Kullanıcı sayısı metriklerinde kullanıcılar nasıl tespit edilir?

Kullanıcı Sayısı ve Etkin Kullanıcı Sayısı metrikleri, sitenizle veya uygulamanızla kaç kullanıcının etkileşimde bulunduğunu gösterir.

Google Analytics'in hangi trafiğin hangi kullanıcıdan geldiğini belirleyebilmesi için, her isabetle birlikte her bir kullanıcıyla ilişkilendirmiş benzersiz bir tanımlayıcı gönderilir. Bu tanımlayıcı, Google Analytics istemci kimliği içeren _ga adlı bir birinci taraf çerezi olabilir. Kullanıcıları, sitenize veya uygulamanıza erişmek için kullandıkları tüm cihazlar genelinde daha doğru bir şekilde tespit edebilmek için istemci kimliğiyle birlikte User ID özelliğini de kullanabilirsiniz. Tanımlayıcılarla ilgili daha fazla bilgi almak için geliştirici belgelerimizdeki çerezler ve kullanıcı kimliği makalesini okuyun.

2017'nin başlarında Google Analytics, yüksek doğruluk ve düşük hata oranıyla (genellikle %2'den düşük) daha etkili bir şekilde kullanıcı sayabilmek için Kullanıcı Sayısı ve Etkin Kullanıcı Sayısı metriklerinin hesaplanma yöntemini güncellemeye başladı. Bu metrikler, standart raporlarınızda bulunur. Önceki hesaplama yöntemini kullanmaya devam edecek olan Örneklenmemiş Raporlama ve BigQuery Export hariç, önceki hesaplama yönteminden (aşağıda açıklanan) biraz farklı bir kullanıcı sayısı görebilirsiniz.

Bu yeni hesaplama, Eylül 2016'ya kadar uzanan kullanıcı verilerine uygulanır. Raporunuzun tarih aralığı, Eylül 2016'dan önceki bir tarihe ait verileri içeriyorsa örnekleme yapılır. 2016'dan önceki verileri içeren örneklenmemiş raporları görmek istiyorsanız yeni hesaplama yöntemini kapatmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Ağustos 2017 itibarıyla, Özel Tablolardaki verilere yeni hesaplama uygulanır.

 

Eski hesaplama yöntemi
Bu makalede, filtre uygulanmış bir görünümde Kullanıcı Sayısı'nın yanlış gösterilmesinin ve farklı raporlardaki Kullanıcı Sayısı değerleri arasında fark edilebilecek tutarsızlıkların nedenleri açıklanmaktadır. Ancak, filtre uygulanmamış bir görünüme geçmek istiyorsanız:
  1. Google Analytics'te oturum açın..
  2. Yönetici'yi tıklayın.
  3. GÖRÜNÜM sütununda, filtre uygulanmamış bir görünüm seçmek için menüyü kullanın. Bir görünüme filtre uygulanıp uygulanmadığından emin değilseniz önce listeden bu görünümü seçin. Daha sonra GÖRÜNÜM sütunu altında Filtreler'i tıklayın. Söz konusu görünüme uygulanan filtrelerin (varsa) listesi görüntülenir.
  4. Bir görünüm seçtikten sonra raporlarınıza geri dönmek için Raporlar'ı tıklayın.

Özet

Kullanıcı Sayısı ve Etkin Kullanıcı Sayısı metrikleri, sitenizi/uygulamanızı kaç kullanıcının görüntülediğini veya sitenizle/uygulamanızla kaç kullanıcının etkileşimde bulunduğunu gösterir.

Analytics, çeşitli rapor istekleri için Kullanıcı Sayısı'nı hesaplamak üzere iki farklı teknik kullanır. Sonuç olarak, Kullanıcı Sayısı'nın tüm raporlarda aynı olmadığını fark edebilirsiniz. Bu makaledeki bilgiler Etkin Kullanıcı Sayısı metrikleri için de geçerlidir.

Ayrıntı

Arka plan bilgileri

Raporlarınıza hızlıca veri sağlamak için, Analytics günlük olarak güncellenen örneklenmemiş ve önceden toplanmış veri tablosu kümeleri oluşturur. (Bunun nasıl çalıştığını anlamak için, örnekleme nasıl çalışır belgesini okuyun.) Önceden toplanmış veri tabloları, standart raporlardaki tarih aralığı değişiklikleri dahil olmak üzere, sık karşılaşılan raporlama isteklerine oldukça iyi şekilde yanıt verecek özelliklere sahiptir. Örneğin, bir rapor talep ettiğinizde, Analytics, önceden toplanmış veri tablolarındaki her bir metriğe bakar ve raporlarınıza bu sonuçları sunar. Tarih aralığını 1 Ağustos - 31 Ağustos'tan 1 Ağustos - 1 Eylül'e değiştirirseniz, Analytics her bir metriği 1 Eylül öncesinde toplanmış veri tablosunda aratır ve yeni verileri mevcut toplama ekler.

Bu, bir çok metrik için işe yaramaktadır. Sayfa görünümleri ya da Ekran görünümleri gibi birçok metrik günler ilerledikçe basit eklemelerle sayılır. Ancak, Kullanıcılar daha karmaşık hesaplara dayanır. Basitçe önceden toplanmış tablolardan işlenmiş veri eklemek (ya da çıkarmak) yerine, Analytics'in raporda seçtiğiniz her bir tarih aralığı için Kullanıcılar'ı yeniden hesaplaması gerekir. Örneğin, bir kullanıcı 31 Ağustos'ta ve 1 Eylül'de bir web sitesini ziyaret ederse, Analytics bu kullanıcıyı bu iki günlük sürede tek bir kullanıcı olarak tanır. Tarih aralığını 1 Ağustos - 3 Ağustos'tan 1 Ağustos - 31 Eylül'e değiştirirseniz, Analytics bu farkı raporlarda gördüğünüz Kullanıcılar değerine ekleyip geçemez, çünkü bu sayı karmaşık bir hesaplamaya dayanır ve önceden toplanmış veri tablolarındaki değişen toplama eklenemez. Bunun yerine, raporlarınızda her talep ettiğinizde metriğin anında hesaplanması gerekir.

Bu sorunu aşmak adına, Kullanıcılar hesaplamasına yönelik iki yöntem mevcuttur. En iyi hesaplama, görüntülenen rapora göre seçilir.

1. Hesaplama: Önceden hesaplanmış veri

Bu hesaplama yalnızca belli bir tarih aralığındaki oturum sayısına ve her bir oturumun süresine dayanır. (Bir web tarayıcısı gibi, cihazdaki teknolojiye bağlıdır ve genellikle istemci tarafı süresi olarak ifade edilir.) Bu hesaplama sonucu önceden toplanmış veri tablolarına eklenebileceğinden, Analytics, tarih aralığını değiştirdiğinizde bile, bu veriyi hızlıca çekip bir raporda sunmak üzere bu tabloya başvurabilir.

Rapordaki tek boyut Tarih, Hafta ya da Yıl gibi bir zaman dilimi olduğunda, raporlarda özel olarak 1. Hesaplama kullanılır. Bu durum, bu hesaplamayı yalnızca hiçbir Segment uygulanmadığında Kitle Genel Bakış raporunda ya da bu tarih boyutlarından birinin uygulanan tek boyut olması durumunda özel bir raporda görebileceğiniz anlamına gelir. Kullanıcılar'ı tarihe bağlı olmayan bir boyutta görüntülediğinizde, Analytics kullanıcıları anında hesaplamak için aşağıda açıklandığı gibi ikinci bir tablo kullanır.

Örneklenmemiş verileri hızlıca alabilmesine rağmen, bu hesaplamanın bazı dezavantajları vardır. Oturum sayısına ve istemci tarafı süresine bağlıdır, bundan dolayı da kullanıcının istemci tarafı süresi doğru değilse ya da tüm kullanıcılar yerine tek bir kullanıcıya ait bazı oturumları filtreleyen bir raporlama görünümü kullanıyorsanız, veriler tutarsız olabilir.

Olası tutarsızlıklardan kaçınmak için, tüm kullanıcı oturumlarında aynı olacak ve tarih olmayan bir boyutla özel bir rapor oluşturabilirsiniz (örneğin, Tarayıcı, İşletim Sistemi ya da Mobil Cihaz). Bu işlem, Analytics'i 2. Hesaplamayı kullanmaya yönlendirir.

2. Hesaplama: Anında hesaplanan veriler

2. Hesaplama, trafiğiniz hakkındaki kalıcı verileri atamak, toplamak ve depolamak için kullandığınız yönteme dayanır. Bunu özelleştirmek için uygulayabileceğiniz birçok çözüm vardır, ama bu verilerin atanması ve saklanması için en yaygın yöntem tarayıcı üzerinden yönetilen çerezler'in kullanılmasıdır.

2. Hesaplama büyük veri kümelerinde büyük hesaplama gerektirir, bundan dolayı önceden toplanmış tablolar yerine ham oturum tablolarındaki veriyi referans alır. 2. Hesaplama, verilerin işlenmesi ve raporlarınıza sunulması açısından daha fazla zaman gerektirir çünkü bu veriler o anda hesaplanır; Analytics önceden işlenen ve önceden birleştirilmiş tablolarda saklanan verileri aratıp anında sunamaz. Hesaplama, her seferinde isteğiniz üzerine yapılır. Belirli koşulların karşılanmasının örneklemeye yol açabileceğini, ancak Google Analytics 360 hesabı kullanıcılarının örneklenmemiş raporlara erişebileceğini unutmayın.

2. Hesaplama özel raporlarda kullanılır ve Kullanıcı Sayısı'nın, Tarayıcı, Şehir ya da Kaynak gibi herhangi bir boyutta hesaplanmasını sağlar.

Kaynak ya da Ortam gibi bazı boyutlar için, aynı tekil kullanıcının birden fazla grup içinde yer alabileceğini unutmayın (örneğin, bir kullanıcı aynı tarih aralığında hem organik aramadan hem ücretli aramadan ziyarette bulunabilir). Dolayısıyla, Kullanıcı Sayısı'nı böyle bir boyutta görüntülerken satır toplamları, toplam değere eşit olmamalıdır.

Yeni ve önceki hesaplamalar arasında geçiş yapma

  1. Google Analytics'te oturum açın..
  2. Yönetici'yi tıklayın ve düzenlemek istediğiniz mülke gidin.
  3. MÜLK sütununda, Mülk Ayarları'nı tıklayın.
  4. Kullanıcı Analizi altında, Raporlamada Kullanıcılar Metriğini Etkinleştir'i açın veya kapatın.
    Açık seçeneğinde yeni hesaplama, Kapalı seçeneğinde önceki hesaplama kullanılır.

Hesaplamalar arasında geçiş yapmak, raporlarınız için ham verilerden metriklerin hesaplanma biçimini değiştirir ancak temel verileri değiştirmez.

Analytics 360 için anahtarın varsayılan ayarı Açık'tır.

Analytics Standard için anahtarın varsayılan ayarı Kapalı'dır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?