Rapporten om User-ID-dekning

Se fordelingen av User-ID-ene i all trafikken.
Denne rapporten er bare synlig i områder som er aktivert for User-ID, og bare i rapporteringsvisninger for det aktuelle området som ikke er aktivert for User-ID.

I rapporten om User-ID-dekning kan du se en oversikt over fordelingen av tilordnede User-ID-er i all trafikken din. Med denne rapporten kan du se det samlede antallet økter og sammenligne prosentandelen av brukere som er tilordnet en User-ID, med antallet brukere som ikke er tilordnet noen User-ID.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Rapporten om User-ID-dekning

Rapporten om User-ID-dekning er tilgjengelig i rapporteringsvisninger når du har konfigurert User-ID-funksjonen. Du finner den ved å skrive inn User-ID-dekning i søkefeltet ovenfor rapportnavigasjonen og deretter velge resultatet. Du kan også finne rapporten ved å bla deg gjennom rapportnavigasjonen. Rapporten ligger sammen med Målgruppe > Atferd-rapportene i rapporteringsvisninger for nettsider, og sammen med Atferd > Atferd-rapportene i rapporteringsvisninger for apper.

Hvis du ikke ser denne rapporten, kan det hende du ikke har konfigurert User-ID, eller bruker en rapporteringsvisning som ikke omfatter denne rapporten.

Find the User ID Coverage report under Audience.

Klikk for å utvide dette bildet og se hvor disse alternativene vises i grensesnittet.

Innholdet i rapporten om User-ID-dekning

Det er sannsynlig at brukere som er tilordnet User-ID-er, har en annen atferd enn brukere uten User-ID-er.

Du kan for eksempel konfigurere User-ID-funksjonen slik at ID-er tilordnes brukere når de logger på en konto. Dette innebærer at brukergruppen som er tilordnet ID-er, tilsvarer den som bruker innholdet ditt når de er pålogget. Med rapporten om User-ID-dekning kan du se prosentandelen av øktene dine som inneholder aktivitet fra påloggede brukere.

Påloggede brukere engasjerer seg gjerne mer i innholdet ditt, eller de gjør ting som ikke er mulig for brukere som ikke er pålogget (f.eks. å kjøpe noe). Ved å adskille disse trafikksegmentene i rapportene dine kan du ta mer veloverveide beslutninger.

Du kan for eksempel utforme annonser, innhold, engasjementsaktiviteter eller transaksjonsmetoder spesielt for påloggede brukere. Du kan også bruke informasjonen i denne rapporten for å utvikle strategier for hvordan du kan oppmuntre brukere med eksisterende kontoer til å logge på når de bruker innholdet ditt, eller du kan bruke den for å finne ut hvordan du kan øke antallet nye kontoregistreringer.

Begrensninger for rapporten om User-ID-dekning

  1. Rapporten om User-ID-dekning er ikke tilgjengelig i alle rapporteringsvisninger. Den er bare tilgjengelig i rapporteringsvisninger etter at du har konfigurert User-ID-funksjonen.
  2. I rapporten om User-ID-dekning får du bare en oversikt over hvor stor del av trafikken din som stammer fra brukere med og uten User-ID. Du får ikke data eller detaljer om brukere og økter som var tilordnet en User-ID. Ved å bruke rapporten om User-ID-dekning sammen med en User-ID-rapporteringsvisning kan du få en omfattende analyse av hvordan brukere som er tilordnet en User-ID, benytter innholdet ditt.
  3. Hva User-ID-en er knyttet til, avhenger helt og holdent av implementeringen din. Du må konfigurere og implementere User-ID-funksjonen i ditt eget, spesifikke tekniske miljø. I eksemplet ovenfor nevnte vi at rapporten om User-ID-dekning inneholder opplysninger om hvorvidt en User-ID er knyttet til en kontopålogging. Dette er bare ett eksempel på hvordan du kan konfigurere User-ID-funksjonen. En User-ID er ikke automatisk tilknyttet verken brukerkontoer eller andre typer data.
google-developers-svg

Du kan finne tekniske detaljer for implementering av User-ID-funksjonen i utviklerveiledningene:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?