Over segmenten

Isoleer en analyseer subsets van uw gegevens.
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

 

Inleiding

Een segment is een subset van uw gegevens in Google Analytics. Uit uw volledige set gebruikers kan een segment bijvoorbeeld gebruikers bevatten uit een bepaald land of een bepaalde regio. Een ander segment kan bestaan uit gebruikers die bepaalde producten hebben gekocht of een specifiek gedeelte van uw site hebben bezocht.

Met segmenten kunt u die subsets gegevens isoleren en analyseren, zodat u de trends voor verschillende componenten van uw bedrijf kunt ontdekken en hierop kunt reageren. Als u bijvoorbeeld vaststelt dat gebruikers uit een bepaalde geografische regio bepaalde producten niet meer zo vaak kopen als voorheen, kunt u nagaan of een concurrerend bedrijf dezelfde producten voor lagere prijzen aanbiedt. Als blijkt dat dit het geval is, kunt u hierop reageren door een bonuskorting aan die gebruikers aan te bieden waardoor uw prijzen goedkoper worden dan die van uw concurrenten.

U kunt segmenten ook gebruiken als basis voor doelgroepen. U kunt bijvoorbeeld een segment maken voor gebruikers die uw pagina's met herenkleding bezoeken en vervolgens alleen die gebruikers targeten (uw doelgroep) met een remarketingcampagne die is gericht op de nieuwe items die u aan die pagina's toevoegt. Meer informatie

 

Soorten segmenten

Een segment is opgebouwd uit een of meer niet-destructieve filters (filters die de onderliggende gegevens niet wijzigen). Die filters isoleren subsets van gebruikers, sessies en hits:

 • Subsets van gebruikers: bijvoorbeeld gebruikers die al eerder een aankoop hebben gedaan of gebruikers die artikelen hebben toegevoegd aan hun winkelwagentjes, maar nog geen aankoop hebben afgerond.
 • Subsets van sessies: bijvoorbeeld alle sessies naar aanleiding van campagne A of alle sessies die tot een aankoop hebben geleid.
 • Subsets van hits: bijvoorbeeld alle hits waarbij de opbrengst groter was dan €10.

U kunt filters instellen voor gebruikers, sessies en hits in hetzelfde segment.

Het gebruikersmodel van Analytics geeft weer hoe segmenten naar de Analytics-gegevensstructuur verwijst:

 • Gebruikers: De interactie van mensen met uw property (bijv. uw website of app).
 • Sessies: Interacties van één gebruiker worden gegroepeerd in sessies.
 • Hits: Interacties tijdens een sessie worden beschouwd als hits. Voorbeelden van hits zijn interacties zoals paginaweergaven, gebeurtenissen en transacties.

Eén gebruiker kan meerdere sessies hebben en elke sessie kan uit meerdere hits bestaan. Dit ziet er als volgt uit:

GEBRUIKER
sessie sessie sessie
hit hit hit hit hit hit hit hit hit

 

Segmenten gebruiken

Wanneer u een segment toepast en door uw rapporten navigeert, blijft dit segment actief tot u het verwijdert. U kunt maximaal vier segmenten tegelijkertijd toepassen en u kunt de afzonderlijke gegevens naast elkaar vergelijken in uw rapporten.

U kunt met segmenten behalve analyseren ook doelgroepen bouwen.

Analytics bevat vooraf gedefinieerde segmenten (systeemsegmenten) die u direct kunt gebruiken. U kunt systeemsegmenten ook kopiëren en bewerken om nieuwe, aangepaste segmenten te maken. Ook kunt u zelf geheel nieuwe segmenten samenstellen. Daarnaast is het mogelijk om segmenten te importeren vanuit de Analytics Solutions Gallery, een gratis marktplaats waar gebruikers van Google Analytics segmenten en andere oplossingen delen die zij zelf hebben ontwikkeld.

 

Definitie en bereik van segmenten

U baseert segmenten op de dimensies en statistische gegevens in uw Analytics-rapporten, bijvoorbeeld:

 • Type gebruiker komt exact overeen met 'Terugkerende gebruiker'
 • Land/Regio komt exact overeen met 'Verenigde Staten'
 • E-commerce conversiepercentage > '0,2%'

Naast dimensies en statistische gegevens vaststellen voor afzonderlijke filters in een segment, kunt u ook het bereik van de gegevens voor een filter instellen. Er zijn drie bereiken waaruit u kunt kiezen:

 • Hit: gedrag dat beperkt is tot één actie; bijvoorbeeld een pagina weergeven of een video afspelen.
 • Sessie: gedrag binnen één sessie; bijvoorbeeld de doelen die gebruikers tijdens een sessie hebben bereikt of de opbrengst die tijdens een sessie wordt gegenereerd.
 • Gebruiker: gedrag van alle sessies in de betreffende periode, maximaal 93 dagen. Bijvoorbeeld alle doelen die gebruikers hebben bereikt of alle opbrengst die tijdens alle sessies en gedurende de gehele periode is gegenereerd.

U kunt de functie Segmenten maken gebruiken om de componentfilters van een segment te definiëren.

 

Segmentlimieten

Voor segmenten die u maakt of importeert gelden de volgende limieten:

Totaal aantal segmenten

 • 1000 per gebruiker voor segmenten die in elke dataweergave kunnen worden toegepast of bewerkt (Beschikbaarheid van segment: Ik kan het segment in elke dataweergave toepassen/bewerken).
 • 100 per gebruiker per dataweergave voor segmenten die alleen voor die gebruiker in die weergave kunnen worden toegepast of bewerkt (Beschikbaarheid van segment: Ik kan het segment in deze dataweergave toepassen/bewerken).
 • 100 per dataweergave voor segmenten die door alle gebruikers in die weergave kunnen worden toegepast of bewerkt (Beschikbaarheid van segment: Bijdragers en ik kunnen het segment in deze dataweergave toepassen/bewerken).

Bijvoorbeeld:

Een gebruiker kan de volgende segmenten hebben:

 • 1000 segmenten die in elke willekeurige weergave kunnen worden toegepast of bewerkt, plus
 • 100 segmenten die alleen door die gebruiker kunnen worden toegepast of bewerkt in Weergave A, plus
 • 100 segmenten die alleen door die gebruiker kunnen worden toegepast of bewerkt in Weergave B

Een weergave kan de volgende segmenten hebben:

 • 100 segmenten per gebruiker die alleen door die gebruiker kunnen worden toegepast of bewerkt in die weergave
 • 100 segmenten die door elke gebruiker kunnen worden toegepast of bewerkt maar alleen in die weergave

Als deze limieten zijn bereikt, kunt u geen segmenten meer maken of importeren.

Deze limieten gelden niet voor systeemsegmenten.

Segmenten die worden toegepast op rapporten

U kunt maximaal vier segmenten tegelijkertijd toepassen op uw rapporten.

Perioden

Voor segmenten op basis van gebruikers kunt u een maximumperiode instellen van 93 dagen. Als de periode al is ingesteld op meer dan 93 dagen, stelt Analytics de periode opnieuw in op 93 dagen vanaf de begindatum wanneer u een op gebruikers gebaseerd segment maakt.

Segmenten op basis van Datum van eerste sessie hebben een maximumbereik van 31 dagen.

Gegevenslimieten voor segmenten op basis van gebruikers

Zoals hierboven wordt vermeld, geldt voor segmenten op basis van gebruikers een maximumperiode van 93 dagen. Voor die 93 dagen rapporteert Analytics uitsluitend over de eerste 1000 sessies van elke gebruiker. Sessie-aantallen van boven de 1000 in een periode van 93 dagen, zijn doorgaans een indicatie van niet-menselijk verkeer.

Multi-channel trechters

Gebruik geen segmenten met multi-channel trechterrapporten. U kunt beter Conversiesegmenten gebruiken.

Kostengegevens voor Google Ads

Google Ads-kostengegevens zijn niet compatibel met segmenten. Als u een segment toepast op een Google Ads-rapport met kostengegevens, worden er aan de kostengegevens geen waarden toegekend.

 

Volgende stappen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu