User-ID-ominaisuuden käytön edut

Lue lisätietoja siitä, miksi User-ID kannattaa ottaa käyttöön.

Tässä artikkelissa kerrotaan neljästä tärkeimmästä User-ID-ominaisuuden käyttöön liittyvästä edusta.

Tässä artikkelissa:

Entistä tarkempi käyttäjämäärä

Monet analyysitekniikat eivät tunnista yksittäisiä käyttäjiä useista laitteista tai istunnoista. Kun käyttäjä vaihtaa toiseen laitteeseen tai aloittaa uuden istunnon, hänet tulkitaan uudeksi käyttäjäksi. Jos sama henkilö esimerkiksi käyttää tarjoamaasi sisältöä puhelimellaan ja tabletillaan, useimmissa analyysiratkaisuissa järjestelmään kirjataan kaksi istuntoa ja sen myötä myös kaksi käyttäjää.

User-ID-ominaisuus voi liittää useita istuntoja (ja kyseisissä istunnoissa tehtyjä toimintoja) yksilölliseen tunnukseen. Kun lähetät yksilöllisen tunnuksen ja siihen liittyvät aktivoitumistiedot Analyticsiin, kaikki toiminnot liitetään raporteissasi samaan käyttäjään.

Koska jokainen yksilöllinen käyttäjätunnus tulkitaan yksittäiseksi käyttäjäksi Analytics-raporteissasi, saat tarkempia ja todenmukaisempia tietoja käyttäjistä.

Kirjautuneen käyttäjän käyttökokemusten analysointi

User-ID-ominaisuus voidaan ottaa käyttöön todennusjärjestelmän yhteydessä, jolloin käyttäjätilin tunnistamiseen käytettävä yksilöllinen tunnus lähetetään Analyticsiin käyttäjätunnuksena. Kaikki toiminta, joka tapahtuu tilille kirjautumisen jälkeen, voidaan yhdistää tähän tunnukseen.

Kirjautuneet käyttäjät käyttävät sisältöä yleensä eri tavalla kuin käyttäjät, jotka eivät ole kirjautuneet sisään. User-ID:n avulla voit kätevästi ryhmitellä tällaisia liikenteen osajoukkoja Analytics-raporteissasi.

Erikoistyökalujen ja ‑raporttien käyttö Analytics-tilillä

Kun määrität User-ID:n, voit tarkastella User-ID-raportointinäkymiä ja laitteiden välisiä raportteja.

User-ID-näkymä on erikoisraportointinäkymä. Siinä näytetään vain niiden istuntojen tiedot, joissa käyttäjätunnus ja siihen liittyvät tiedot lähetetään Analyticsiin. Tämän näkymän avulla saat paremman käsityksen siitä, miten tämän liikennesegmentin toiminta eroaa muusta liikenteestä.

User-ID-näkymät sisältävät joukon laitteiden välisiä raportteja, jotka eivät ole käytettävissä muissa raportointinäkymissä. Näiden raporttien työkalujen ja tietojen avulla voit analysoida tapoja, joilla käyttäjät hyödyntävät tarjoamaasi sisältöä eri laitteilla useiden istuntojen aikana.

Jos määrität User-ID:n todennusjärjestelmän yhteydessä, voit saada User-ID-näkymien ja laitteiden välisten raporttien avulla entistä paremman käsityksen kirjautuneista käyttäjistä.

Hankintojen, aktivoitumisen ja konversioiden välisten suhteiden selvittäminen

User-ID:n kautta kerättyjen tietojen avulla voit selvittää sekä arvioida laitteiden ja aktivoitumistoimintojen välisiä suhteita useiden istuntojen välillä. Voit liittää hankinnat entistä tehokkaammin konversioihin ja selvittää, mitä käyttäjät tekevät näiden tärkeiden vaiheiden välissä. Tietojen avulla voit laatia uudenlaisia markkinointikampanjoita ja käyttökokemuksia, jotka on räätälöity eri laitteiden ja aktivoitumistoimintojen yhdistelmille.

 

 

google-developers-svg

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?