Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα μας

Για τη χρήση του Google Analytics απαιτούνται, τυπικά, τουλάχιστον τρία μέρη: 1) το προϊόν Google Analytics, 2) ο πελάτης που υλοποιεί το Google Analytics και 3) ο επισκέπτης ή ο χρήστης μιας εφαρμογής ιστότοπου ή άλλης τεχνολογίας πελάτη που έχει υλοποιήσει το Google Analytics. Η τεκμηρίωση της Google, όπως το υλικό που είναι διαθέσιμο στο κέντρο βοήθειας, το κανάλι YouTube, ο ιστότοπος προγραμματιστών και άλλοι χώροι φύλαξης περιεχομένου, απευθύνεται στον πελάτη του Google Analytics και στο κοινό, τον επισκέπτη και το χρήστη του πελάτη του Google Analytics.

Η Google χρησιμοποιεί το Google Analytics (συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών του Universal Analytics) σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επειδή για τη χρήση του Google Analytics από την Google δεν απαιτείται συμμετοχή τρίτου μέρους, ορισμένες από τις περιγραφές σχετικά με το προϊόν του Google Analytics ενδέχεται να μην ισχύουν. Για παράδειγμα, οι πελάτες του Google Analytics απαγορεύεται να στέλνουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες στο Google, αλλά η αρχή αυτή δεν μπορεί να ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες το Google Analytics χρησιμοποιείται, για να αναλύσει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Google από συνδεδεμένους κατόχους λογαριασμών.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;