 • Herhangi bir kullanıcının söz konusu görünümde uygulayabileceği/düzenleyebileceği 100 segment

Bu sınırlara ulaştığınızda başka segment oluşturamaz veya içe aktaramazsınız.

Bu sınırlar sistem segmentleri için geçerli değildir.

Raporlara uygulanan segmentler

Raporlarınıza bir seferde en çok 4 segment uygulayabilirsiniz.

Tarih aralıkları

Kullanıcıya dayalı segmentlerle, raporlarınıza maksimum 93 günlük bir tarih aralığı uygulayabilirsiniz. Tarih aralığı 93 günü aşacak şekilde ayarlanmışsa, kullanıcı temelli bir segment oluşturduğunuz sırada Analytics tarih aralığını başlangıç tarihinden itibaren 93 gün olacak şekilde yeniden sıfırlar.

İlk Oturum Tarihi seçeneğine dayalı segmentler, maksimum 31 günlük bir tarih aralığıyla sınırlıdır.

Kullanıcıya dayalı segmentlerde veri sınırları

Yukarıda belirtildiği üzere, kullanıcıya dayalı segmentlerin maksimum tarih aralığı 93 gündür. Bu 93 gün içinde, Analytics her bir kullanıcı için yalnızca ilk 1000 oturumu raporlamaktadır. 93 günlük dönemde 1000'in üzerinde oturum sayısı varsa, bu genellikle insan harici bir trafiğin göstergesidir.

Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri

Segmentleri, Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi raporlarıyla kullanmayınız. Onun yerine Dönüşüm segmentleri'ni kullanın.

Google Ads maliyet verileri

Google Ads maliyet verileri segmentlerle uyumlu değildir. Maliyet verileri içeren bir Google Ads raporuna bir segment uygularsanız, tüm maliyet verileri sıfır değerini gösterecektir.

 

Sonraki adımlar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü