Jak następuje identyfikowanie użytkowników przy zbieraniu o nich danych

Dane Użytkownicy i Aktywni użytkownicy wskazują, ilu użytkowników korzystało z Twojej witryny lub aplikacji.

Aby usługa Google Analytics mogła określić, które wizyty należą do których użytkowników, każdemu z nich przypisywany jest niepowtarzalny identyfikator wysyłany z każdym działaniem. Identyfikator ten może być pojedynczym, własnym plikiem cookie Google Analytics o nazwie _ga, który zawiera identyfikator klienta tej usługi. Możesz też jednak w połączeniu z identyfikatorem klienta używać funkcji User ID, by dokładniej identyfikować użytkowników na wszystkich urządzeniach, za których pomocą korzystają z Twojej witryny lub aplikacji. Więcej informacji o identyfikatorach znajdziesz w naszej dokumentacji dla deweloperów poświęconej plikom cookie i identyfikacji użytkowników.

Na początku 2017ºr. rozpoczęło się w Google Analytics aktualizowanie obliczania danych Użytkownicy i Aktywni użytkownicy, które umożliwi skuteczniejsze określanie liczby użytkowników z dużą dokładnością i niskim odsetkiem błędów (zazwyczaj poniżej 2%). Dane te są dostępne w raportach standardowych. Możesz zauważyć niewielką zmianę liczby użytkowników w porównaniu z poprzednią metodą jej obliczania (objaśnioną poniżej), z wyjątkiem niespróbkowanych raportów i funkcji BigQuery Export, które nadal będą korzystać z poprzedniej metody obliczania.

Nowa metoda obliczania jest stosowana do danych użytkowników sięgających wstecz do września 2016 roku. Jeśli zakres dat raportu obejmuje dane sprzed września 2016 roku, zostanie wykonane próbkowanie. Jeśli potrzebujesz niespróbkowanych raportów zawierających dane sprzed 2016 r., skorzystaj z poniższych instrukcji, by wyłączyć nową metodę obliczania.

Od sierpnia 2017 r. do danych w sekcji Tabele niestandardowe stosowana jest nowa metoda obliczania.

 

Poprzednia metoda obliczania
W tym artykule omawiamy, dlaczego w filtrowanym widoku może być podawana niedokładna liczba użytkowników oraz z jakich powodów mogą występować rozbieżności w liczbie użytkowników między różnymi raportami. Jeśli jednak chcesz się przełączyć na niefiltrowany widok:
  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. Kliknij Administracja.
  3. W menu w kolumnie WIDOK wybierz niefiltrowany widok. Jeśli nie masz pewności, czy dany widok jest niefiltrowany, wybierz go na liście. Następnie, nadal w kolumnie WIDOK, kliknij Filtry. Pojawi się lista filtrów zastosowanych do tego widoku (jeśli jakieś występują).
  4. Po wybraniu widoku otwórz Raporty, by wrócić do raportów.

W skrócie

Z danych Użytkownicy i Aktywni użytkownicy możesz dowiedzieć się, ilu użytkowników wyświetlało Twoją witrynę/aplikację lub wchodziło z nią w interakcje.

Analytics stosuje dwie różne techniki obliczania użytkowników dla różnych rodzajów raportów. W efekcie możesz zauważyć rozbieżności między danymi Użytkownicy występującymi w różnych raportach. Informacje w tym artykule dotyczą również danych Aktywni użytkownicy.

Szczegółowo

Informacje ogólne

Aby szybko wyświetlić wszystkie dane, jakie pojawiają się w raportach, Analytics tworzy zestaw tabel z niepróbkowanymi, wstępnie zgromadzonymi danymi, które są przetwarzane codziennie (więcej informacji o tym procesie znajdziesz w sekcji Jak działa próbkowanie). Tabele te zawierają wszystkie dane potrzebne do tworzenia i zmian raportów, w tym zmian zakresu dat w raportach standardowych. Przykład: gdy chcesz utworzyć raport, Analytics sprawdza wszystkie potrzebne dane we wspomnianych tabelach i korzysta z nich podczas tworzenia raportu. Jeśli zmienisz zakres dat z 1 sierpnia – 31 sierpnia na 1 sierpnia – 1 września, Analytics wyszuka poszczególne dane w tabeli ze wstępnie zgromadzonymi danymi dla 1 września i doda je do istniejącej sumy.

Ta metoda sprawdza się w przypadku większości rodzajów danych. Niektóre rodzaje danych, jak Odsłony czy Wyświetlenia ekranu, to proste liczniki dzienne, ale dane Użytkownicy są oparte na bardziej skomplikowanych wyliczeniach. Zamiast dodawania (lub odejmowania) liczb z tabel z wstępnie zgromadzonymi danymi, Analytics musi obliczać dane użytkowników dla każdego zakresu dat, który wybierzesz w raporcie. Przykład: jeden użytkownik może odwiedzić witrynę 31 sierpnia i 1 września – wtedy Analytics policzy go jako jednego użytkownika w zakresie tych dwóch dni. Jeśli zmienisz zakres dat z 1 sierpnia – 31 sierpnia na 1 sierpnia – 1 września, Analytics nie może zwyczajnie dodać różnicy do wartości Użytkownicy w raportach, bo ta liczba jest wynikiem skomplikowanego działania, a nie tylko sumą częściową we wstępnie zsumowanych tabelach danych. Dane użytkowników muszą być obliczane w czasie rzeczywistym przy każdej zmianie w raportach.

Aby rozwiązać ten problem, stosujemy dwie metody obliczania liczby użytkowników. Optymalna metoda jest wybierana w zależności od wyświetlanego raportu.

Metoda obliczania 1: Wstępnie obliczone dane

Ta metoda uwzględnia tylko liczbę sesji w danym zakresie dat i czas trwania każdej z nich (te dane są określane przez technologię urządzenia, np. przeglądarkę internetową, dlatego często w tym przypadku mówimy o czasie po stronie klienta). Wynik tych wyliczeń może zostać dodany do liczb z tabeli ze wstępnie zgromadzonymi danymi, dzięki czemu Analytics może szybko z niej skorzystać i dostarczyć dane do raportu, także w przypadku zmiany zakresu dat.

Tę metodę obliczania stosuje się tylko w raportach, w których jedynym wymiarem jest przedział czasowy, np. Data, Tydzień roku lub Miesiąc roku. Stosujemy ją tylko w raporcie Ogółem w sekcji Odbiorcy bez żadnych segmentów lub w raporcie niestandardowym, w którym jedynym wymiarem jest jeden ze wspomnianych wymiarów dat. Gdy wyświetlasz dane Użytkownicy według dowolnego wymiaru, który nie jest datą, Analytics używa drugiej tabeli, opisanej poniżej, aby obliczyć odpowiednie dane w czasie rzeczywistym.

Ta metoda pozwala szybko uzyskać niespróbkowane dane, ale ma kilka wad. Obliczenie opiera się na liczbie sesji i czasie po stronie klienta, więc jeśli ten czas jest nieprawidłowy, albo jeśli korzystasz z widoku raportów, który odfiltrowuje sesje danego użytkownika (a nie wszystkich użytkowników), uzyskane dane mogą być niespójne.

Aby wyeliminować potencjalne niespójności, możesz utworzyć raport niestandardowy z wymiarem innym niż data, który będzie jednakowy dla wszystkich sesji użytkowników (np. Przeglądarka, System operacyjny albo Urządzenie przenośne). W takiej sytuacji Analytics użyje innej metody obliczania, którą opisujemy poniżej.

Metoda obliczania 2: Dane obliczane w czasie rzeczywistym

Ta metoda obliczania opiera się na sposobie, w jaki przypisujesz, gromadzisz i przechowujesz trwałe dane o ruchu. Istnieje wiele indywidualnych rozwiązań, ale najpopularniejszą opcją przypisywania i przechowywania tych danych są pliki cookie zarządzane przez przeglądarkę.

Ta metoda obliczania wymaga skomplikowanych obliczeń na dużych zbiorach danych, więc zawsze korzysta z bazowych tabel z danymi sesji, a nie z tabel ze wstępnie zgromadzonymi danymi. Przetwarzanie i dostarczanie danych Użytkownicy zajmuje w tej metodzie więcej czasu, bo wartości są obliczane w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od pierwszej metody Analytics nie może po prostu pobrać danych, które zostały już przetworzone i są przechowywane w tabelach ze wstępnie zgromadzonymi danymi. Obliczenia są wykonywane za każdym razem, gdy przesyłasz odpowiednie żądanie. Pamiętaj, że jeśli są spełnione określone warunki, może to powodować próbkowanie, ale użytkownicy konta Google Analytics 360 mają dostęp do niespróbkowanych raportów.

Ta metoda jest używana w raportach niestandardowych i pozwala na obliczanie liczby użytkowników według dowolnego wymiaru, np. Przeglądarki, Miasta czy Źródła.

Dla niektórych wymiarów, takich jak Źródło lub Medium, ten sam unikalny użytkownik może znaleźć się w wielu grupach (np. jeśli w tym samym zakresie dat odwiedził witrynę zarówno z bezpłatnych, jak i płatnych wyników wyszukiwania). Dlatego gdy wyświetlasz w takim wymiarze dane Użytkownicy, suma wierszy nie powinna się równać sumie końcowej.

Przełączanie między nowymi a poprzednimi obliczeniami

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz edytować.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
  4. W sekcji Analiza użytkowników włącz lub wyłącz opcję Uwzględniaj w raportach dane „Użytkownicy”.
    Jej włączenie powoduje używanie nowych obliczeń, a jej wyłączenie – poprzednich.

Przełączanie między obliczeniami zmienia sposób obliczania danych w raportach na podstawie nieprzetworzonych danych, ale nie powoduje żadnych zmian w danych źródłowych.

W przypadku Analyticsº360 domyślnym ustawieniem jest włączenie tej opcji.

W przypadku standardowego Analytics domyślnym ustawieniem jest wyłączenie tej opcji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?