Πώς προσδιορίζονται οι χρήστες για τις μετρήσεις χρηστών

Οι μετρήσεις "Χρήστες" και "Ενεργοί χρήστες" δείχνουν πόσοι χρήστες αλληλεπίδρασαν με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας.

Προκειμένου το Google Analytics να καθορίσει ποια επισκεψιμότητα ανήκει σε κάθε χρήστη, με κάθε επίσκεψη αποστέλλεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό που συσχετίζεται με κάθε χρήστη. Αυτό το αναγνωριστικό μπορεί να είναι ένα cookie αρχικού κατασκευαστή με το όνομα _ga, το οποίο αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό πελάτη του Google Analytics. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα User ID σε συνδυασμό με το αναγνωριστικό πελάτη, για να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους χρήστες σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν για πρόσβαση στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναγνωριστικά, διαβάστε σχετικά με τα cookie και την ταυτοποίηση χρήστη στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές.

Στις αρχές του 2017, το Google Analytics άρχισε να ενημερώνει τον υπολογισμό των μετρήσεων "Χρήστες" και "Ενεργοί χρήστες", ώστε να καταμετρά αποτελεσματικότερα τους χρήστες με υψηλή ακρίβεια και χαμηλά ποσοστά σφαλμάτων (συνήθως μικρότερα του 2%). Οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες σε όλες τις τυπικές αναφορές σας. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μικρή διαφορά στον αριθμό των χρηστών σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού (εξηγείται παρακάτω), με εξαίρεση τις Αναφορές βάσει συνόλου δεδομένων και το BigQuery Export, τα οποία θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού.

Αυτός ο νέος υπολογισμός εφαρμόζεται στα δεδομένα χρηστών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Αν το εύρος ημερομηνιών για την αναφορά σας περιλαμβάνει δεδομένα πριν από τον Σεπτέμβριο του 2016, τότε γίνεται δειγματοληψία. Αν θέλετε αναφορές βάσει συνόλου δεδομένων που περιλαμβάνουν δεδομένα πριν από το 2016, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να απενεργοποιήσετε τη νέα μέθοδο υπολογισμού.

Από τον Αύγουστο του 2017, ο νέος υπολογισμός εφαρμόζεται στα δεδομένα των προσαρμοσμένων πινάκων.

 

Προηγούμενη μέθοδος υπολογισμού
Αυτό το άρθρο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους μια φιλτραρισμένη αναλυτική προβολή μπορεί να εμφανίζει ανακριβή αριθμό για τους Χρήστες και γιατί ενδέχεται να παρατηρήσετε ασυμφωνίες αναφορικά με τη μέτρηση Χρήστες σε διαφορετικές αναφορές. Ωστόσο, αν απλώς θέλετε να μεταβείτε σε μια αφιλτράριστη αναλυτική προβολή:
  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής
  3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, χρησιμοποιήστε το μενού, για να επιλέξετε μια αφιλτράριστη αναλυτική προβολή. Αν δεν είστε βέβαιοι για το εάν μια αναλυτική προβολή είναι αφιλτράριστη, επιλέξτε την αναλυτική προβολή στη λίστα. Στη συνέχεια, στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρα. Στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή θα εφαρμοστεί μια λίστα φίλτρων (αν υπάρχουν).
  4. Αφού επιλέξετε μια αναλυτική προβολή, ανοίξτε τις Αναφορές, για να επιστρέψετε στις αναφορές σας.

Με μια ματιά

Οι μετρήσεις Χρήστες και Ενεργοί χρήστες εμφανίζουν τον αριθμό των χρηστών που είδαν ή αλληλεπίδρασαν με τον ιστότοπό ή την εφαρμογή σας.

Το Analytics χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές τεχνικές για τον υπολογισμό της μέτρησης Χρήστες για διαφορετικά είδη αιτημάτων αναφορών. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να παρατηρήσετε ασυμφωνίες αναφορικά με τη μέτρηση Χρήστες μεταξύ διαφορετικών αναφορών. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου ισχύουν και για τις μετρήσεις Ενεργοί χρήστες.

Αναλυτικά

Ιστορικό

Για να είναι δυνατή η γρήγορη προβολή δεδομένων στις αναφορές σας, το Analytics δημιουργεί ένα σύνολο προσυγκεντρωτικών πινάκων δεδομένων χωρίς δείγμα, οι οποίοι ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, ανατρέξτε στον τρόπο λειτουργίας της δειγματοληψίας.) Οι προσυγκεντρωτικοί πίνακες δεδομένων διαθέτουν τις κατάλληλες δυνατότητες για τη διαχείριση κοινών αιτημάτων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο εύρος ημερομηνιών, στις τυπικές αναφορές. Για παράδειγμα, κατά την υποβολή αιτήματος για αναφορά, το Analytics αναζητά κάθε μέτρηση στους προσυγκεντρωτικούς πίνακες δεδομένων και την προβάλλει στις αναφορές σας. Αν προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών από 1 Αυγούστου - 31 Αυγούστου έως 1 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου, το Analytics αναζητά κάθε μέτρηση στον προσυγκεντρωτικό πίνακα δεδομένων της 1ης Σεπτεμβρίου και προσθέτει τα νέα δεδομένα στο υπάρχον σύνολο.

Αυτό είναι αποτελεσματικό για τις περισσότερες μετρήσεις. Πολλές μετρήσεις, όπως οι Προβολές σελίδων ή οι Προβολές οθονών είναι απλοί πρόσθετοι αριθμοί σε ημέρες. Ωστόσο, η μέτρηση Χρήστες βασίζεται σε πιο σύνθετους υπολογισμούς. Το Analytics αντί απλώς να υπολογίζει προσθέσεις (ή αφαιρέσεις) που επεξεργάζονται οι προσυγκεντρωτικοί πίνακες, πρέπει να υπολογίζει ξανά τη μέτρηση Χρήστες για κάθε εύρος ημερομηνιών που επιλέγετε σε μια αναφορά. Για παράδειγμα, κάποιος χρήστης θα μπορούσε να επισκεφτεί έναν ιστότοπο στις 31 Αυγούστου και στην 1 Σεπτεμβρίου, αλλά το Analytics αναγνωρίζει αυτόν το χρήστη ως μοναδικό χρήστη κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών. Αν αλλάξετε το εύρος ημερομηνιών από 1 Αυγούστου - 31 Αυγούστου σε 1 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου, το Analytics δεν μπορεί απλώς να προσθέσει τη διαφορά στην τιμή των Χρηστών που εμφανίζεται στις αναφορές σας, επειδή αυτός ο αριθμός βασίζεται σε έναν σύνθετο υπολογισμό και δεν προστίθεται απλώς στο τρέχον σύνολο, στους προσυγκεντρωτικούς πίνακες δεδομένων. Αντίθετα, η μέτρηση πρέπει να υπολογίζεται κάθε φορά τη στιγμή που τη ζητάτε στις αναφορές σας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν δύο υπολογισμοί για τη μέτρηση Χρήστες. Ανάλογα με την αναφορά που προβάλλεται, επιλέγεται ο βέλτιστος υπολογισμός.

Υπολογισμός 1: Δεδομένα που έχουν υπολογιστεί εκ των προτέρων

Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται μόνο στον αριθμό των περιόδων σύνδεσης στο δεδομένο εύρος ημερομηνιών και στην ώρα κάθε περιόδου σύνδεσης. (Αυτό καθορίζεται από τη διαχειριζόμενη τεχνολογία στη συσκευή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και συνήθως αναφέρεται ως χρόνος από την πλευρά του πελάτη.) Επειδή το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού μπορεί να προστεθεί στους προσυγκεντρωτικούς πίνακες δεδομένων, το Analytics μπορεί να αναφέρει τον πίνακα για γρήγορη ανάκτηση και προβολή αυτών των δεδομένων σε μια αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αλλάζετε το εύρος ημερομηνιών.

Ο υπολογισμός #1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε αναφορές, όταν η μόνη ιδιότητα είναι ένα χρονικό πλαίσιο, όπως Ημερομηνία, Εβδομάδα του έτους ή Μήνας του έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα τον βλέπετε μόνο στην αναφορά "Επισκόπηση κοινού", όταν δεν εφαρμόζονται τμήματα ή σε μια προσαρμοσμένη αναφορά, όταν μία από αυτές τις ιδιότητες ημερομηνιών είναι η μόνη ιδιότητα που εφαρμόζεται. Κατά την προβολή της μέτρησης Χρήστες για κάποια ιδιότητα εκτός του εύρους ημερομηνιών, το Analytics χρησιμοποιεί έναν δεύτερο πίνακα, ο οποίος περιγράφεται παρακάτω, προκειμένου να υπολογίσει τους Χρήστες εκείνη τη στιγμή.

Παρόλο που αυτή η τεχνική μπορεί να προβάλει δεδομένα χωρίς δείγμα γρήγορα, έχει κάποια μειονεκτήματα. Βασίζεται στον αριθμό των περιόδων σύνδεσης και στο χρόνο από την πλευρά του πελάτη. Επομένως, αν ο συγκεκριμένος χρόνος κάποιου χρήστη δεν είναι σωστός ή αν χρησιμοποιείτε μια αναλυτική προβολή αναφορών που φιλτράρει ορισμένες περιόδους σύνδεσης από έναν χρήστη (αντί για όλους τους χρήστες), τα δεδομένα ενδέχεται να μην είναι συνεπή.

Για να αντιμετωπίσετε τυχόν πιθανές ανακρίβειες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά με μια ιδιότητα που θα είναι η ίδια στις περιόδους σύνδεσης για τους χρήστες (π.χ. Πρόγραμμα περιήγησης, Λειτουργικό σύστημα ή Κινητή συσκευή). Ως αποτέλεσμα, το Analytics χρησιμοποιεί τον Υπολογισμό #2.

Υπολογισμός 2: Τα δεδομένα υπολογίζονται εκείνη τη στιγμή

Ο Υπολογισμός 2 βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο εκχωρείτε, συλλέγετε και αποθηκεύετε μόνιμα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας. Υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε για την προσαρμογή αυτής της λειτουργίας, αλλά ο πιο συνήθης τρόπος εκχώρησης και αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι μέσω cookie, η διαχείριση των οποίων γίνεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.

Για τον Υπολογισμό #2 απαιτούνται ισχυρές δυνατότητες υπολογισμού για μεγάλα σύνολα δεδομένων. Επομένως ο συγκεκριμένος υπολογισμός αναφέρει πάντα δεδομένα στους πίνακες μη επεξεργασμένων περιόδων σύνδεσης και όχι στους προσυγκεντρωτικούς πίνακες. Για τον Υπολογισμό #2 χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με τον Υπολογισμό #1 για την επεξεργασία και την προβολή δεδομένων στις αναφορές σας, επειδή οι τιμές υπολογίζονται εκείνη τη στιγμή. Το Analytics δεν είναι δυνατό απλώς να αναζητήσει και να προβάλει δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία και έχουν αποθηκευτεί στους προσυγκεντρωτικούς πίνακες. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται κάθε φορά που υποβάλετε αίτημα για αυτόν. Έχετε υπόψη ότι, αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να προκληθεί δειγματοληψία, αλλά οι χρήστες λογαριασμών Google Analytics 360 μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αναφορές βάσει συνόλου δεδομένων.

Ο Υπολογισμός #2 χρησιμοποιείται σε προσαρμοσμένες αναφορές και επιτρέπει τον υπολογισμό της μέτρησης Χρήστες σε κάθε ιδιότητα, όπως "Πρόγραμμα περιήγησης", "Πόλη" ή "Πηγή".

Έχετε υπόψη ότι για ορισμένες ιδιότητες, όπως η Πηγή ή το Μέσο, είναι πιθανό ο ίδιος μοναδικός χρήστης να συγκαταλέγεται σε πολλούς κάδους (π.χ. κάποιος επισκέπτης από την οργανική αναζήτηση και την πληρωμένη αναζήτηση στο ίδιο εύρος ημερομηνιών). Γι' αυτόν το λόγο, κατά την προβολή της μέτρησης Χρήστες σε μια τέτοια ιδιότητα, το άθροισμα των σειρών δεν θα πρέπει να προστίθεται στο σύνολο.

Εναλλαγή μεταξύ των νέων και των προηγούμενων υπολογισμών

  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ιδιοκτησίας.
  4. Στην ενότητα Ανάλυση χρήστη, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη για την επιλογή Ενεργοποίηση της μέτρησης χρηστών στην αναφορά.
    Με την ενεργοποίηση χρησιμοποιείται ο νέος υπολογισμός, ενώ με την απενεργοποίηση ο προηγούμενος.

Η εναλλαγή μεταξύ υπολογισμών αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι μετρήσεις από τα μη επεξεργασμένα δεδομένα για τις αναφορές σας, αλλά δεν γίνεται καμία αλλαγή στα υποκείμενα δεδομένα.

Για το Analytics 360, ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή.

Για το Analytics Standard, ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;