Om segmenter

Isoler og undersøg delmængder af dine data.
I denne artikel kan du læse om følgende:

 

Indledning

Et segment er en undergruppe af dine Analytics-data. Ud af alle dine brugere kunne ét segment f.eks. være brugere fra et bestemt land eller en bestemt by. Et andet segment kan f.eks. være brugere, der køber en bestemt type produkter eller besøger bestemte sider på dit website.

Segmenter giver dig mulighed for at isolere og analysere disse delmængder af data, så du kan undersøge og reagere på trends i din branche. Hvis du f.eks. konstaterer, at brugere fra en bestemt geografisk region ikke længere køber samme mængde af en bestemt type produkter som normalt, kan du se, om en konkurrerende virksomhed tilbyder det samme produkt til en lavere pris. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan du reagere ved f.eks. at tilbyde disse brugere en loyalitetsrabat, så dine produkter bliver billigere end konkurrenternes.

Du kan også bruge segmenter som udgangspunkt for målgrupper. Du kan f.eks. oprette et segment over brugere, der besøger dine sider med herretøj, og derefter udelukkende målrette mod disse brugere (din målgruppe) med en remarketingkampagne, der har fokus på nyt tøj, som du føjer til disse sider. Få flere oplysninger

 

Segmenttyper

Et segment består af et eller flere ikke-destruktive filtre (filtre, som ikke ændrer de underliggende data). Disse filtre isolerer undergrupper af brugere, sessioner og hits:

 • Undersæt af brugere: Det kan f.eks. være brugere, der tidligere har købt noget, eller brugere, der har lagt varer i indkøbsvognen, men ikke fuldført et køb
 • Undersæt af sessioner: Det kan f.eks. være alle sessioner, der stammer fra kampagne A, eller alle sessioner, hvor der blev foretaget et køb
 • Undersæt af hits: Det kan f.eks. være alle hits, hvor omsætningen var over 100 DKK

Du kan medtage filtre for brugere, sessioner og hits i samme segment.

Analytics-brugermodellen viser, hvordan segmenter tilknyttes i Analytics-datahierarkiet:

 • Brugere: Personer, der interagerer med din ejendom (f.eks. dit website eller din app)
 • Sessioner: Hver brugers interaktioner grupperes i sessioner.
 • Hits: Interaktioner i løbet af en session betegnes hits. Hits omfatter interaktioner såsom sidevisninger, hændelser og transaktioner.

Én bruger kan have flere sessioner, og hver session kan indeholde flere hits. Det kan illustreres som følger:

BRUGER
session session session
hit hit hit hit hit hit hit hit hit

 

Brug af segmenter

Når du anvender et segment og navigerer rundt i dine rapporter, forbliver det aktivt, indtil du fjerner det. Du kan anvende op til fire segmenter ad gangen og sammenligne de forskellige data side om side i dine rapporter.

Du kan ikke bare bruge segmenter til at analysere data, men også til at oprette målgrupper.

Analytics omfatter foruddefinerede segmenter (systemsegmenter), som du kan bruge, som de forefindes, eller som du kan kopiere og redigere, så du laver nye tilpassede segmenter. Du kan også oprette dine egne segmenter fra bunden. Desuden kan du importere segmenter fra Analytics Solutions Gallery. Det er en gratis markedsplads, hvor Analytics-brugere deler segmenter og andre løsninger, de har udviklet.

 

Segmentdefinition og -omfang

Du baserer segmenter på dimensioner og metrics i dine Analytics-rapporter, f.eks. som følger:

 • Brugertype matcher præcis "Tilbagevendende bruger"
 • Land/område matcher præcis "USA"
 • Konverteringsrate for e-handel > "0,2 %"

Ud over at fastlægge dimensioner og metrics for individuelle filtre i et segment kan du også angive dataomfanget for et filter. Der er forskellige omfang, du kan bruge:

 • Hit: Adfærd i form af en enkelt handling, f.eks. at se en side eller starte en video.
 • Session: Adfærd inden for en enkelt session, f.eks. de mål, en bruger fuldfører i løbet af en session, eller den indtjening, vedkommende genererer i løbet af en session.
 • Bruger: Adfærd på tværs af alle sessioner inden for det anvendte datointerval (op til 90 dage). Eksempelvis alle de mål, en bruger fuldfører, eller den samlede indtjening, vedkommende genererer (på tværs af alle sessioner), i løbet af det pågældende datointerval.

Du bruger Værktøj til segmentoprettelse til at definere et segments komponentfiltre.

 

Grænser for segmenter

Segmenter, som du opretter eller importerer, er underlagt følgende begrænsninger:

Alle segmenter

 • 1000 pr. bruger for segmenter, der kan anvendes/redigeres i enhver visning (segmenttilgængelighed: Jeg kan anvende/redigere dette segment i enhver visning).
 • 100 pr. bruger pr. visning for segmenter, der kun kan anvendes/redigeres af denne bruger i denne visning (segmenttilgængelighed: Jeg kan anvende/redigere dette segment i denne visning).
 • 100 pr. visning for segmenter, der kan anvendes/redigeres af alle brugere i denne visning (segmenttilgængelighed: Jeg og mine samarbejdspartnere kan anvende/redigere dette segment i denne visning).

Eksempel:

En bruger kan have:

 • 1000 segmenter, der kan anvendes/redigeres i enhver visning, plus
 • 100 segmenter, der kun kan anvendes/redigeres af den pågældende bruger og kun i visning A, plus
 • 100 segmenter, der kun kan anvendes/redigeres af den pågældende bruger og kun i visning B

En visning kan have:

 • 100 segmenter, der kun kan anvendes/redigeres af den pågældende bruger og kun i denne visning
 • 100 segmenter, der kan anvendes/redigeres af enhver bruger og kun i den pågældende visning

Du kan ikke oprette eller importere flere segmenter, når du har nået disse grænser.

Disse grænser gælder ikke for systemsegmenter.

Segmenter anvendt på rapporter

Du kan anvende op til fire segmenter på dine rapporter på samme tid.

Datointervaller

Med brugerbaserede segmenter kan du anvende et datointerval på maksimalt 90 dage på dine rapporter. Hvis dit datointerval allerede er indstillet til mere end 90 dage, så nulstiller Analytics datointervallet til 90 dage fra startdatoen, når du opretter et brugerbaseret segment.

Segmenter, der er baseret på muligheden Dato for første session, er begrænset til et maksimalt interval på 31 dage.

Datagrænser for brugerbaserede segmenter

Som angivet ovenfor er det maksimale datointerval for brugerbaserede segmenter 90 dage. Inden for disse 90 dage rapporterer Analytics kun om de første 1.000 sessioner for hver bruger. Et sessionstal på over 1.000 inden for et tidsrum på 90 dage er som oftest et tegn på ikke-menneskeskabt trafik.

Multikanaltragte

Undgå at bruge segmenter sammen med multikanaltragtrapporter. Brug i stedet Konverteringssegmenter.

Google Ads-omkostningsdata

Google Ads-omkostningsdata er ikke kompatible med segmenter. Hvis du anvender et segment på en Google Ads-rapport, der omfatter omkostningsdata, har omkostningsdataene alle værdien nul.

 

Næste trin

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?