Tämä artikkeli koskee Universal Analytics ‐mittauskokonaisuuksia, jotka eivät enää käsittele dataa 1.7.2023 alkaen (Analytics 360 ‐mittauskokonaisuudet: 1.10.2023 alkaen). Siirry käyttämään Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuutta, jos et ole vielä tehnyt niin.

Näin käyttäjät tunnistetaan käyttäjämittareita varten

Käyttäjät- ja Aktiiviset käyttäjät ‑mittarit ilmaisevat, kuinka monta käyttäjää sivustosi tai sovelluksesi on saanut aktivoitumaan.

Jotta Google Analytics voi määritellä, mikä liikenne kuuluu millekin käyttäjälle, jokaisen osuman kanssa lähetetään käyttäjän yksilöivä tunnus. Tunniste voi olla yksittäinen _ga-niminen ensimmäisen osapuolen eväste, johon on tallennettu Google Analytics ‑asiakastunnus. Vaihtoehtoisesti voit käyttää User-ID-ominaisuutta yhdessä asiakastunnuksen kanssa, jotta tunnistat käyttäjät tarkemmin kaikilla laitteilla, joilla he käyttävät sivustoasi tai sovellustasi. Lisätietoja tunnisteista on kehittäjien dokumentaation evästeitä ja käyttäjien tunnistamista käsittelevässä osiossa.

Vuoden 2017 alkupuolella Google Analytics alkoi päivittää Käyttäjät‑ ja Aktiiviset käyttäjät ‑mittareiden laskentatapoja, jotta käyttäjät voitaisiin laskea entistä tarkemmin ja jotta virheprosentti olisi mahdollisimman pieni (yleensä alle 2 %). Mittarit ovat käytettävissä kaikissa vakioraporteissa. Käyttäjien määrässä voi olla pieniä eroja aiempaan laskentatapaan verrattuna (katso selitys alta). Poikkeuksen muodostavat ilman otosta luodut raportit ja BigQuery Export, joissa käytetään myös jatkossa aiempaa laskentatapaa. Myös Uudet käyttäjät ‑mittarin laskennassa käytetään edelleen aiempaa laskentatapaa.

Tätä uutta laskentatapaa sovelletaan käyttäjädataan, joka on kerätty syyskuussa 2016 tai sen jälkeen. Jos raportin ajanjakso sisältää syyskuuta 2016 edeltävää dataa, suoritetaan otanta. Jos haluat ilman otosta luotuja raportteja, jotka sisältävät ennen vuotta 2016 kerättyä dataa, laita uusi laskentatapa pois päältä alla olevien ohjeiden avulla.

Elokuusta 2017 lähtien uutta laskentatapaa on käytetty omissa taulukoissa.

 

Aiempi laskentatapa
Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi suodatettu näkymä voi vääristää käyttäjien määrää ja miksi käyttäjien määrä vaihtelee eri raporttien välillä. Jos haluat vain siirtyä käyttämään suodattamatonta näkymää, toimi seuraavasti:
  1. Kirjaudu Google Analyticsiin..
  2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
  3. Valitse NÄKYMÄ-sarakkeen valikosta suodattamaton näkymä. Jos et ole varma, onko jokin näkymä suodattamaton, valitse näkymä luettelosta. Klikkaa sitten NÄKYMÄ-sarakkeesta Suodattimet. Näet kyseisessä näkymässä käytössä olevat suodattimet (jos suodattimia on käytössä).
  4. Kun olet valinnut näkymän, palaa raportteihin avaamalla Raportit.

Lyhyesti

Käyttäjät- ja Aktiiviset käyttäjät ‑mittarit ilmaisevat, kuinka moni käyttäjä on katsonut tai käyttänyt sivustoasi tai sovellustasi.

Analytics käyttää kahta eri menetelmää käyttäjien laskemiseen erilaisia raporttipyyntöjä varten. Tämän vuoksi eri raporttien Käyttäjät-kohdassa saattaa näkyä eroja. Tämän artikkelin tiedot koskevat myös Aktiiviset käyttäjät ‑mittareita.

Tarkempia tietoja

Taustaa

Jotta raportteihisi saataisiin nopeasti dataa, Analytics luo joukon esikoostettuja datataulukkoja, joissa ei ole käytetty otantaa ja jotka päivittyvät päivittäin. (Lisätietoja tästä on otannan toimintaa käsittelevässä kohdassa.) Esikoostetut datataulukot soveltuvat hyvin yleisten raportointipyyntöjen käsittelyyn, kuten ajanjakson muutosten käsittelyyn normaaleissa raporteissa. Kun esimerkiksi esität raporttipyynnön, Analytics hakee kunkin halutun mittarin esikoostetusta datataulukosta ja toimittaa nämä tulokset raportteihisi. Jos muutat ajanjakson 1.8.–31.8. ajanjaksoksi 1.8.–1.9., Analytics hakee mittarit syyskuun ensimmäisen päivän esikoostetusta datataulukosta ja lisää uuden datan aiempaan summaan.

Tämä toimii hyvin useimpien mittarien kohdalla. Monet mittarit, kuten sivun katselut tai näytön katselut, ovat yksinkertaisia lukemia, joita kasvatetaan päivittäin. Käyttäjät-mittari poikkeaa kuitenkin tästä, sillä se on laskettava hieman monimutkaisemmalla tavalla. Sen sijaan että käsitelty data yksinkertaisesti lisättäisiin esikoostettuihin taulukoihin (tai vähennettäisiin niistä), Analyticsin on laskettava Käyttäjät-arvo uudelleen kullekin raportissa valitsemallesi ajanjaksolle. Jos käyttäjä esimerkiksi käy verkkosivustolla 31.8. ja 1.9., Analytics tunnistaa hänet samaksi käyttäjäksi näitä kahtena päivänä. Jos muutat ajanjakson 1.8.–31.8. ajanjaksoksi 1.8.–1.9., Analytics ei voi vain lisätä erotusta raporteissasi näkyvään Käyttäjät-arvoon, koska arvo perustuu monimutkaiseen laskutoimitukseen eikä sitä voi noin vain lisätä esikoostettujen datataulukoiden summaan. Sen sijaan mittari on laskettava tilanteen mukaan aina uudelleen, kun pyydät sitä raporteissasi.

Edellä kuvatun tilanteen vuoksi Käyttäjät-arvo voidaan laskea kahdella tavalla. Optimaalinen laskentatapa valitaan kulloinkin tarkasteltavan raportin mukaan.

Laskentatapa 1: Ennalta lasketut tiedot

Tässä laskentatavassa huomioidaan vain määritetyn ajanjakson sisältämät istunnot ja kunkin istunnon aika. (Tämä määräytyy laitteessa hallittavan tekniikan, kuten verkkoselaimen, mukaan ja siihen viitataan usein asiakaspuolen aikana.) Koska tällä laskentatavalla saatu tulos voidaan lisätä esikoostettuihin datataulukoihin, Analytics voi hakea datan nopeasti taulukoista raporttiin myös silloin, kun muutat ajanjaksoa.

Laskentatapaa 1 käytetään yksinomaan raporteissa, joiden ainoa ulottuvuus on jokin ajanjakso, kuten päivämäärä, viikko tai kuukausi. Tämä tarkoittaa, että se näkyy yleisöraportissa vain, kun segmenttejä ei ole käytössä, tai omassa raportissa, kun jokin näistä päivämäärään liittyvistä ulottuvuuksista on ainoa käytössä oleva ulottuvuus. Kun käyttäjien määrää tarkastellaan jossakin muussa kuin päivämäärään liittyvässä ulottuvuudessa, Analytics käyttää toisenlaista taulukkoa, joka on kuvattu alempana lennosta laskettuja käyttäjiä käsittelevässä kohdassa.

Tällä laskentatavalla voidaan tuottaa dataa nopeasti ilman otantaa, mutta siihen liittyy myös joitakin ongelmia. Koska laskentatavassa hyödynnetään istuntojen määrää ja asiakaspuolen aikaa, data voi olla epäjohdonmukaista, jos asiakaspuolen aika on virheellinen tai jos käytössä on raportointinäkymä, joka suodattaa joitakin tietyn käyttäjän istuntoja (eikä kaikkien käyttäjien istuntoja).

Mahdollisten epätarkkuuksien välttämiseksi voit luoda oman raportin, jossa käytetään jotakin sellaista ulottuvuutta, joka ei liity päivämäärään ja joka pysyy käyttäjillä samana istuntojen välillä. Tällainen ulottuvuus voi olla esimerkiksi selain, käyttöjärjestelmä tai mobiililaite). Tässä tapauksessa Analyticsin on käytettävä laskentatapaa 2.

Laskentatapa 2: Lennossa laskettu data

Laskentatapa 2 perustuu tapaan, jolla kohdistat, keräät ja tallennat liikennettäsi koskevaa pysyvää dataa. Tällaisen datan muokkaamiseen on monia keinoja, mutta tavallisin tapa tämän datan kohdistamiseen ja tallentamiseen on käyttää selaimen avulla hallinnoitavia evästeitä.

Laskentatapa 2 vaatii suurten datajoukkojen laskemista, joten siinä käytetään aina istuntojen raakataulukoiden dataa eikä esikoostettujen taulukoiden dataa. Laskentatavan 2 käyttäminen datan käsittelyyn ja toimittamiseen raportteihisi vie kauemmin kuin laskentatavan 1 käyttäminen, koska arvot lasketaan lennossa. Toisin sanoen Analytics ei voi yksinkertaisesti vain hakea ja toimittaa aiemmin käsiteltyä dataa, joka on tallennettu esikoostettuihin datataulukkoihin. Laskenta tehdään joka kerta, kun pyydät sitä. Huomaa, että jos tietyt ehdot täyttyvät, tämä voi johtaa otantaan, mutta Google Analytics 360 ‑tilien käyttäjillä on pääsy ilman otosta luotuihin raportteihin.

Laskentatapaa 2 käytetään omissa raporteissa. Sen avulla käyttäjien määrä voidaan laskea mille tahansa ulottuvuudelle, kuten selaimelle, kaupungille tai liikenteen lähteelle.

Huomaa, että joidenkin ulottuvuuksien, kuten lähde tai media, tapauksessa on mahdollista, että sama yksittäinen käyttäjä voi kuulua useisiin ryhmiin (käyttäjä voi esimerkiksi vierailla maksuttomasta ja maksullisesta hausta saman ajanjakson aikana). Tästä syystä rivien summa ei vastaa näiden ulottuvuuksien Käyttäjät-arvon kokonaismäärää.

Uuden ja aiemman laskentatavan välillä vaihtaminen

  1. Kirjaudu Google Analyticsiin..
  2. Valitse Järjestelmänvalvoja ja siirry muokattavan mittauskokonaisuuden kohdalle.
  3. Valitse MITTAUSKOKONAISUUS-sarakkeesta Mittauskokonaisuuden asetukset.
  4. Siirry Käyttäjäanalyysi-kohtaan ja laita Ota Käyttäjät-mittari käyttöön raportoinnissa ‑asetus päälle tai pois päältä.
    Jos asetus on päällä, käytetään uutta laskentatapaa, ja jos se ei ole päällä, käytetään aiempaa laskentatapaa.

Laskentatavasta toiseen vaihtaminen muuttaa tapaa, jolla mittarit lasketaan raakadatasta raporttejasi varten. Raporttien pohjana oleva data ei kuitenkaan muutu.

Analytics 360:ssa oletusasetuksena on Käytössä.

Analytics Standardissa oletusasetuksena on Ei käytössä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false