Om segmenter

Isoler og undersøk delsett av dataene dine.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

 

Introduksjon

Et segment er et delsett av Analytics-dataene dine. Ut av alle brukerne kan det for eksempel hende at ett segment er brukerne fra et bestemt land eller en bestemt by. Et annet segment kan være brukerne som har kjøpt en bestemt produktserie, eller som har besøkt en bestemt del av nettstedet ditt.

Med segmenter kan du isolere og analysere disse delsettene med data, slik at du kan undersøke og reagere på trendkomponentene i bedriften din. Hvis du for eksempel ser at brukerne fra et bestemt geografisk område ikke lenger kjøper en produktserie i samme grad som de har gjort tidligere, kan du sjekke om en konkurrerende bedrift tilbyr de samme produkttypene til lavere priser. Hvis dette er tilfellet, kan du svare med å tilby en lojalitetsrabatt til disse brukerne, slik at du legger deg på et lavere prisnivå enn den aktuelle konkurrenten.

Du kan også bruke segmenter som grunnlaget for målgrupper. Du kan for eksempel opprette et segment med brukere som besøker sidene der du har herreklær, og deretter målrette annonsene bare mot disse brukerne (målgruppen din) med en remarketingkampanje med fokus på de nye varene du legger til på disse sidene. Finn ut mer

 

Segmenttyper

Et segment består av ett eller flere ikke-destruktive filtre (filtre som ikke endrer de underliggende dataene). Disse filtrene isolerer undersett av brukere, økter og treff:

 • Delsett av brukere: Det kan for eksempel være brukere som har kjøpt varer tidligere, eller brukere som la varer i handlekurven, men som ikke fullførte noe kjøp.
 • Delsett av økter: Det kan for eksempel være alle øktene som stammer fra kampanje A, eller alle øktene der et kjøp ble gjennomført.
 • Delsett av treff: Det kan for eksempel være alle treff med en inntekt på over NOK 100.

Du kan ta med filtre for brukere, økter og treff i det samme segmentet.

Analytics-brukermodellen illustrerer hvordan segmenter tilskrives datahierarkiet i Analytics:

 • Brukere: Dette er folk som har interaksjoner med området ditt (f.eks. appen din eller nettstedet ditt).
 • Økter: Dette er interaksjoner fra én enkelt bruker som grupperes i økter.
 • Treff: Interaksjoner under en økt refereres til som treff. Med treff sikter vi til interaksjoner som sidevisninger, hendelser og transaksjoner.

Én enkelt bruker kan ha flere økter, og hver økt kan ha flere treff, som det vises nedenfor:

BRUKER
økt økt økt
treff treff treff treff treff treff treff treff treff

 

Bruk av segmenter

Når du tar i bruk et segment og navigerer gjennom rapportene dine, forblir segmentet aktivt frem til du fjerner det. Du kan bruke inntil fire segmenter til samme tid, og du kan sammenligne de separate dataene side ved side i rapportene dine.

I tillegg til at du kan analysere data med segmentene, kan du også bruke dem til å lage målgrupper.

Analytics inneholder forhåndsdefinerte segmenter (systemsegmenter) du kan bruke slik de er, men du kan også kopiere og endre dem for å opprette nye, egendefinerte segmenter. Du kan også lage dine egne segmenter fra grunnen av. I tillegg kan du importere segmenter fra Løsningsgalleriet for Analytics. Dette er en gratis markedsplass der Analytics-brukerne deler segmenter og andre løsninger de har utviklet.

 

Segmentdefinisjon og -omfang

Du baserer segmenter på dimensjonene og beregningene i Analytics-rapportene dine – for eksempel:

 • Brukertype samsvarer nøyaktig med «Returnerende bruker»
 • Land/Territorium samsvarer nøyaktig med «USA»
 • Konverteringsfrekvens for netthandel > 0,2 %

I tillegg til at du kan identifisere dimensjonene og beregningene for enkeltfiltre i et segment, kan du også angi omfanget av dataene i et filter. Du kan bruke tre forskjellige omfang:

 • Treff: Atferd begrenset til en enkelt handling, for eksempel å se på en side eller starte en video.
 • Økt: Atferd innenfor en enkelt økt, for eksempel målene brukerne har fullført i løpet av en økt, eller inntektene de har generert i løpet av en økt.
 • Bruker: Atferden for alle øktene i datoperioden du bruker, opptil 90 dager. Det kan for eksempel være alle målene brukerne har fullført, eller alle inntektene de har generert (i alle øktene) i den aktuelle datoperioden.

Du bruker segmentgenereringsverktøyet for å angi komponentfiltre for et segment.

 

Begrensninger for segmenter

Segmenter du oppretter eller importerer er underlagt følgende begrensninger:

Totalt antall segmenter

 • 1000 per bruker for segmenter som kan brukes/redigeres i alle visninger (Segmenttilgjengelighet: Jeg kan bruke/redigere segmentet i alle datautvalg).
 • 100 per bruker per datautvalg for segmenter som kan brukes/redigeres bare av den brukeren i det datautvalget (Segmenttilgjengelighet: Jeg kan bruke/redigere segmentet i dette datautvalget).
 • 100 per datautvalg for segmenter som kan brukes/redigeres av alle brukere i det datautvalget (Segmenttilgjengelighet: Samarbeidspartnerne mine og jeg kan bruke/redigere segmentet i dette datautvalget).

Vi tar et eksempel:

En bruker kan ha følgende:

 • 1000 segmenter som kan brukes/redigeres i alle datautvalg, pluss
 • 100 segmenter som bare kan brukes/redigeres av brukeren i Datautvalg A, pluss
 • 100 segmenter som bare kan brukes/redigeres av brukeren i Datautvalg B

Et datautvalg kan ha følgende:

 • 100 segmenter per bruker som bare kan brukes/redigeres av brukeren i det datautvalget
 • 100 segmenter som kan brukes/redigeres av alle brukere bare i det datautvalget

Du kan ikke lage eller importere flere segmenter når du når disse grensene.

Disse begrensningene gjelder ikke systemsegmenter.

Segmenter som blir brukt på rapporter

Du kan bruke opptil fire segmenter på rapportene dine til enhver tid.

Datoperioder

Med brukerbaserte segmenter kan du bruke en datoperiode på maksimalt 90 dager på rapportene dine. Hvis du allerede har angitt en datoperiode som overskrider 90 dager, tilbakestilles datoperioden til 90 dager fra startdatoen når du lager et brukerbasert segment.

Segmenter som er basert på alternativet Dato for første økt, kan ha en maksimal datoperiode på 31 dager.

Datagrenser for brukerbaserte segmenter

Med brukerbaserte segmenter kan datoperioden, som nevnt ovenfor, maksimalt bestå av 90 dager. I disse 90 dagene rapporterer Analytics bare om de første 1000 øktene for hver bruker. Hvis det registreres flere enn 1000 økter over en periode på 90 dager, er dette et tegn på ikke-menneskelig trafikk.

Multikanalstrakter

Ikke bruk segmenter med Multikanalstrakt-rapporter. Bruk konverteringssegmenter i stedet.

Google Ads-kostnadsdata

Google Ads-kostnadsdata er ikke kompatible med segmenter. Hvis du bruker et segment i en Google Ads-rapport med kostnadsdata, har alle kostnadsdataene nullverdier.

 

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?