Käyttäjien tunnistaminen käyttäjätietoja varten

Käyttäjät- ja Aktiiviset käyttäjät -tiedot näyttävät, kuinka moni käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa sivustosi tai sovelluksesi kanssa.

Jotta Google Analytics voi määrittää, mikä liikenne kuuluu millekin käyttäjälle, jokaisen osuman kanssa lähetetään käyttäjän yksilöivä tunniste. Tunniste voi olla yksittäinen _ga-niminen ensimmäisen osapuolen eväste, johon on tallennettu Google Analytics ‑asiakastunnus. Vaihtoehtoisesti voit käyttää User-ID‑ominaisuutta yhdessä asiakastunnuksen kanssa, jotta tunnistat käyttäjät tarkemmin kaikilla laitteilla, joilla he käyttävät sivustoasi tai sovellustasi. Lisätietoja tunnisteista on kehittäjän ohjeiden evästeitä ja käyttäjien tunnistamista käsittelevässä osiossa (englanniksi).

Vuoden 2017 alkupuolella Google Analytics alkoi päivittää Käyttäjät‑ ja Aktiiviset käyttäjät ‑tietojen laskentatapoja, jotta käyttäjätietoja voitaisiin laskea entistä tarkemmin ja jotta virheprosentti olisi mahdollisimman pieni (tavallisesti alle 2 %). Tiedot ovat käytettävissä kaikissa vakioraporteissa. Käyttäjien määrässä voi olla pieniä eroja aiempaan laskentatapaan verrattuna (katso selitys alta). Poikkeuksen muodostavat ilman otosta luodut raportit ja BigQuery Export, joissa käytetään myös jatkossa aiempaa laskentatapaa.

Tätä uutta laskentatapaa käytetään käyttäjädataan, joka on kerätty syyskuussa 2016 tai sen jälkeen. Jos raportin ajanjakso sisältää syyskuuta 2016 edeltävää dataa, suoritetaan otanta. Jos haluat ilman otosta koostettuja raportteja, jotka sisältävät ennen vuotta 2016 kertynyttä dataa, poista uusi laskentatapa käytöstä alla olevien ohjeiden avulla.

Elokuusta 2017 lähtien uutta laskentatapaa on käytetty muokatuissa taulukoissa.

 

Aiempi laskentatapa
Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi suodatettu näkymä voi vääristää käyttäjien määrää ja miksi käyttäjien määrä vaihtelee eri raporttien välillä. Jos haluat vain ottaa suodatetun näkymän pois käytöstä, toimi seuraavasti:
  1. Kirjaudu Google Analyticsiin..
  2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
  3. Valitse NÄKYMÄ-sarakkeen valikosta suodattamaton näkymä. Jos et ole varma, onko jokin näkymä suodattamaton, valitse näkymä luettelosta. Klikkaa sitten NÄKYMÄ-sarakkeesta Suodattimet. Näkyviin tulee luettelo näkymään mahdollisesti lisätyistä suodattimista.
  4. Kun olet valinnut näkymän, palaa raportteihin avaamalla Raportit.

Lyhyesti

Käyttäjät- ja Aktiiviset käyttäjät -tiedot näyttävät, kuinka moni käyttäjä on katsellut sivustoasi tai sovellustasi tai ollut sen kanssa vuorovaikutuksessa.

Analytics käyttää kahta eri menetelmää käyttäjien laskemiseen erilaisia raporttipyyntöjä varten. Tästä johtuen saatat huomata eroja eri raporttien Käyttäjät-kohdassa. Tämän artikkelin tiedot koskevat myös Aktiiviset käyttäjät ‑tietoja.

Tarkempia tietoja

Tausta

Jotta raportteihisi saataisiin nopeasti toimitettua tietoja, Analytics luo joukon esikoottuja tietotaulukkoja, joissa ei ole käytetty otantatoimintoja tai yhdistetty tietoja. Näitä tietotaulukoita päivitetään päivittäin. (Lisätietoja tästä on otannan toimintaa käsittelevässä kohdassa.) Esikootut tietotaulukot soveltuvat hyvin yleisten raportointipyyntöjen käsittelyyn, kuten ajanjakson muutosten käsittelyyn normaaleissa raporteissa. Kun esimerkiksi esität raporttipyynnön, Analytics hakee kunkin halutun tiedon esikootusta tietotaulukosta ja toimittaa nämä tiedot raportteihisi. Jos muutat valitun ajanjakson 1.8.–31.8. ajanjaksoksi 1.8.–1.9., Analytics hakee tiedot syyskuun ensimmäisen päivän esikootusta tietotaulukosta ja lisää uudet tiedot aiempaan summaan.

Tämä toimii hyvin useimmille tietotyypeille. Monet tiedot, kuten sivun katselut tai näytön katselut, ovat yksinkertaisia lukemia, joita kasvatetaan päivittäin. Käyttäjät-tieto poikkeaa kuitenkin tästä, sillä se on laskettava hieman monimutkaisemmalla tavalla. Sen sijaan että käsiteltyjä tietoja yksinkertaisesti lisättäisiin (tai vähennettäisiin) esikootuista taulukoista, Analyticsin on laskettava Käyttäjät-arvo uudelleen kullekin raportissa valitulle ajanjaksolle. Jos käyttäjä esimerkiksi käy verkkosivustossa 31.8. ja 1.9., Analytics tunnistaa käyttäjän samaksi käyttäjäksi näitä kahtena päivänä. Jos muutat ajanjakson 1.8.–31.8. ajanjaksoksi 1.8.–1.9., Analytics ei voi vain lisätä erotusta raportissa näkyvään Käyttäjät-arvoon, koska arvo perustuu monimutkaiseen laskutoimitukseen eikä sitä voi noin vain lisätä esikoottujen tietotaulukoiden summaan. Sen sijaan tieto on laskettava tilanteen mukaan aina uudelleen, kun pyydät sitä raporteissasi.

Edellä kuvatun tilanteen vuoksi Käyttäjät-arvo voidaan laskea kahdella tavalla. Optimaalinen laskentatapa valitaan kulloinkin tarkasteltavan raportin mukaan.

Laskentatapa 1: Ennalta lasketut tiedot

Tässä laskentatavassa huomioidaan vain määritetyn ajanjakson sisältämät istunnot ja kunkin istunnon aika. (Tämä määräytyy laitteessa hallittavan tekniikan, kuten verkkoselaimen, mukaan ja siihen viitataan usein asiakaspuolen aikana.) Koska tämän laskentatavan antama tulos voidaan lisätä esikoostettuihin tietotaulukoihin, Analytics voi viitata taulukkoon sekä nopeasti hakea ja toimittaa näitä tietoja raportissa myös silloin, kun muutat ajanjaksoa.

Laskentatapaa 1 käytetään yksinomaan raporteissa, joiden ainoa ulottuvuus on jokin ajanjakso, kuten päivämäärä, viikko tai kuukausi. Tämä tarkoittaa, että se näkyy yleisön yleiskatsauksen raportissa vain, kun segmenttejä ei ole käytössä, tai muokatussa raportissa, kun jokin näistä päivämäärään liittyvistä ulottuvuuksista on ainoa käytössä oleva ulottuvuus. Kun käyttäjien määrää tarkastellaan jossakin muussa kuin päivämäärään liittyvässä ulottuvuudessa, Analytics käyttää toisenlaista taulukkoa, joka on kuvattu alempana lennosta laskettuja käyttäjiä käsittelevässä kohdassa.

Tällä laskentatavalla voidaan nopeasti tuottaa otantatoimintoja käyttämättömiä tietoja, mutta siihen liittyy myös joitakin ongelmia. Koska laskentatavassa hyödynnetään istuntojen määrää ja asiakkaan ilmoittamaa aikaa, tiedot voivat olla epäjohdonmukaisia, jos asiakaspuolen aika on virheellinen tai jos käytössä on raporttinäkymä, joka suodattaa joitakin tietyn käyttäjän istuntoja (eikä kaikkien käyttäjien istuntoja).

Mahdollisten epätarkkuuksien välttämiseksi voit luoda muokatun raportin, jossa käytetään jotakin sellaista ulottuvuutta, joka ei liity päivämäärään ja joka pysyy käyttäjille samana istuntojen välillä. Tällainen ulottuvuus voi olla esimerkiksi selain, käyttöjärjestelmä tai mobiililaite. Näin toimittaessa Analyticsin on käytettävä laskentatapaa 2.

Laskentatapa 2: Lennossa lasketut tiedot

Laskentatapa 2 perustuu tapaan, jolla kohdistat, keräät ja tallennat liikennettäsi koskevia pysyviä tietoja. Tällaisten tietojen muokkaamiseen on monia keinoja, mutta tavallisin tapa näiden tietojen kohdistamiseen ja tallentamiseen on käyttää verkkoselaimen avulla hallittavia evästeitä.

Laskentatapa 2 edellyttää raskasta suuriin tietojoukkoihin liittyvää laskentaa, joten siinä viitataan aina käsittelemättömien istuntotaulukkojen tietoihin eikä esikoottuihin tietotaulukoihin. Laskentatavan 2 käyttäminen tietojen käsittelyyn ja toimittamiseen raportteihisi vie kauemmin kuin laskentatavan 1 käyttäminen, koska arvot lasketaan lennossa. Toisin sanoen Analytics ei voi yksinkertaisesti vain hakea ja toimittaa aiemmin käsiteltyjä tietoja, jotka on tallennettu esikoottuihin tietotaulukkoihin. Laskutoimitus suoritetaan aina pyydettäessä. Ota huomioon, että tiettyjen ehtojen täyttyessä laskennassa saatetaan käyttää otantaa, mutta Google Analytics 360 ‑tilin käyttäjät voivat hyödyntää myös raportteja ilman otosta.

Laskentatapaa 2 käytetään omissa raporteissa. Sen avulla käyttäjien määrä voidaan laskea mille tahansa ulottuvuudelle, kuten selaimelle, kaupungille tai liikenteen lähteelle.

Huomaa, että joidenkin ulottuvuuksien, kuten lähde tai media, tapauksessa on mahdollista, että sama yksittäinen käyttäjä voi kuulua useisiin ryhmiin (käyttäjä voi esimerkiksi vierailla maksuttomasta ja maksullisesta hausta saman ajanjakson aikana). Tästä syystä rivien summa ei vastaa näiden ulottuvuuksien käyttäjät-arvon yhteismäärää.

Uuden ja edellisen laskentatavan välillä vaihtaminen

  1. Kirjaudu Google Analyticsiin..
  2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja ja siirry muokattavaan verkko-omaisuuteen.
  3. Klikkaa VERKKO-OMAISUUS-sarakkeesta Verkko-omaisuuden asetukset.
  4. Valitse Käyttäjäanalyysi-kohdasta, onko Ota Käyttäjät-tieto käyttöön raportoinnissa käytössä vai pois käytöstä.
    Jos asetus on käytössä, sovelletaan uutta laskentatapaa; jos pois käytöstä, sovelletaan aiempaa laskentatapaa.

Laskentatavasta toiseen siirtyminen muuttaa tapaa, jolla tiedot lasketaan käsittelemättömistä tiedoista raporttejasi varten. Raporttien pohjana oleva data ei kuitenkaan muutu.

Analytics 360:ssa oletusasetuksena on Käytössä.

Analytics Standardissa oletusasetuksena on Pois käytöstä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun