A felhasználók azonosításának módja a Felhasználók mutató létrehozásához

A Felhasználók és az Aktív felhasználók mutató azt mutatja meg, hogy hány felhasználó hajtott végre műveletet a webhelyével vagy alkalmazásával.

Ahhoz, hogy a Google Analytics meg tudja határozni, hogy melyik forgalom mely felhasználóhoz tartozik, a rendszer minden egyes lekérésnél megküldi az adott felhasználóhoz tartozó egyedi azonosítót. Ez az azonosító lehet egyetlen, _ga nevű belső cookie, amely a Google Analytics ügyfélazonosítóját tárolja, vagy használhatja a User ID-funkciót az ügyfélazonosítóval együtt, hogy még pontosabban be tudja azonosítani a felhasználókat minden olyan eszközön, amelyen megnyitották a webhelyét vagy alkalmazását. Ha további információra kíváncsi az azonosítókról, olvassa el a cookie-k és a felhasználók azonosítása részt a fejlesztői dokumentációban.

2017 elején a Google Analytics megkezdte a Felhasználók és az Aktív felhasználók mutatók számításának módosítását annak érdekében, hogy a felhasználók számát még hatékonyabban, nagyon pontosan, illetve alacsony hibaarány mellett tudja meghatározni (ez átlagosan 2%-nál alacsonyabb értéket jelent). Ezek a mutatók az összes alapértelmezett jelentésben rendelkezésre állnak. A felhasználók számában az előző számítási módszerrel kapott értéktől való kisebb eltérés fordulhat elő (ennek magyarázatáról alább olvashat), kivéve az összes adaton alapuló jelentéseket és a BigQuery Export funkciót, melyek továbbra is a korábbi számítási módszert alkalmazzák.

Ezt az új számítást 2016 szeptemberéig visszamenőleg alkalmazzuk a felhasználói adatokra. Ha a jelentés dátumtartománya 2016. szeptember előtti adatokat tartalmaz, akkor mintavételezés történik. Ha olyan, az összes adaton alapuló jelentéseket szeretne készíteni, amelyek 2016-nál korábbi adatokat tartalmaznak, akkor az alábbi utasítások követésével kapcsolja ki az új számítási módszert.

2017 augusztusa után az új számítási műveletek az egyéni táblázatok adatait használják.

 

A korábbi számítási módszer
Ez a cikk azt mutatja be, hogy a szűrt nézet miért mutathat pontatlan Felhasználószámot, illetve miért tapasztalhat eltéréseket a Felhasználók mutatóban a különböző jelentések között. Ha azonban csak egyszerűen szeretne szűretlen nézetre váltani, az alábbiakat kell tennie:
  1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
  2. Kattintson az Adminisztrálás lapra.
  3. A NÉZET oszlopban válasszon ki egy szűretlen nézetet a menü használatával. Ha nem biztos benne, hogy a nézet szűretlen-e, válassza ki a listában szereplő nézetet. Majd szintén a NÉZET oszlopban kattintson a Szűrők elemre. Ekkor megjelenik az adott nézethet alkalmazott szűrők listája (ha van ilyen).
  4. Miután kiválasztott egy nézetet, nyissa meg a Jelentések elemet a jelentéseihez való visszatéréshez.

Áttekintés

A Felhasználók és az Aktív felhasználók mutató azt mutatja meg, hogy hány felhasználó tekintette meg vagy használta a webhelyet vagy alkalmazást.

Az Analytics a különböző jelentéskérelmek esetén két különböző technikát alkalmaz a Felhasználók mutató kiszámítására. Ezt azt jelenti, hogy a különböző jelentések Felhasználók mutatói némiképp eltérhetnek. A cikkben foglaltak az Aktív felhasználók mutatóra is érvényesek.

Részletek

Háttér

Annak érdekében, hogy a jelentések gyorsan megkapják az adatokat, az Analytics olyan, nem mintavételezésen alapuló, előre összesített adattáblázatokat hoz létre, amelyek frissítése napi alapon történik. (Ha erről többet szeretne tudni, akkor olvassa el a mintavételezés működését ismertető cikket.) Az előre összesített adattáblázatok kezelni tudják a szokásos jelentéskérelmeket, például a normál jelentések dátumtartományának változásait. Amikor például jelentést kér, akkor az Analytics az előre összesített adattáblázatok összes mutatóját megkeresi, és az eredményeket továbbítja a jelentések számára. Ha ilyen esetben az augusztus 1. – augusztus 31. dátumtartomány helyett az augusztus 1. – szeptember 1. időszakot adja meg, akkor az Analytics megkeresi az egyes mutatókat a szeptember 1-jéhez tartozó előre összesített adattáblázatban, és az új adatokat hozzáadja a többihez.

Ez a módszer a legtöbb mutató esetén jól működik, ugyanis számos mutató – például az Oldalmegtekintések vagy a Képernyő-megtekintések – egyszerűen összegzi a napokhoz tartozó mennyiségeket. A Felhasználók mutató azonban bonyolultabb számításon alapul. Az Analytics nem egyszerűen hozzáadja (vagy kivonja) az előre összesített táblázatból származó feldolgozott adatokat a meglévőkhöz; a jelentésben kijelölt összes dátumtartományhoz újra kell számítani a Felhasználók mutatót. Ha például egy felhasználó augusztus 31-én és szemptember 1-jén is felkeres egy webhelyet, akkor az Analytics felismeri, hogy egyetlen felhasználóról van szó az említett két napon. Ha az augusztus 1. – augusztus 31. dátumtartomány helyett az augusztus 1. – szeptember 1. időszakot adja meg, akkor az Analytics nem adhatja egyszerűen hozzá a különbséget a jelentések Felhasználók mutatójának értékéhez, mert ez a szám egy összetett számítás eredménye, és nem az előre összesített adattáblázatokban lévő kumulált értékkel való összesítés eredménye. A mutatót minden alkalommal menet közben kell kiszámítani, akkor, amikor lekéri a jelentésekben.

A probléma kezelésére a Felhasználók mutatóhoz két számítást használ a rendszer. Az optimális számítás kiválasztása az éppen megtekintett jelentés alapján történik.

1. számítási módszer: előre kiszámított adatok

Ez a számítás csak az adott dátumtartományban lévő munkamenetek számát, illetve az egyes munkamenetek idejét használja. (Ezt az eszköz, például a webböngésző technológiája határozza meg, és gyakran ügyféloldali időnek is nevezik.) Mivel e számítás eredménye hozzáadható az előre összesített adattáblázatokhoz, az Analytics – többek között a dátumtartomány módosítása esetén is – hagyatkozhat a táblázatra, hogy gyorsan lekérje az adatokat és megjelenítse őket egy jelentésben.

Az 1. számítási módot kizárólag olyan jelentésekben használja a rendszer, amelyekben az egyetlen dimenzió egy időszak (például a Dátum, a Hét az évben vagy a Hónap az évben dimenzió). Ez azt jelenti, hogy csak olyankor bukkan fel a Közönség áttekintése jelentésben, amikor nem alkalmaz szegmenseket, illetve azokban az egyéni jelentésekben jelenik meg, amelyekben a fenti dátumdimenziók valamelyike az egyetlen használt dimenzió. Ha a Felhasználók mutatót nem dátum típusú dimenzió használata esetén jeleníti meg, akkor az Analytics egy (alább ismertetett) második táblázatot használ a Felhasználók mutató menet közben történő kiszámításához.

Noha ezzel a számítási módszerrel gyorsan biztosíthatók mintavétel nélküli adatok, vannak bizonyos hátrányai. A számítás a munkamenetek számára, illetve az ügyféloldali időre hagyatkozik, ezért ha a felhasználóhoz tartozó ügyféloldali idő helytelen, illetve ha a jelentés olyan nézetét használja, amely egy felhasználó (de nem az összes) bizonyos munkameneteit kiszűri, akkor az adatok ellentmondásosak lehetnek.

Az esetleges pontatlanságok elkerüléséhez létrehozhat olyan egyéni jelentést, amely nem dátum típusú dimenziót használ, hanem olyat, amely a felhasználók különböző munkameneteiben megegyezik (például böngésző, operációs rendszer vagy mobileszköz). Ebben az esetben az Analytics a 2. számítási módszert használja.

2. számítási módszer: menet közben kiszámított adatok

A 2. számítási módszer a forgalommal kapcsolatos állandó adatok hozzárendelési, gyűjtési és tárolási módján alapul. Ez számos megoldással szabható személyre. Az ilyen adatokat leggyakrabban böngészőn keresztül kezelt cookie-kkal szokták hozzárendelni és tárolni.

A 2. számítási módszer esetén komoly számítási kapacitás szükséges a hatalmas adatkészletek feldolgozásához, ezért ez a megoldás mindig a nyers munkafolyamat-táblázatok adatait veszi alapul, nem az előre összesített táblázatokét. A 2. számítási módszer esetén az adatok feldolgozása és jelentéseknek történő elküldése tovább tart, mint az 1. módszer esetén, mivel az értékeket menet közben kell kiszámítani. Ebben az esetben az Analytics nem kereshet meg és jeleníthet meg korábban már feldolgozott, majd előre összesített táblázatokban tárolt adatokat. A számítási műveletre minden alkalommal sor kerül, amikor ilyen adatokat kér. Bizonyos feltételek teljesülése esetén ez mintavételezéshez vezethet, azonban a Google Analytics 360-fiók felhasználó hozzáférhetnek az összes adaton alapuló jelentésekhez.

Az egyéni jelentésekben a rendszer a 2. számítási módot használja, amellyel bármilyen dimenzió használata esetén (például a Böngésző, a Város vagy a Forrás dimenziónál is) kiszámítható a Felhasználók mutató.

Ügyeljen arra, hogy bizonyos dimenziók – például a Forrás vagy a Médium – esetén ugyanaz az egyedi felhasználó több csoportba is bekerülhet (ha például ugyanazon a dátumtartományon belül organikus és fizetett keresés is kiváltja a felhasználó látogatását). Ha ilyen dimenzió szerint jeleníti meg a Felhasználók mutatót, a sorok összege nem lesz egyenlő a végeredményként kapott teljes összeggel.

Átváltás az új és a korábbi számítások között

  1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
  2. Kattintson az Adminisztrálás lapra, majd navigáljon a szerkeszteni kívánt tulajdonhoz.
  3. A TULAJDON oszlopban kattintson a Tulajdon beállításai elemre.
  4. A Felhasználói elemzés részben kapcsolja be, illetve ki A Felhasználók mutató megjelenítése a jelentésekben kapcsolót.
    Bekapcsolt állapotban a rendszer az új, kikapcsolt állapotban pedig az előző számítási műveletet használja.

A számítások közti átváltással megváltozik a mutatók nyers adatokból történő kiszámításának módja a jelentésekben, azonban a számítások alapjául szolgáló adatok nem változnak.

Az Analytics 360 esetében a kapcsoló alapértelmezett állapotban be van kapcsolva.

Az Analytics Standard esetében a kapcsoló alapértelmezett állapotban ki van kapcsolva.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?