Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's (UA). Vanaf 1 juli 2023 verwerken standaard UA-property's geen gegevens meer (1 juli 2024 voor UA 360-property's). Stap over op Google Analytics 4 en ga naar het gedeelte Google Analytics 4-property's van dit Helpcentrum.

[UA] Hoe gebruikers worden herkend voor gebruikersstatistieken

In dit artikel beschrijven we hoe gebruikers worden herkend voor statistieken in Universal Analytics. Ga naar [GA4] Gegevens verzamelen over uw gebruikers voor meer informatie over hoe gebruikersgegevens worden verzameld in Google Analytics 4.

De statistieken Gebruikers en Actieve gebruikers tonen hoeveel gebruikers actief zijn geweest op uw site of in uw app.

Bij elke hit wordt een unieke ID verstuurd die aan een gebruiker is gekoppeld, zodat in Google Analytics kan worden bepaald welk verkeer afkomstig is van welke gebruiker. Hiervoor kan één first-party cookie met de naam _ga worden gebruikt waarin een Google Analytics-client-ID is opgeslagen. U kunt ook de functie Gebruikers-ID gebruiken in combinatie met de client-ID om gebruikers nauwkeuriger te identificeren op alle apparaten waarop ze uw site of app openen. Lees meer informatie over cookies en gebruikersidentificatie in onze documentatie voor ontwikkelaars.

Begin 2017 is Google Analytics begonnen de berekeningsmethode voor de statistieken Gebruikers en Actieve gebruikers te updaten om gebruikers efficiënter te kunnen tellen, met een grote nauwkeurigheid en een laag foutpercentage (doorgaans minder dan 2%). De statistieken zijn beschikbaar in uw standaardrapporten. Mogelijk merkt u een klein verschil in de telling van gebruikers ten opzichte van de eerdere berekeningsmethode (hieronder toegelicht), met uitzondering van Volledige rapporten en BigQuery Export, waarvoor de vorige berekeningsmethode wordt gehandhaafd.Voor de berekening van nieuwe gebruikers wordt ook nog gebruikgemaakt van de vorige methode.

Deze nieuwe berekening wordt toegepast op gebruikersgegevens tot september 2016. Als de periode voor uw rapport gegevens bevat van vóór september 2016, wordt gebruikgemaakt van steekproeven. Als u volledige rapporten met gegevens van vóór 2016 wilt hebben, volgt u de onderstaande aanwijzingen om de nieuwe berekeningsmethode uit te zetten.

Vanaf augustus 2017 wordt op gegevens in Aangepaste tabellen de nieuwe berekening toegepast.

 

Vorige berekeningsmethode
In dit artikel wordt uitgelegd waarom een gefilterde weergave tot een onjuiste statistiek Gebruikers kan leiden en waarom verschillende rapporten afwijkende statistieken Gebruikers weergeven. U kunt echter ook rechtstreeks overschakelen naar een niet-gefilterde weergave:
  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder.
  3. Ga in de kolom WEERGAVE naar het menu om een ongefilterde weergave te selecteren. Als u twijfelt of een bepaalde weergave ongefilterd is, selecteer u de weergave op de lijst. Klik daarna in dezelfde kolom WEERGAVE op Filters. Er wordt een lijst getoond van op die weergave toegepaste filters (indien van toepassing).
  4. Nadat u een weergave heeft geselecteerd, opent u Rapporten om terug te gaan naar uw rapporten.

In het kort

De statistieken Gebruikers en Actieve gebruikers laten zien hoeveel gebruikers uw site/app hebben bekeken of interacties hebben uitgevoerd.

Analytics maakt gebruik van 2 verschillende technieken voor de berekening van de statistiek Gebruikers voor verschillende soorten rapportaanvragen. Als gevolg hiervan ziet u wellicht verschillen in de statistische gegevens voor Gebruikers in verschillende rapporten. De informatie in dit artikel is ook van toepassing op de statistische gegevens voor Actieve gebruikers.

In detail

Achtergrond

Google Analytics maakt een reeks volledige en vooraf samengestelde gegevenstabellen, die dagelijks worden geüpdatet, zodat we snel gegevens in uw rapporten kunnen weergeven. (Lees voor meer informatie over dit proces hoe steekproeven werken.) De vooraf samengestelde gegevenstabellen werken prima voor algemene rapportageverzoeken, inclusief wijzigingen in de periode in standaardrapporten. Wanneer u bijvoorbeeld een rapport aanvraagt, zoekt Google Analytics elke statistiek op in de vooraf samengestelde gegevenstabellen en worden de resultaten in uw rapporten weergegeven. Als u de periode wijzigt van 1 augustus - 31 augustus naar 1 augustus - 1 september, zoekt Google Analytics elke statistiek op in de vooraf samengestelde gegevenstabel van 1 september en worden de nieuwe gegevens toegevoegd aan het bestaande totaal.

Dit werkt prima voor de meeste statistieken. Veel statistieken, zoals Paginaweergaven of Schermweergaven, zijn lopende totalen waaraan steeds nieuwe waarden worden toegevoegd. Gebruikers wordt echter op een complexere manier berekend. In plaats van verwerkte gegevens uit de vooraf samengestelde tabellen op te tellen (of af te trekken), moet Google Analytics Gebruikers opnieuw berekenen voor elke periode die u in een rapport selecteert. Wanneer een gebruiker een website bijvoorbeeld op 31 augustus en op 1 september bezoekt, herkent Google Analytics deze gebruiker als één gebruiker tijdens de periode van 2 dagen. Als u de periode wijzigt van 1 augustus - 31 augustus naar 1 augustus - 1 september kan Google Analytics niet zomaar het verschil in de waarde van Gebruikers aan uw rapporten toevoegen. Dit komt omdat deze waarde voortkomt uit een complexe berekening en geen waarde is die direct kan worden toegevoegd aan een lopend totaal in de vooraf samengestelde gegevenstabellen. In plaats daarvan moet de statistiek telkens direct worden berekend wanneer u deze in uw rapporten aanvraagt.

Er bestaan 2 methoden voor het berekenen van de waarde voor Gebruikers. Op basis van het rapport dat wordt weergegeven, wordt de optimale berekening gekozen.

Berekening 1: vooraf berekende gegevens

Deze berekening is alleen gebaseerd op het aantal sessies in een bepaalde periode en de duur van elke sessie. (Dit wordt bepaald met technologie die op het apparaat wordt beheerd, zoals een webbrowser. Hiernaar wordt vaak verwezen als tijd aan clientzijde.) Omdat het resultaat van deze berekening kan worden toegevoegd aan de vooraf samengestelde gegevenstabellen, kan Google Analytics deze gegevens snel uit de tabel ophalen en weergeven in een rapport, ook als u de periode wijzigt.

Berekening 1 wordt uitsluitend gebruikt in rapporten als de enige dimensie een tijdsperiode is, zoals Datum, Week van het jaar of Maand van het jaar. Dit betekent dat deze berekening alleen wordt gebruikt in het rapport Doelgroepoverzicht wanneer geen segmenten zijn toegepast, of in een aangepast rapport waarin een van deze datumdimensies de enig toegepaste dimensie is. Bij de weergave van Gebruikers met een dimensie die niet datumgebonden is, gebruikt Google Analytics een tweede tabel voor het direct berekenen van Gebruikers. Deze tabel wordt hieronder beschreven.

Hoewel deze berekening snel volledige gegevens kan leveren, kleven er ook enkele nadelen aan. De berekening is gebaseerd op het aantal sessies en tijd aan de clientzijde. Dus als de tijd aan clientzijde van een gebruiker niet correct is of als u een rapportageweergave gebruikt waarmee bepaalde sessies van een gebruiker worden uitgefilterd (in plaats van alle gebruikers), kunnen de gegevens inconsistent zijn.

U kunt potentiële onnauwkeurigheden voorkomen door een aangepast rapport te maken met een niet-datumdimensie die voor alle verschillende sessies voor gebruikers hetzelfde is (bijv. Browser, Besturingssysteem of Mobiel apparaat). Google Analytics moet daardoor berekening 2 gebruiken.

Berekening 2: gegevens worden meteen berekend

Berekening 2 is gebaseerd op de manier waarop u blijvende gegevens over uw verkeer toewijst, verzamelt en opslaat. Er zijn veel oplossingen om dit aan te passen, maar de meestgebruikte manier om deze gegevens toe te wijzen en op te slaan is via cookies die door een webbrowser worden beheerd.

Berekening 2 vereist zware berekeningen met grote datasets. Er wordt dus altijd gebruikgemaakt van onbewerkte sessietabellen en niet van vooraf samengestelde tabellen. Voor verwerking en weergave van gegevens voor berekening 2 is meer tijd nodig dan voor berekening 1, omdat de waarden rechtstreeks moeten worden berekend. Google Analytics kan niet simpelweg gegevens opzoeken en weergeven die al zijn verwerkt en opgeslagen in vooraf samengestelde tabellen. De berekening wordt telkens uitgevoerd wanneer u daarom vraagt. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan dit leiden tot sampling, maar gebruikers met een Google Analytics 360-account hebben toegang tot volledige rapporten.

Berekening 2 wordt gebruikt in aangepaste rapporten. Gebruikers kan hiermee voor elke dimensie worden berekend, zoals Browser, Plaats of Bron.

Voor bepaalde dimensies, zoals Bron of Medium, kan dezelfde unieke gebruiker zich in meerdere segmenten bevinden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker in dezelfde periode een website bezoekt via organische en betaalde zoekresultaten). Als u Gebruikers voor een dergelijke dimensie weergeeft, komt het totaal van de rijen niet overeen met het algehele totaal.

Schakelen tussen de nieuwe en de vorige berekeningen

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en ga naar de property die u wilt bewerken.
  3. Klik in de kolom PROPERTY op Property-instellingen.
  4. Stel onder Gebruikersanalyse de optie Gebruikersstatistiek aanzetten in rapporten in op Aan of Uit.
    Voor Aan wordt de nieuwe berekening gebruikt, voor Uit de vorige berekening.

Als u schakelt tussen berekeningen, verandert de manier waarop statistieken voor uw rapporten worden berekend op basis van de onbewerkte gegevens. De onderliggende gegevens worden niet gewijzigd.

In Analytics 360 staat de schakelaar standaard op Aan.

In de standaardversie van Analytics staat de schakelaar standaard op Uit.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
4966494310615652823
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256