Zalety korzystania z funkcji User ID

Dlaczego warto zaimplementować funkcję User ID.

W artykule tym opisano cztery główne powody, dla których warto skonfigurować funkcję User ID.

Tematy w tym artykule:

Dokładniejsze dane o liczbie użytkowników

Wiele technologii analitycznych nie potrafi identyfikować unikalnych użytkowników, gdy ma do czynienia z wieloma urządzeniami lub sesjami. Rejestrują one nowego użytkownika za każdym razem, gdy zmienia on urządzenie lub rozpoczyna nową sesję. Na przykład w większości rozwiązań analitycznych jedna osoba korzystająca z Twoich treści za pomocą telefonu i tabletu wygeneruje dwie sesje, przez co będzie liczona jako dwóch użytkowników.

Funkcja User ID może służyć do powiązania wielu sesji (i każdej aktywności w ramach tych sesji) z niepowtarzalnym identyfikatorem. Gdy wyślesz do Analytics ten identyfikator i powiązane z nim dane o zaangażowaniu, każde działanie zostanie przypisane w raportach jednemu użytkownikowi.

Każdy niepowtarzalny identyfikator User ID jest traktowany w raportach Analytics jako unikalny użytkownik, więc zyskujesz dokładniejsze dane o użytkownikach, które lepiej odzwierciedlają ich faktyczne działania.

Analizowanie wrażeń zalogowanych użytkowników

Funkcję User ID możesz zastosować w połączeniu ze swoim mechanizmem uwierzytelniania, dzięki czemu niepowtarzalny identyfikator służący do identyfikacji konta użytkownika jest przesyłany do Analytics jako identyfikator User ID. Każde działanie wykonane po zalogowaniu się na takim koncie może być powiązane z tym identyfikatorem.

Zalogowani użytkownicy korzystają zwykle z zawartości witryny w zupełnie inny sposób niż niezalogowani, więc identyfikator User ID umożliwia segmentowanie tego podzbioru odwiedzin w raportach Analytics.

Dostęp do specjalnych narzędzi i raportów na koncie Analytics

Podczas konfiguracji funkcji User ID masz dostęp do widoku raportów User ID oraz do raportów Różne urządzenia.

Widok User ID to specjalny widok raportowania wyświetlający tylko dane z sesji, w których identyfikator User ID i powiązane z nim dane są wysyłane do Analytics. Dzięki takiemu widokowi możesz lepiej poznać różnice między tym segmentem ruchu a pozostałą jego częścią.

Widoki User ID obejmują zestaw raportów Wiele urządzeń, które nie są dostępne w innych widokach raportów. Raporty te umożliwiają analizowanie sposobów interakcji użytkowników z Twoimi treściami na różnych urządzeniach podczas poszczególnych sesji.

Jeśli powiążesz funkcję User ID ze swoim mechanizmem uwierzytelniania, możesz korzystać z widoków User ID i raportów Różne urządzenia do poszerzania wiedzy o zalogowanych użytkownikach.

Znajdowanie zależności między pozyskaniem, zaangażowaniem i konwersjami

Dzięki danym zbieranym za pomocą funkcji User ID możesz wykrywać i oceniać zależności między urządzeniami a zaangażowaniem użytkowników w wielu sesjach. Ułatwia to dokładniejsze przypisywanie pozyskiwania do konwersji oraz zrozumienie, co użytkownicy robią pomiędzy tymi dwoma kluczowymi zdarzeniami. Dane te mogą służyć do opracowywania nowych rodzajów kampanii marketingowych i kształtowania wrażeń użytkowników dostosowanych do różnych kombinacji urządzeń oraz działań.

 

 

google-developers-svg

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?