Fordeler med User ID

Finn ut hvorfor du bør implementere User ID

Det er fire hovedfordeler med å bruke User ID, og du får en bedre forståelse av dem ved å lese denne artikkelen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Få en mer nøyaktig brukertelling

Med mange analyseteknologier er det ikke mulig å identifisere unike brukere for flere enheter eller økter. Hver gang noen bytter til en annen enhet eller starter en ny økt, telles det en ny bruker. Hvis for eksempel én og samme person bruker innholdet ditt på en telefon og et nettbrett, blir det loggført to økter. Dermed regnes denne personen som to brukere i de fleste analyseløsninger.

Med User-ID-funksjonen kan flere økter (og eventuelle aktiviteter i disse øktene) knyttes til en unik ID. Når du sender en unik ID og eventuelle tilknyttede engasjementsdata til Analytics, knyttes all aktivitet til én bruker i rapportene dine.

Ettersom alle unike User ID-er anses for å være unike brukere i Analytics-rapportene dine, får du mer nøyaktige brukerdata som gjenspeiler de reelle tallene på en bedre måte.

Analysér opplevelsen til påloggede brukere

Du kan implementere User-ID-funksjonen sammen med autentiseringssystemet ditt, slik at den unike ID-en som brukes for å identifisere en brukerkonto, sendes til Analytics som User-ID-en. Alle aktiviteter som forekommer når en konto er pålogget, kan tilordnes denne ID-en.

Ettersom påloggede brukere vanligvis benytter innholdet ditt på helt andre måter enn brukere som ikke er pålogget, kan du dele inn dette delsettet av trafikken i Analytics-rapportene dine ved hjelp av User ID.

Få tilgang til spesialverktøy og -rapporter i Analytics-kontoer

Når du konfigurerer User-ID, får du tilgang til rapporteringsvisninger for User-ID samt rapporter for flere enheter.

En rapporteringsvisning for User-ID er en spesiell rapporteringsvisning som bare inneholder data fra økter der en User-ID og relaterte data sendes til Analytics. Med denne rapporteringsvisningen kan du få bedre innsikt i forskjellene mellom atferden i dette trafikksegmentet og atferden i den øvrige trafikken.

Rapporteringsvisningene for User-ID-funksjonen inneholder et sett med rapporter for flere enheter, som ikke er tilgjengelige i andre rapporteringsvisninger. Gjennom disse rapportene er du sikret verktøyene og beregningene du trenger for å analysere hvordan brukerne benytter innholdet ditt på ulike enheter og over flere økter.

Hvis du konfigurerer User ID i forbindelse med autentiseringssystemet ditt, kan du bruke User ID-rapporteringsvisninger og rapportering for flere enheter for å få bedre innsikt i atferden til de påloggede brukerne.

Finn sammenhenger mellom brukeranskaffelser, engasjement og konverteringer

Med dataene som samles inn via User-ID-funksjonen, kan du finne og evaluere sammenhenger mellom enhetene og engasjementsaktivitetene for flere økter. Dermed blir det enklere å tilskrive brukeranskaffelser til konverteringer og se hva brukerne gjør mellom disse viktige handlingspunktene. Du kan bruke disse dataene for å utvikle nye typer markedsføringskampanjer og brukeropplevelser som er skreddersydd for ulike kombinasjoner av enheter og engasjement.

Personlig tilpasning av annonser

Alle User ID-er du oppgir, kan brukes til å etablere kriterier for flere enheter og/eller plattformer, inkludert kriterier for personlig tilpasning av annonser. Du kan bruke denne funksjonen for kraftige bruksmønstre på flere plattformer, for eksempel for å utelukkende nå ut til brukere som ennå ikke har kjøpt noe i appen din, men som allerede har kjøpt på nettstedet ditt.

Når du konfigurerer målgrupper, kan du konfigurere kriterier som åpner for, eller som direkte krever, atferd på flere enheter eller plattformer. Som standard kan du velge at alle målgrupper skal gjelde for flere enheter og flere plattformer, men du kan om nødvendig angi kriterier for enheter eller plattformer for å styre dette.

Vær oppmerksom på at du når som helst kan slå av personlig tilpasning av annonser ved å merke hendelser som annonser som ikke er personlig tilpasset.

 

 

Google Developers-overskrift @ 36 piksler SVG -->google-developers-svg

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?